Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za izradu retencione folije – vakum pećnice za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za izradu retencione folije – vakum pećnice za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.   

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iznajmljivanja audio i video opreme za manifestaciju "Kočićev zbor" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iznajmljivanja audio i video opreme za manifestaciju "Kočićev zbor" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora. 

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području – Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“ za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području – Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“ za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. ...