Navigacija

Arhiva novosti

Tribina ,,Susreti“- 24.3.2017. godine

Uredništvo časopisa za društvenu i humanističku misao ,Noema i Savez studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci organizuju tribinu pod nazivom ,,Susreti“.  Tribina će se održati 24.3.2017. na Filozofskom fakultetu, učionica 317, sa počet...

Održana prezentacija VI-SEEM projekta

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 21. marta 2017. godine u Rektoratu Univerziteta održana je prezentacija VI-SEEM projekta. Riječ je o projektu koji ima za cilj kreiranje jedinstvenog virtuelnog istraživačkog okruženj...

Razvoj PHAIDRA repozitorija

Obavještavamo javnost da su na Univerzitetu u Banjoj Luci u toku aktivnosti pohranjivanja digitalnih objekata u Phaidra institucionalni repozitorij. U okviru projekta za formiranje Repozitorija na Univerzitetu zaživjele su E-teze Univerziteta u Banjoj Luci ...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Korisnik) - Lot 2 - Analitička vaga i pH me...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga analize i izrade potrebnih komunikacijskih planova, te potrebnih dokumenata za upravljanje i kontrolu komunikacije za potrebe Medicinskog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga analize i izrade potrebnih komunikacijskih planova, te potrebnih dokumenata za upravljanje i kontrolu komunikacije za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci   Prilog: Obrazac realiz...