Navigacija

Arhiva novosti

Srpsko-rusko prijateljstvo "Bratstvo" u saradnji sa Ambasadom Rusije u BiH po prvi put u RS organizuje promociju državnih stipendija Vlade Rusije za osnovne, master i doktorske studije. U 2012./2013. školskoj godini je građanima Bosne i Hercegovine dodi...

Dana 5. marta 2012. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održan je skup u organizaciji Centra za civilno društvo Sarajevo – Kyodo, na kome je predstavljen projekat pod nazivom „Borba protiv korupcije u obrazovanju“, finansira...