Навигација

Архитектонско-грађевинскo-геодетски факултет

Идеја да се у Бањој Луци оснује факултет на којем би се изучавали архитектура и грађевинарство потиче још из 1980. године, али се конкретним активностима у вези с тим приступило тек пошто је Министарство за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство Републике Српске у марту 1994. године ангажовало радну групу чији је задатак била израда елабората о оправданости оснивања и обезбјеђивања услова за рад Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци.

Ускоро је Министарство за образовање, науку и културу формирало Комисију за оцјену испуњености услова за почетак рада Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Ова комисија саставила је позитиван извјештај и он је усвојен, па је Народна Скупштина Републике Српске, на сједници одржаној 28. августа 1995. године, донијела Одлуку о оснивању Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци („Службени гласник”, бр. 18/95). Рјешењем Министарства образовања, науке и културе бр. УП-I-02-541, од 20. маја 1996. године, утврђено је да овај факултет испуњава услове за почетак рада и обављање дјелатности у академској 1996/97. години.

Прва генерација студената уписана је 1996. године на Грађевински одсјек, а наредне године кренула је настава и на Архитектонском одсјеку. Маја 1997. године израђени су Статут и Правилник о докторату наука.

Универзитет у Бањој Луци дао је сагласност унапријеђеном плану и програму Архитектонског одсјека одлуком бр. 05-214/04 од 16. јула 2004, а реформисаном наставном плану и програму на Грађевинском одсјеку одлуком бр. 05-494/06 од 29. септембра 2006. године. Наредне, 2007. године, уписана је прва генерација студената на Геодетски одсјек.

Од академске 2007/2008. године наставни планови и програми на сва три одсјека прилагођени су принципима Болоњске декларације.

Академске 2001/2002. године почела је настава на постдипломским студијама из области архитектуре и урбанизма, a 2005/2006. из области грађевинарства. Прва генерација на други циклус студија студијског програма Геодезија уписана је 2013/14. године.

Факултет сада изводи наставу по принципу 4+1+3, и то на првом циклусу студија (студијски програми: Архитектура, Грађевинарство и Геодезија), другом циклусу студија (студијски програми: Архитектура и урбанизам, Грађевинарство, Геодезија), те на комбинованом студијском програму Енергетска ефикасност у зградарству, на коме се настава реализује у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Бањој Луци, а лиценциран је и студијски програм на трећем циклусу мултидисциплинарних студија под називом Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство, гдје се настава изводи у сарадњи са Електротехничким, Машинским и Технолошким факултетом Универзитета у Бањој Луци.

Телефон +387 51 462 543
Факс +387 51 462 543
Веб-сајт www.aggf.unibl.org
Е-пошта info@aggf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Саша Чворо, ванредни професор
Продекан за наставу Др Жана Топаловић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Др Маја Милић Алексић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/75/aggf1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf3.JPG
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf4.JPG