Навигација

Професори емеритуси

Универзитет додјељује почасно звање професор емеритус редовном професору пензионисаном послије ступања на снагу Закона о високом образовању, и то оном који се посебно истакао својим научним или умјетничким радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбјеђивању наставно-научног односно умјетничког подмлатка у области за коју је изабран.

Професори Универзитета у Бањој Луци којима је до сада додијељено звање професор емеритус јесу:

 • Др Вујо Вукмирица, Економски факултет (професор емеритус од 2007. године)
 • Др Рајко Кузмановић, Правни факултет (професор емеритус од 2007. године)
 • Др Шефкија Берберовић, Економски факултет (професор емеритус од 2007. године)
 • Др Војислав Оташевић, Машински факултет (професор емеритус од 2007. године)
 • Др Владимир Лукић, Архитектонско-грађевински факултет (професор емеритус од 2007. године)
 • Др Раде Михаљчић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2009. године);
 • Др Бранко Милосављевић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2009. године)
 • Др Алекса Буха, Филозофски факултет (професор емеритус од 2010. године)
 • Др Мирко Скакић, Филолошки факултет (професор емеритус од 2010. године)
 • Др Емил Влајки, Факултет политичких наука (професор емеритус од 2011. године)
 • Др Мирослав Грубачић, Технолошки факултет (професор емеритус од 2012. године)
 • Др Надежда Ћалић, Рударски факултет (професор емеритус од 2016. године)
 • Др Драго Бранковић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2016. године)
 • Др Ненад Кецмановић, Факултет политичких наука (професор емеритус од 2016. године)
 • Др Бранко Докић, Електротехнички факултет (професор емеритус од 2019. године)
 • Др Рајко Гњато, Природно-математички факултет (професор емеритус од 2023. године)