Navigacija

Arhiva novosti

Delegacija Hanbana posjetila UNIBL

Delegacija Univerziteta u Banjoj Luci predvođena rektorom prof. dr Radoslavom Gajaninom, 10. maja 2019. godine sastala se sa delegacijom Nacionalne kancelarije za promociju kineskog jezika i sjedištem Konfucijevih instituta (Hanban). Prof. dr Radosla...

Kongres studenata socijalnog rada

Unija studenata socijalnog rada organizator je Sedmog regionalnog kongresa studenata socijalnog rada koji će se održati od 15. do 19. maja 2019. godine na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Učesnici Kongresa su studenti socijalnog rada iz Ljublj...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12. Prilog:  Obrazac realizacije LOT 12.  

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Obrazac realizacije LOT 8.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog:  Obrazac realizacije   LOT 6.