Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskog materijala i hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta UBL za potrebe realizacije NETREL TEMPUS projekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku javne nabavke laboratorijskog materijala i hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za potrebe realizacije NETREL TEMPUS projekta.Prilozi: Odluka o izboru - LOT 1...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 i LOT 2 u postupku javne nabavke stomatološkog materijala i instrumentarija za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta UBL

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 i LOT 2 u postupku javne nabavke stomatološkog materijala i instrumentarija za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.Prilog: Odluka o izboru - LOT 1Odluka ...