Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Милица Балабан
Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта prorektor.ms@unibl.org
milica.balaban@pmf.unibl.org

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународне образовне програме и пројекте

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта jelena.rozic@unibl.org

Мр Ђорђе Кењало
Виши стручни сарадник за правну подршку међународним пројектима и програмима размјене

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта djordje.kenjalo@unibl.org