Navigacija

Arhiva novosti

Informacija  sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 12.6.2017. godine

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 12.6.2017. godine razmatrao je Prijedlog strategije razvoja Univerziteta u Banjoj Luci za period 2017-2025. godine, te je nakon opširne diskusijedonesen zaključak će iznesene primjedbe na ponuđeni prijedlog biti analizirane i ugrađene u tekst tamo gdje ima mogućnosti, nakon čega ćefinalna verzija Prijedloga biti upućena Senatu na razmatranje najkasnije do 22. juna.

Na istoj sjednici Prošireni kolegijum je razmatrao i prihvatio Prijedlog troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/2017. godinu, te isti uputio Upravnom odboru na razmatranje.

Na sjednici je raspravljano i o „Knjizi grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci“, te je zaključeno da će ista, nakon što u nju budu uvršteniprijedlozi dopuna od strane pojedinih fakulteta, biti proslijeđena Senatu na odlučivanje.  

Članovi Kolegijuma su upoznati da će fakultetima biti dostavljena  Pravila o izvođenju kombinovanog studijskog programa III ciklusa studija "Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo", uz preporuku da ista do naredne sjednice Senata budu  razmatrana od strane  nastavno-naučnih vijeća.