Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Кристина Пантелић Бабић
Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 181
Е-пошта kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org
prorektor.ms@unibl.org

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународне образовне програме и пројекте

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта jelena.rozic@unibl.org

Мр Ђорђе Кењало
Виши стручни сарадник за правну подршку међународним пројектима и програмима размјене

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта djordje.kenjalo@unibl.org

Милица Ђурђевић, ма
Виши стручни сарадник за размјену особља и студената

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта milica.djurdjevic@unibl.org