Navigacija

Arhiva novosti

Šumarski fakultet u Banjoj Luci organizuje u periodu od 01-04.11. 2012. godine Međunarodnu naučnu konferenciju povodom 20. godina rada Fakulteta. Prvi termin za dostavljanje prijava odnosno izvoda radova je 15.05.2012. godine. U prilogu i na web stranici...

Na osnovu člana 39. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 4. stav 1. Poslovnika o radu Senata i strukovnih vijeća Senata  Univerziteta u Banjoj Luci, sazivam 1. SJEDNICU SENATA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI ZA SRIJEDU 16.05.2012. godine,  u prostori...

Drugi otvoreni poziv Mreža PROMITHEAS organizuje već peti put Međunarodnu naučnu konferenciju o "Energiji i klimatskim promjenama" koja će se održati u periodu 11. i 12.oktobar, 2012. godine u Atini, Grčka Više informacija možete naći u brošuri u ...