Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme (uljano kupatilo, vakum sušnica i laboratorijski napajači) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme (uljano kupatilo, vakum sušnica i laboratorijski napajači) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja Zbornika radova i promotivnog materijala za potrebe održavanja naučnog skupa u okviru projekta „Tehnički pregled vozila“ Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja Zbornika radova i promotivnog materijala za potrebe održavanja naučnog skupa u okviru projekta „Tehnički pregled vozila“ Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrazac realizacije ug...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja „Informatora“ za šk. 2016/2017. god. i usluga štampanja promotivnog materijala za realizaciju kulturno-umjetničke manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2016. godine“ za potrebe Akademije umjetnosti UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja „Informatora“ za školsku 2016/2017. godinu i usluga štampanja promotivnog materijala za realizaciju kulturno-umjetničke manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2016. godine“  za potr...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku prevoza za učešće studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na Elektrijadi-2016, koja se održava u gradu Rimini u Italiji

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku prevoza za učešće studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na Elektrijadi-2016, koja se održava u gradu Rimini u Italiji Prilog: Obrazac realizacije ugovora  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe tretiranja usjeva na površinama Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe tretiranja usjeva na površinama Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Javna nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja 14. sastanka Upravnog odbora Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse (ECPGR) Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Javna nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja 14. sastanka Upravnog odbora Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse (ECPGR) Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovo...