Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci   Prilog :   Odluka o izboru - LOT 1                  Odl...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i energetsku sanaciju objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i energetsku sanaciju objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.

Odobrene 24 CEEPUS mreže

U sklopu poziva za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2020/21. godinu Univerzitetu u Banjoj Luci odobrene su 24 mreže. Odobrene su i četiri nove mreže, kao i dvije mreže u kojima je Univerzitet koordinator. Na taj način će studenti i akademsko osob...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru