Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za učešće na prvoj Konferenciji studenata Evrope (KonFEst), koja će se održati u Beogradu od 23. do 26. novembra 2011. godine Glavna tema Konferencije biće perspektive i izazovi jedinstvenog evropskog obrazovnog sistema a kao rezultat Konferenci...

Bologna Process Update: EUA contributes to preparations for 2012 Ministerial Meeting in Bucharest The Bologna Follow-Up Group (BFUG), which manages the follow-up of the Bologna Process in between Ministerial Meetings, met last week (13-14 October) at ...

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BANJA LUKA PREDMET: Objava poništenja dijela Konkursa, traži se.- Molim Vas da u srijedu 12.10.2011. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite poništenje dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glasu Srpske“ ...

Javna nabavka i montaža opreme za ozvučenje amfiteatra i videokonferencijskog sistema Medicinskog fakulteta u okviru projekta „Sanacija i adaptacija objekta za potrebe Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci  Obavještenjeo javnoj nabavci opreme objavljeno je ...

Sljedeći FP7 poziv, za dostavu projektnih aplikacija, za oblast ICT Objectives 4.3 Digital Preservation and 8.2 Access to Cultural Resources očekuje se da bude otvoren u periodu od 18. januara do 17. aprila 2012. godine. Stoga, Evropska komisija organi...

Održan info dan "Pozivi za prijavu projekata u okviru tematskog prioriteta: Zdravlje (HEALTH)" Informativni dan o temi "Pozivi za prijavu projekata u okviru tematskog prioriteta: Zdravlje (Health)", održan je u ponedjeljak, 26. septembra, 2011. godine, u...

Informativni dan  o temi " Pozivi za prijavu projekata u okviru tematskih prioriteta: Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija (Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology) - KBBE i Zaštita okoline, uključujući klimatske promjene (Environm...