Navigacija

Arhiva novosti

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BANJA LUKA PREDMET: Objava poništenja dijela Konkursa, traži se.- Molim Vas da u srijedu 05.11.2012. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite poništenje dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 3...

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 14/3-965/12 od 18.09.2012. godine, obrazovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje docent za u...