Навигација

Медицински факултет

Универзитет у Бањој Луци покренуо је иницијативу за оснивање Медицинског факултета још 1976. године, а циљ је било образовање стручњака са високом стручном спремом и стручним називом доктор медицине. Припреме су трајале скоро двије године, а Медицински факултет основан је 17. марта 1978. године, рјешењем Скупштине општине Бања Лука бр. 01-012-33/78. Републички секретаријат за образовање, науку, културу и физичку културу СР БиХ својим рјешењем UP-I-03-612/36 од 21. новембра 1978. године дао је дефинитивну сагласност за почетак рада Медицинског факултета. Факултет је започео са радом у згради Самоуправне интересне заједнице за запошљавање – СИЗ (данашњој згради Завода за запошљавање Републике Српске), гдје је био обезбијеђен простор за смјештај деканата и амфитеатар са 130 мјеста, док се практична настава одвијала на Технолошком факултету. Деканат, амфитеатар, студентска служба и поједини кабинети особља и данас се налазе на истој локацији, која је недавно проширена спајањем са просторима у оквиру исте зграде које је некада користио Урбанистички завод Републике Српске. У првој генерацији била су 152 студента, а прво предавање одржано је 15. новембра 1978. године. Медицински факултет је већ у првој деценији постигао значајан реноме, чему у прилог иде и податак да је крајем деведесетих година прошлог вијека међу укупно 1.216 студената било више од 240 странаца, и то Сиријаца, Јорданаца, али и Швеђана, Грка и Нигеријаца.

Током 1979. године извршена је пренамјена и aдаптација монтажних објеката бивше Дјечје болнице, потом адаптација и опремање амфитеатра у тадашњем Хигијенском заводу (данашњем Институту за јавно здравство Републике Српске), као и простора у оквиру Клиничко-болничког центра Бања Лука на старој локацији, гдје су доскора биле смјештене хируршке клинике. Тада је постигнут споразум о коришћењу амфитеатра у новоизграђеном Медицинском центру на Паприковцу, тј. у комплексу садашњег Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Од 1989. године успјешно се изводи постдипломска и докторска настава из области основа научног истраживања и смјера медицине рада, уз константну сарадњу са заводима и клиникама из града. Већ су тада истраживања била у уској вези са истраживањима других чланица Универзитета, али и гигантима предратне индустрије, какав је био „Руди Чајавецˮ са својом Медицинском електроником. Основне студије медицине до 1989/90. трајале су пет година, а од 1990/91. продужене су на шест година.

Пошто су се студијски програм Медицина и студијски програм Стоматологија, основан 1994. године, показали веома успјешнима, Медицински факултет је 1995. године покренуо иницијативу за оснивање студијског програма Фармација, и то на приједлог Универзитета у Бањој Луци. Овај студијски програм, са излазним профилом дипломирани фармацеут, основан је на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци рјешењем Министарства образовања, науке и културе Републике Српске од 17. јула 1995. године бр. УП-02-07/95, а настава на њему почела је академске 1995/96. године. Постдипломске студије под називом Биомедицинска истраживања покренуте су 1996. године. Медицински факултет је 2007. године покренуо иницијативу за оснивање студијског програма Здравствена њега, са излазним профилом дипломирани медицинар здравствене његе, што је и остварено на основу одлуке Министарства просвјете и културе Републике Српске (дозвола за рад бр. 07.23/602-3900/09). Настава на овом студијском програму почела је академске 2007/08. године. Медицински факултет у оквиру свога рада организује и обавља наставни и научноистраживачки рад, чиме се омогућује образовање и усавршавање стручњака из различитих области медицинских наука, што укључује и стицање стручног степена специјалисте или научног степена доктора медицинских наука. Организује и обавља научноистраживачки рад за стицање стручног степена специјалисте, те научног степена доктора медицинских наука.

На овом се факултету усавршавају и развијају методе научноистраживачког рада, организује се системско праћење стручних и научних достигнућа те се припремају кадрови за самосталан стручни и научноистраживачки рад. Факултет организује и обавља стално стручно усавршавање кадрова у области здравства, и то у складу са савременим достигнућима из те области, а посебно се бави подизањем и усавршавањем научно-наставног подмлатка у складу са реформом високог образовања, те учествује у научноистраживачким пројектима из свих медицинских дисциплина. Учесник је пројекта реформе медицинских факултета у БиХ у складу са Болоњском декларацијом и Европском реформом високог образовања.

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци од свог настанка до данас убрзано се развијао, крећући се у смјеру покретања нових студијских програма. Наиме, поред Медицине, Стоматологије, Фармације и Здравствене његе, лиценцирани су и нови студијски програми: Бабиштво, Физиотерапија, Радиолошка технологија, Сестринство, Санитарно инжењерство, Медицинско- лабораторијска дијагностика, Мастер здравствених студија и ново усмјерење Мастер здравствених студија – Ментално здравље дјеце и младих. Тако Медицински факултет има сва три циклуса студија: интегрисане студије медицине, стоматологије, фармације; основне студије студијског програма Здравствена њега – сестринство, други циклус студија – Мастер здравствених студија, као и трећи циклус студија – Биомедицинске науке. У овај вид послиједипломског образовања укључен је и значајан број позивних предавача, гостујућих професора из земље и иностранства, па су се тако стекли услови да се студенти упознају са новинама и савременим трендовима у медицини. Посљедњих неколико година Факултет је значајну пажњу посветио проширењу просторних капацитета, техничком опремању и кадровском оспособљавању, како би се омогућило пружање савремених стручних знања.

Поред наведеног, значајна средства уложена су и у опремање лабораторија и кабинета на студијским програмима Медицина и Фармација. Отворена је и савремено опремљена „Дентална клиника”, специјалистички центар који, осим што пружа свеобухватан спектар различитих клиничких стоматолошких услуга, омогућава студентима и специјализантима савремену клиничку праксу.

Са радом је 1. априла 2019. године почео и Медицински специјалистички центар Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Центар представља организациону јединицу Медицинског факултета, а у њему услуге пружају наставници Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и специјалисти запослени у наставним базама Медицинског факултета. Примарни циљ Центра јесте лијечење пацијената, као и едукација студената. 

Захваљујући реконструкцији и опремању Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Медицински факултет је у прилици да својим наставницима, сарадницима и студентима омогући учење и практичан рад у најмодернијим условима.

Уз подршку Владе Републике Српске и донације Европске инвестиционе банке, ради се на пројектовању новог медицинског кампуса на локацији Паприковац. Предвиђено је да у саставу тог кампуса, поред централне зграде Медицинског факултета, буду и зграда Центра за биомедицинска истраживања, Медицинске школе Бања Лука те зграда Здравствених студија. Тим просторним обједињавањем обезбиједиће се бољи услови за учење и научноистраживачки рад.

Телефон +387 51 234 100, 215 454
Факс +387 51 215 454
Веб-сајт www.med.unibl.org
Е-пошта info@med.unibl.org
Адреса Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука
Декан Др Ранко Шкрбић, редовни професор
Продекан за наставу Др Ненад Понорац, редовни професор
Продекан за научноистраживачки рад Др Милош Стојиљковић, редовни професор
Продекан за међународну сарадњу Др Лана Нежић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__1_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__31_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__60_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/MF1__2_of_24_.jpg