Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku kompjuterske i druge opreme u okviru Erazmus+ projekta KLABS - „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku kompjuterske i druge opreme u okviru Erazmus+ projekta KLABS - „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerzitet...

StES 2017 - Prvo pozivno pismo

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci ove godine organizuje jubilarni, deseti po redu Naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem ( Students encountering science- StES 2017). StES 2017 biće održan u periodu od 27. ...