Навигација

Н-52 - Избори и изборни системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивИзбори и изборни системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-52обавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан осми семестар
Циљеви изучавања предмета
Циљ учења овога предмета јесте да се студенти детаљно упознају са различитим изборним системима који су данас у употреби у свијету, са теоријским и историјским исходиштима изборног права те са свим аспектима избора почевши од изборних кампања до изборног инжињеринга. Посебан је циљ овога предмета да се студенти врло детаљно упознају са основним карактеристикама изборног система и изборног закона Босне и Херцеговине.
Исходи учења (стечена знања)
Висок ниво теоријског знања о изборним системима у свијету и висок ниво познавања практичних аспеката избора (ово важи и за домаћи изборни систем). Другим ријечима, студенти треба да знају како би избори требало да се одвијају и треба да знају гдје и зашто у пракси долази до одступања од нормативног модела.
Садржај предмета
1.Зашто проучавамо изборне системе и зашто је важно познавати их;Изборни и уставни инжењеринг; шта се изборима жели, а шта се може постићи 2. Кратак историјат избора.Избори и референдум.Избори и политичке партије. 3. Дистинкција: изборно право – бирачко право - право гласа; Еволуција бирачког права. 4. Елементи изборног система. 5. Већински изборни систем 6. Пропорционални изборни систем 7. Избори и изборни системи у појединим земљама; 8. Политичке посљедице изборних система 9. Изборни систем БиХ 10. Изборна реформа и изборни дизајн у БиХ 11-15. Изборни закон БиХ
Методе извођења наставе
Настава на овом предмету изводи се кроз предавања и кроз интерактивне облике као што су разговор, дебата о појединим питањима, симулација, студентске презентације и тсл.
Литература
  1. Andrew Reynolds i Ben Reilly, Обликовање изборног система, Рабиц, Сарајево; др Маријана Пајванчић, Избори. Правила и прорачуни, Фининвест, Нови Сад, 1997. ; Милан Н. Јовановић, Обликовање изборне демократије, Институт за политичке студије и Службени лист СЦГ, Београд, 2006.; Идеолошки профил гласача и апстинената у БиХ (приредио Срђан Пухало), Арт принт, Бања Лука, 2008.; Изборни закон БиХ. Списак литературе се освјежава на предавањима одговарајућим новим дјелима.
Облици провере знања и оцењивање
Током семестра врши се провјера знања кроз два писана колоквија (по двадесет бодова) и кроз разговоре са студентима током предавања и вјежби. Завршни испит је усмени и покрива читаво градиво. Преко предиспитних обавеза студент може да оствари максимално педесет бодова (два колоквија по 20 + присуство предавањима 5 + семинарски рад или активност на вјежбама 5) и још толико на усменом испиту.