Навигација

Контакт

Универзитет у Бањој Луци Телефон Електронска поша
Кабинет Ректора 051/321-171 info@unibl.org
Канцеларија проректора за кадровске и материјалне ресурсе 051/321-180 kadrovi@unibl.org
Канцеларија проректора за наставу и студентска питања 051/321-180 nastava@unibl.org
Канцеларија проректора за научноистраживачки рад и развој 051/321-173 nir@unibl.org
Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу 051/321-173 jelena.rozic@unibl.org
Одјељење интерне ревизије 051/326-002 lela.bajic@unibl.org
Секретаријат Универзитета    
Сектор материјално-финансијских послова 051/326-000 bogdanka.gvozden@unibl.org
Служба материјалних послова 051/326-004 marina.viskovic@unibl.org
Служба за стручне послове    
Служба за финансије 051/326-003  svetislav.jokic@unibl.org
Служба обезбјеђења 051/326-007 nikola.kutic@unibl.org
Служба рачуноводства 051/326-006 mirjana.vrhovac@unibl.org
Универзитетска спортска дворана 051/305-900  
Универзитетски предузетнички центар (УПЦ) 051/340-102 upc@unibl.org
Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) 051/321-070 urc@unibl.org
Центар за помоћ студентима са посебним потребама 051/301-430 sasacentar@unibl.org