Навигација

Продекани за наставу

Редни број Назив Факултета Продекан за
наставу
Контакт
1. Академија умјетности мр Марија Пилиповић, доц. marija.pilipovic@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
др Жана Топаловић, доц. zana.topalovic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Матеа Златковић Радаковић, доц. matea.zlatkovic@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет др Жељко Ивановић, ванр. проф. zeljko.ivanovic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Зорана Танасић, ванр. проф. zorana.tanasic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Ненад Понорац, ред. проф. nenad.ponorac@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет др Весна Мрдаљ, ванр. проф. vesna.mrdalj@agro.unibl.org
8. Правни факултет др Зоран Васиљевић, ванр. проф. zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
др Александра Петрашевић, ред. проф. aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет  др Љубица Фигун, доц. ljubica.figun@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет др Младен Станчић, ванр. проф. mladen.stancic@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука    
13. Факултет политичких наука др Драшко Гајић, доц. drasko.gajic@fpn.unibl.org
14. Факултет физичког васпитања
и спорта
др Раденко Добраш, ред. проф. radenko.dobras@ffvs.unibl.org
15. Филозофски факултет др Драган Партало, доц. dragan.partalo@ff.unib.org
16. Филолошки факултет др Ања Правуљац, доц. anja.pravuljac@flf.unibl.org
17. Шумарски факултет др Владимир Петковић, доц. vladimir.petkovic@sf.unibl.org