Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatoloških instrumenata za parodontologiju za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatoloških instrumenata za parodontologiju za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru najpovoljnije...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na adaptaciji učionice u JU Gimnazija Banja Luka za potrebe Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na adaptaciji učionice u JU Gimnazija Banja Luka za potrebe Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru