Навигација

Финансијски директор

Душко Лазић, дипл. економиста

Телефон +387 (0)51 32 60 01
Е-пошта dusko.lazic@unibl.org

Финансијски директор Универзитета руководи службама за финансије и рачуноводство и материјалне послове и обавља послове и задатке предвиђене законом и општим актима Универзитета.

Финансијски директор подноси најмање једном годишње извјештај о свом раду ректору, бира се на период од четири године, са могућношћу поновног избора, а за свој рад одговара Управном одбору и ректору.