Navigacija

Arhiva novosti

40 godina Univerziteta

Univerzitet u Banjoj Luci 7. novembra 2015. godine proslaviće 40 godina uspješnog rada i razvoja. Ovaj izuzetno značajan jubilej biće obilježen nizom manifestacija tokom oktobra, novembra i decembra. Centralni događaj biće Svečana akademija koja ć...

Akademska 2015/2016.

Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2015/16. godinu Odluka o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu goidnu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akade...

Preminuo profesor Mile Dardić

Redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Mile Dardić, rođen 1951. godine u Donjim Karaizovcima, opština Gradiška, iznenada je preminuo 07.10.2015. godine u 64. godini života.  Sahrana prof. dr Mile Dardića održaće se...