Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci- Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru TEMPUS FINHED projekta - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci - Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru TEMPUS FINHED projekta - LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije ugovora