Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
РоманистикаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Медицина - енглески језикМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)енглески
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СинологијаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0