Навигација

Колегијум

Колегијум Универзитета у Бањој Луци чине: ректор, проректори, финансијски директор, генерални секретар, те предсједник Студентског парламента Универзитета.
Чланови Колегијума Универзитета су: 

 • Проф др Радослав Гајанин, ректор
 • Проф. др  Милица Балабан, проректор за наставу, студентска питања и квалитет
 • Проф. др Кристина Пантелић Бабић, проректор за међународну сарадњу
 • Проф. др Александар Остојић, проректор за научно-истраживачки рад и развој
 • Проф. др Далибор Кесић, проректор за људске и материјалне ресурсе
 • Мр Ђорђе Маркез, генерални секретар
 • Душко Лазић, финансијски директор 
 • Никола Шобот, предсједник Студентског парламента

Колегијум:

 • организује и усклађује рад на Универзитету и рад на факултетима;
 • предлаже пословну политику и мјере за њено провођење;
 • извршава одлуке и закључке органа Универзитета;
 • предузима потребне мјере у вези са припремама за рад у ванредним приликама;
 • предлаже план рада и план развоја Универзитета;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Универзитета.