Навигација

Чланство у мрежама и удружењима

Чланства у мрежама и удружењима представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, али доприноси и угледу и препознавању Универзитета на међународном нивоу. 


Дана 13. априла 2011. године Универзитет је постао пуноправни индивидуални члан Европске асоцијације универзитета (EUA).

Више информација на: http://www.eua.be


Наш Универзитет је од 18. септембра 2008. године потписник Велике повеље Универзитета (Magna Charta Universitatum), заједно са преко 600 универзитета у свијету. 

Више информација на: http://www.magna-charta.org


UniAdrion је ''Мрежа универзитета'' основана с циљем да створи трајну везу између универзитета и истраживачких центара из Јадранско-јонског региона. Универзитетска мрежа је створена у оквиру Јадранско-јонске иницијативе, на Међународној конференцији под називом ''Култура као мост - интеруниверзитетска сарадња у Јадранско-јонском базену'', која је одржана 15. и 16. децембра 2000. године, у Равени, Италија.
UniAdrion подстиче сарадњу између универзитета и истраживачких центара, углавном кроз реализацију дидактичких иницијатива, као што су обука, мастер студијски програми, истраживачки пројекти.
Њихова дидактичка структура одликује се мјешовитим приступом, што значи комбинацију методе лицем у лице (семинари, љетне школе, период предавања ''уживо'') и интернет методе кроз учење на даљину.

Више информација на: www.uniadrion.net


Универзитетска агенција за франкофонију је међународно удружење којег чине универзитети, високе школе, академске мреже и научно истраживачки центри широм свијета који користе француски језик. Са мрежом од 812 чланова у 104 земље једно је од највећих удружења у области високог образовања и истраживања у свијету.

Агенција је такође специјализована агенција за франкофонију у области високог образовања и истраживања. Као таква, у њеном оквиру надлежности, примјењују одлуке усвојене на конференцијама шефова држава и влада земаља у којима се говори француски језик.

Више информација на: https://www.auf.org/


Универзитет у Бањој Луци је од 13. маја 2019. године постао пуноправни члан Конзорцијума институција високог образовања Кине и земаља Централне и Источне Европе (CCHEIC).

Главни циљеви Конзорцијума су: стварање базе за одржив социјални, економски и културни развој, те убрзан развој у области образовања, а све кроз изградњу платформе за партнерство, подстицање иницијативе за међусобну сарадњу, консолидовање и дијељење ресурса, те повећану образовну размјена и сарадњу између Кине и земаља Централне и Источне Европе. Осим тога, велики значај се придаје и давању подршке за опширну сарадњу у областима науке и истраживања.

https://www.ccheic.org/home


Универзитет у Бањој Луци је од 3. новембра 2018. године потписник Декларације универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана којом је предвиђено оснивање Заједнице универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана. Главни циљеви заједнице су између осталог јачање сарадње и капацитета у областима науке, високог образовања и истраживања, подизање квалитета високог образовања, подстицање размјене наставника, сарадника, истраживача и студената, те активно залагање за заједничке интересе пред институцијама Европске уније.


Дунавска ректорска конференција је мрежа од око 70 универзитета из Дунавског региона.  

Главни циљеви Конференције су подизање нивоа високог образовања у областима наставе и истраживања, те унапређење универзитета чланица путем успостављања и јачања међусобне билатералне и мултилатералне сарадње.

Посебно се обраћа пажња на: координисање идеја и активности чланица кроз размјену информација о питањима од заједничког интереса; промовисање узајамно корисне сарадње у циљу доприноса стабилизацији и развоју отвореног и демократског друштва у Европи; пружање консултантских услуга кроз одговарајуће препоруке владама, те различитим државним и међународним организацијама о универзитетским питањима.

Више информација на: https://www.drc-danube.org/

Слике

  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-5.jpg