Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом.
Управни одбор има 11 чланова, од којих су четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената, три представника оснивача и два представника привредника, које именује Сенат Универзитета на приједлог Привредне коморе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске. Ранијим законским рјешењем Управни одбор је чинило девет чланова, и то: четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената и три представника која је именовала Влада Републике Српске.

Предсједник Управног одбора је проф. др Рајко Гњато, са Природно-математичког факултета.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Рајко Гњато , академско особље, предсједник;
 • Проф. др Богдан Зрнић, академско особље;
 • Проф. др Дарко Радић, академско особље;
 • Проф. др Санда Додик, академско особље;
 • Јосиф Илић, административно особље;
 • Mр Радован Бајић, представник привреде;
 • Перо Ћорић, представник привреде;
 • Прим. мр сц. др. Снежана Кутлешић-Стевић, представник оснивача;
 • Др Миодраг Лукић, представник оснивача;
 • Боривој Обрадовић, представника оснивача;
 • Анђела Арар, студент.

Секретар Управног одбора је мр Ђорђе Маркез.


Функцију предсједника управног одбора обављали су:

• проф. др Мирослав Грубачић (2008–2012);
• проф. др Емина Комић (2012–2013);
• проф. др Горан Трбић (2013);
• проф. др Богдан Зрнић (2013–2014);
• проф. др Миле Дмичић (2014–2017).