Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozija AgroRes za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci   Prilog: Obrazac realizacije ugovora