Навигација

Одлуке

(1) Одлука о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама - 23. децембар 2021. године

ПРИЛОГ бр. 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци

ПРИЛОГ бр. 2 - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци

(1.1) Одлука о измјени и допуни Одлуке матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама од 23.12.2021. године - објављено 27. октобра 2022. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци - објављено 27. октобра 2022. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 2 - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци - објављено 27. октобра 2022. године

(1.2) Одлука о измјени и допуни Одлуке матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/ умјетничка поља и уже научне/ умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/ умјетничким областима и кадедрама број: 02/04-3.2924-1/21 од 23.122021 године и Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/ умјетничка поља и уже научне/ умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/ умјетничким областима и катедрама, број: 02/04-3.2179-8/22 од 27.10.2022. године - објављено 28. децембра 2023. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци - објављено 28. децембра 2023. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 2 - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци - објављено 28. децембра 2023. године

(1.3) Одлука о измјени и допуни Одлуке матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/ умјетничка поља и уже научне/ умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/ умјетничким областима и кадедрама број: 02/04-3.2924-1/21 од 23.12.2021. године, Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/ умјетничка поља и уже научне/ умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/ умјетничким областима и катедрама, број: 02/04-3.2179-8/22 од 27.10.2022. године и Одлуке број: 02/04-3.2849-10/23 од 28.12.2023. године - објављено 17. јуна 2024. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 1 - Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци - објављено 17. јуна 2024. године

Кориговани ПРИЛОГ бр. 2 - Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрамa на Универзитету у Бањој Луци - објављено 17. јуна 2024. године


(2) Одлука о кућном реду у Ректорату Универзитета у Бањој Луци


(3) Одлука о усвајању Берлинске декларације о отвореном приступу научном звању