Навигација

Одлуке

(1) Одлука о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама - 23. децембар 2021. године

ПРИЛОГ бр. 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци

ПРИЛОГ бр. 2 - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци

(1.1) Одлука о измјени и допуни Одлуке матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама од 23.12.2021. године - објављено 27. октобра 2022. године

(1.2) Кориговани Прилог број 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци - објављено 27. октобра 2022. године

(1.3) Кориговани Прилог број 2. - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци - објављено 27. октобра 2022. године


(2) Одлука о кућном реду у Ректорату Универзитета у Бањој Луци


(3) Одлука о усвајању Берлинске декларације о отвореном приступу научном звању