Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1               Odluka o izboru - LOT 2                Odluka o iz...

Tehnološki fakultet: Preminuo prof. dr Miloš Šolaja

Dr Miloš Šolaja, penzionisani profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminuo je 14. januara 2021. godine u 74. godini Profesor Šolaja je rođen 30. marta 1947. godine u Glamoču. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1               Odluka ...

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 8

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 8. PRILOG: Odlu...

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača koncentracije nitrata za biljne uzorke za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača koncentracije nitrata za biljne uzorke za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6. PRILOG: Odluka o izboru - LOT 6.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća  za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća  za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4. PRILOG: Odluka o izboru - LOT 4.