Navigacija

Arhiva novosti

U Mostaru održan Peti sastanak Savjetodavne grupe za analizu sektora visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini iz projekta Savjeta Evrope i Evropske unije „STRATEŠKI RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I STANDARDA KVALIFIKACIJA“

Univerzitet u Banjoj Luci je od 2013. godine partner u projektu Savjeta Evrope i Evropske unije „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“. Projekat će trajati dvije godine, a finansiran je sredstvima iz fonda IPA i ima dvije kompon...

Obavještenje o javnoj nabavci opreme u okviru TEMPUS BAEKTEL projekta “Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje podržano tehnologijom” za potrebe AGGF-a Univerziteta u Banjoj Luci

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku audio-vizuelne opreme za stvaranje otvorenih edukativnih resursa u okviru TEMPUS BAEKTEL projekta “Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje podržano tehnologijom” za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-...