Navigacija

Arhiva novosti

Održano drugo poetsko-muzičko veče

Drugo po redu Poetsko-muzičko veče, u organizaciji Književno-pravnog kluba, održano je 15. septembra 2022. godine. Riječ je o događaju održanom u sklopu Međunarodnog naučnog skupa ,,Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku”. Inač...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke filmova za rendgensko snimanje za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke filmova za rendgensko snimanje za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini u drugom upisnom roku za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini u drugom upisnom roku za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.