Навигација

Факултет политичких наука

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци основан је 27. марта 2009. године, а настао је издвајањем четири студијска програма (Социологија, Социјални рад, Журналистика и Политичке науке) из окриља Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Поменути студијски програми били су крајем 2007. године лиценцирани као трогодишње студије од 180 ECTS бодова. Међутим, 2010. године покренут је процес њиховог релиценцирања и тако су настала четири четворогодишња студијска програма од 240 ECTS бодова, по којима су наставили да студирају већ уписани студенти, али и нова четири студијска програма, са истим бројем ECTS бодова, на које је уписана нова генерација студената. То су: Социологија, Социјални рад, Новинарство и комуникологија те Политикологија. Послије три године постојања, академске 2011/12. године, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци покренуо је други циклус студија са шест усмјерења: Политиколошке студије, Међународне студије, Новинарске студије, Комуниколошке студије, Студије социјалног рада и Студије социологије. Од 2018. године у оквиру другог циклуса на студијском програму Политикологија покренута су два нова усмјерења: Јавна управа и јавне политике и Локална самоуправа, док су на истом циклусу у оквиру студијског програма Социјални рад покренута четири нова усмјерења: Социјална политика, Медијација у социјалном раду, Менаџмент у социјалном сектору и Савремени социјални рад са дјецом и породицом.

Током 2017. године лиценциран је програм докторских студија под називом Докторски студиј друштвених наука за истраживачке области Социологија, Политикологија, Социјални рад и социјална политика и Студије медија, а настава се на овом циклусу студија изводи од академске 2017/18. године. Факултет политичких наука покренуо је 2011. године научни часопис за друштвена питања „Политеиаˮ, који већ осму годину излази двапут годишње. Његово уредништво чине и еминентни професори из Србије, Словеније, САД, Велике Британије, Италије, Русије, Грчке, Јапана, Хрватске, Њемачке, Шпаније, Француске итд. Саиздавач часописа је Институт за политичке студије из Београда, са којим је Факултет политичких наука остварио одличну сарадњу. „Политеиаˮ је мултидисциплинарни научни часопис, међу ријеткима из области друштвених наука, а од 2017. године регистрован је и категоризован и у Србији и у Републици Српској. У њему се објављују научни радови аутора из цијелог региона, али и свијета, и то из области политикологије, међународних односа, геополитике, политичких система, балканских студија, социологије, социјалног рада, студија културе, новинарства и комуникологије итд. Директоријум часописа отвореног приступа DOAJ индексирао је часопис „Политеиаˮ и тако га придружио породици часописа отвореног приступа из 123 државе свијета. 

Такође, важно је напоменути да је у издању Факултета политичких наука објављено на десетине запажених научних монографија његових наставника, као и неколико зборника радова у сарадњи са Институтом за међународну политику и привреду из Београда, а уз подршку Представништва Републике Српске у Србији.

На Факултету је организована и Дипломатска академија – стручни курс у трајању од три мјесеца. У оквиру овог курса полазници се обучавају за стручне послове из области дипломатске праксе. Поред тога, организовани су бројни научни скупови, јавне дебате, семинари, промоције, стручна усавршавања, уприличена су гостујућа предавања врхунских теоретичара и практичара из цијелог свијета, од САД до Русије и Кине, разговори са домаћим и страним државницима, представницима разних амбасада, европским дипломатама, доказаним стручњацима из различитих области са простора Балкана, итд.

У низу пројеката Института за друштвена истраживања Факултета политичких наука, успјешна сарадња остварена је и са Фондацијом „Конрад Аденауер”, Фондацијом „Фридрих Еберт”, UNHCR-ом и др. Факултет политичких наука остварује веома добру сарадњу са локалним и регионалним медијским кућама, разним установама и удружењима, а студенти социјалног рада успјешно обављају праксу у више од 50 центара за социјални рад и у бројним другим установама социјалне заштите широм Републике Српске.
Факултет политичких наука, са четири нова и иновирана студијска програма, опредијељен је за то да се чврсто повеже с развојним потребама друштва, његујући притом независну и аутономну научну свијест. Веза са тржиштем рада, успостављена кроз нова усмјерења, додатно ојачава позицију Факултета, а посебан акценат ставља се на научноистраживачке пројекте међународног и локалног карактера. Примјена резултата истраживања у области друштвених и хуманистичких наука намеће се као незаобилазан фактор свих стратешких планирања, као и јавних политика, у чему Факултет политичких наука треба да заузме значајно мјесто. Увођење трећег циклуса студија, гдје се поред теоријског знања подстиче истраживачки рад, доприноси стварању нових стручњака из различитих области, оспособљених за то да стечена знања развијају и проширују – како кроз научни рад тако и њиховом практичном примјеном.

Телефон +387 51 304 001
Факс +387 51 304 032 
Веб-сајт www.fpn.unibl.org
Е-пошта info@fpn.unibl.org
Адреса

Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука

Декан Др Ранка Перић-Ромић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Драшко Гајић, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Далибор Савић, доцент 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/85/1fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/2fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/3fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/4fpn.jpg