Навигација

CEEPUS - програм размјене

CEEPUS III приручник


Универзитет у Бањој Луци учесник је CEEPUS програма од 2008/2009. академске године.

CEEPUS – Централно-европски програм размјене универзитетских студија(Central European Exchange Program for University Studies) постао је ефективан 1995. године и данас тренутно има 15 земаља чланица, а то су: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Мађарска, Сјеверна Македонија, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Чешка.

Правни основ за CEEPUS програм је међународни уговор којег потписују земље чланице и отворен је за приступање.

CEEPUS је заснован на поузданој управи. Највише рангирано тијело које доноси одлуке у CEEPUS програму је Заједнички одбор министара, који се састаје једном годишње и доноси све стратешке одлуке. Координација, евалуација, развој програма и промовисање су главни задаци Централне CEEPUS канцеларије. Свака земља има Националну CEEPUS канцеларију задужену за реализацију програма у датој земљи.

Код CEEPUS програма нема трансфера средстава, умјесто чега постоји међународни ток ''1 стипендија мјесечно''. Свака земља плаћа своје ДОЛАЗЕЋЕ студенте и академско особље и мора гарантовати најмање 100 мјесечних стипендија за сваку академску годину. CEEPUS уговор, такође утврђује да ови грантови буду довољни за покривање локалних животних трошкова.

Свака земља има различите висине школарина које можете провјерити на интернет страници: www.ceepus.info

Осим тога, свака земља плаћа партиципацију путних трошкова ОДЛАЗЕЋИХ студената и академског особља.

Главна активност CEEPUS-а су универзитетске мреже оперативних заједничких програма, који у идеалним условима воде заједничким дипломама. CEEPUS покрива грантове размјене за студенте и академско особље у овим оквирима.

Главни циљеви CEEPUS програма су да:  

  • доприноси изградњи Европе и Европског подручја високог образовања (EHEA)
  • користи регионалну академску размјену као стратешки алат у примјени болоњских циљева.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/146/ceepus-01.png
  • /uploads/attachment/strana/146/CEEPUS_-_1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/146/CEEPUS_-_2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/146/CEEPUS_-_3.jpg