Navigacija

Arhiva novosti

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Ministarstvom nauke i tehnologije RS, proslavio je 18. ma...

Na 1. sjednici Senata Univerziteta održanoj dana, 16.05.2012. godine u 13,00 časova u prostorijama Rektorata Univerziteta, izabran je rektor Univerziteta u Banjoj Luci.   Na konkurs za izbor rektora Univerziteta prijavila su se tri kandidata i to: dr Va...