Navigacija

Arhiva novosti

Obavještavamo Vas da je u petak 15. oktobra 2010. godine, objavljen četvrti poziv za Tempus projekte (Tempus IV – 4th Call for Proposals EACEA 32/2010). Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine (12:00 časova). Više informacija možete prona...

Univerzitetski preduzetnički centar (UPC) kao organizaciona jedinica Univerziteta koja za jedan od osnovnih ciljeva ima promociju studentske prakse, poziva sve zainteresovane studente 1.    Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost; 2.    Fak...

Univerzitetski preduzetnički centar (UPC) kao organizaciona jedinica Univerziteta koja za jedan od osnovnih ciljeva ima promociju studentske prakse, poziva sve zainteresovane studente 1.    Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost; 2.    Fak...