Навигација

Медицински факултет

Медицински факултет основан је 1978. године, када је и одржано прво предавање за будуће докторе медицине. Одсјек за стоматологију основан је 1994. године, 1995. године покренут је Одсјек за фармацију, а од школске 2007/08. године почела је настава на студијском програму Здравствена њега. Медицински факултет организује и образовање за стицање стручног назива специјалиста и супспецијалиста за здравствене раднике и здравствене сараднике са високом стручном спремом. Трећи циклус студија Биомедицинске науке лиценциран је 2014. године.

Студијски програми: Медицина, Стоматологија и Фармација организовани су према интегрисаном моделу студија (6+3), а студијски програм Здравствена њега организован је према тростепеном моделу (4+1+3) студија. 

Телефон +387 51 234 100, 215 454
Факс +387 51 215 454
Веб-сајт www.med.unibl.org
Е-пошта info@med.unibl.org
Адреса Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука
Декан Др Ранко Шкрбић, редовни професор
Продекан за наставу Др Ненад Понорац, редовни професор
Продекан за научноистраживачки рад Др Милош Стојиљковић, редовни професор
Продекан за међународну сарадњу Др Лана Нежић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/79/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/____________________2.JPG
  • /uploads/attachment/strana/79/medicina-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicina-4.jpg