Navigacija

Arhiva novosti

Počeli Dani studenata UNIBL

Svečanom ceremonijom održanom 2. aprila 2023. godine počela je tradicionalna manifestacija Dani studenata Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL), koja će ove godine okupiti 10.000 studenata. Rektor Univerziteta  u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin ist...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  usluga izrade projekta adaptacije enterijera postojećeg objeka za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 234/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  usluga izrade projekta adaptacije enterijera postojećeg objeka za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 234/23. PRILOG: Odluka o izboru.