Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i instalacije mrežne i druge opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i instalacije mrežne i druge opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1  Odluka o izboru - LO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1 Prilog: Odluka o izboru - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ostalog namještaja i prateće opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ostalog namještaja i prateće opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja javnih isprava koje izdaju i vode visokoškolske ustanove i obrazaca za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja javnih isprava koje izdaju i vode visokoškolske ustanove i obrazaca za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23. PRILOG: Odluka o izboru

Obilježavanje Dana zdravlja biljaka

Obilježavanje Dana zdravlja biljaka biće održano 12. maja 2023. godine, od 10 časova u Biblioteci Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Na ovom događaju, čiji je organizator Katedra za zaštitu biljaka i agroekologiju Poljoprivrednog fakultet...

Radionica o komunikaciji sa studentima

Peta radionica u sklopu profesionalnog usavršavanja za unapređenje nastavnog procesa, na temu Komunikacija sa studentima, biće održana 12. maja 2023. godine. Predavači su prof. dr Srđan Dušanić i prof. dr Siniša Lakić sa Filozofskog fakulteta Univerzi...