Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом у Бањој Луци.

Управни одбор има 11 чланова, од којих су четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената, три представника оснивача и два представника привредника, које именује Сенат Универзитета на приједлог Привредне коморе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске.

Предсједник Управног одбора је проф. др Биљана Антуновић, са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.

Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:
•    Проф. др Биљана Антуновић, академско особље, предсједник
•    Проф. др Душко Вулић, академско особље
•    Проф. др Владе Симовић, академско особље
•    Проф. др Санда Додик, академско особље
•    Јосиф Илић, административно особље
•    Mр Радован Бајић, представник привреде
•    Перо Ћорић, представник привреде
•    Прим. мр сц. др. Снежана Кутлешић-Стевић, представник оснивача
•    Др Миодраг Лукић, представник оснивача
•    Боривој Обрадовић, представника оснивача
•    Анђела Арар, студент

Секретар Управног одбора је мр Ђорђе Маркез.


Функцију предсједника Управног одбора обављали су:
•    Проф. др Рајко Гњато (2017–2023)
•    Проф. др Миле Дмичић (2014–2017)
•    Проф. др Богдан Зрнић (2013–2014)
•    Проф. др Горан Трбић (2013)
•    Проф. др Емина Комић (2012–2013)
•    Проф. др Мирослав Грубачић (2008–2012)