Навигација

Доктори наука

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 1974-2021. ГОДИНЕ


#

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

1.

Салиха Оруч-Ћустовић Технолошки факултет Понашање неких никл(II) хидроксида у воденој отопини НХ+4 и Ci-иона у овисности о pH отопине са аспекта аналитичке кемије и електро-кемијске термодинамике 01.03.1974.

2.

Војислав Миљановић Технолошки факултет Утицај неких хемијских контаминената из атмосфере на процес фруктификације 11.03.1976.

3.

Ненад Филиповић Технолошки факултет Изолација и идентификација делта -9- тетрахидроканабинола, активног принципа марихуане и хашиша и испитивање неуро-хемијских ефеката 25.09.1978.

4.

Стеван М. Живановић Машински факултет Примјенљивост  трансформације  процеса извлачења на напонске свежњеве 05.06.1979.

5.

Катмерка Табаковић Технолошки факултет Синтезе нових хетероцикла кондензираних у положају 3,4 на кумаринској језгри 28.06.1980.

6.

Милан Јурковић Машински факултет Геометрија пресјека уске траке у функцији термодинамичких фактора и напонског стања процеса хладног деформисања 19.03.1982.

7.

Бисерка Фундук-Курјак Медицински факултет Ултразвучно праћење раста утеруса и оваријски фоликула 10.04.1982.

8.

Божо Жепић Правни факултет Друштвено-правни положај инвалида рада 28.05.1982.

9.

Мирослав Грубачић Технолошки факултет Прилог проучавању оптимизирања функционалног модела расхладне мреже са освртом на подручје Босанске Крајине 15.02.1983.

10.

Недељко Чегар Технолошки факултет Каталитичка конверзија етанола и 3,3-ди- метилбутена-1 на неким зеолитним и оксидним катализаторима 12.10.1983.

11.

Јелена Пенавин-Шкундрић Технолошки факултет Кинетика реакције амида с водом у мјешовитим растварачима студиј структуре медија 07.12.1983.

12.

Мирјана Шпанић Технолошки факултет Неки кинетички аспекти дехидрације примарних и секундарних С3 и С4 алифатских алкохола на зеолитима 29.02.1984.

13.

Недим Хаџикарић Медицински факултет Истраживање ангиотензин конвертирајућег ензима у мозгу у експерименталном пост- хеморагичном шоку 18.05.1984.

14.

Вељко Ђуричковић Машински факултет Топлификациони систем као сложени вјероватностни  систем 29.09.1984.

15.

Петар Бабић Машински факултет Допринос анализи система убризгавања са хидрауличним кочењем повратног тока горива 27.10.1984.

16.

Илија Типура Правни факултет Одговорност радника у организацији југословенске жељезнице 18.12.1984.

17.

Вера Јеличић Правни факултет Повећани стаж осигурања и заштита на раду у СФРЈ 10.05.1985.

18.

Србољуб Голубовић Медицински факултет Утицај инфекција гастроиинтестиналног тракта на понашање алфа-1 антитрипсина и алфа-2 макро-глобулина 20.12.1985.

19.

Радана Ђуђић Технолошки факултет Синтезе неких нових 3-SRS- пституираних и 3,4 - кондензираних деривата кумарина 24.01.1986.

20.

Живко Саничанин Технолошки факултет Анодна синтеза хетероцикла са кисеоником као хетероатомом 20.06.1986.

21.

Бранислава Батанчев-Делић Медицински факултет Утицај билифототерапије на понашање и сензорне функције новорођенчади 23.12.1986.

22.

Александар Кресојевић Економски факултет Проблеми дугорочне финансијске равнотеже ОУР при стабилној и нестабилној економској рачуници 26.12.1986.

23.

Радоја Радић Машински факултет Вертикална анализа технолошких и вредносних токова сложеног производа 24.06.1987.

24.

Жарко Ећим Медицински факултет Туберкулоза бубрега комплицирана нефролтијазом на подручју Босанске Крајине 18.09.1987.

25.

Милан Шљивић Машински факултет Истраживање радних и разарајућих напонских површина у процесу истосмјерног истискивања челика 26.10.1987.

26.

Душан Лазаревић Економски факултет Научноистраживачки рад као фактор развоја ОУР-а истраживање у оквиру хемијске индустрије БиХ 29.10.1987.

27.

Миле Рачић Правни факултет Правни и политички смисао дефиниције o агресији за безбједност СФРЈ 26.12.1987.

28.

Алекса Благојевић Машински факултет Прилог рјешењу проблема побољшања триболошких својстава слојева репарираних наваривањем пуњеном жицом 28.04.1988.

29.

Љиљана Лакс-Прегл Економски факултет Проблеми повезивања и усклађивања активности истраживања тржишта и инвестиционе политике организација удруженог рада 07.10.1988.

30.

Павле Укмар Машински факултет Примена теорије радних и разарајућих напонских површина у процесима троосног преобликовања пластичних љуски 23.11.1988.

31.

Џемо Туфекчић Машински факултет Обликовање аналитичких алгоритама за оцјењивање техничко-технолошких нивоа процеса обраде деформисањем 24.11.1988.

32.

Славко Зрнић Машински факултет Прилог теоријско-експерименталној анализи управљаних обрадних система са посебним освртом на системе за обраду деформисањем 26.11.1988.

33.

Остоја Милетић Машински факултет Апликативност резултата анализе теорије савијања пројектоване на октаедарску раван 25.01.1989.

34.

Љерка Остојић Медицниски факултет Ултраструктурне карактеристике endotela duc- tus thoradicusa под дјеловањем хистамина 24.02.1989.

35.

Мушир Бркић Правни факултет Правни положај организација удруженог рада које производе наоружање и војну опрему 10.03.1989.

36.

Златко Бундало

Електротехнички факултет

Улазно-излазна дигитална CMOS интегрисана кола

29.03.1989.

37.

Драгутин Савјак Медицниски факултет Корелација ултраструктуре и количине стероидних рецептора у ткиву инвазивних карцинома дојке 15.06.1989.

38.

Марко Рајчевић Правни факултет Уговор о посредовању 16.06.1989.

39.

Драган Данелишен Медицниски факултет Имунолошка оправданост и хируршке могућности очувања повријеђене слезене 13.10.1989.

40.

Исмет Бишчевић Економски факултет Маркетинг информацијски систем у функцији повезивања производње и прометних организација удруженог рада 28.10.1989.

41.

Милорад Максимовић Технолошки факултет Студиј утицаја механичких и физикално- хемијских услова на флотацију магнезијум хидроксида таложеног из морске воде 06.12.1989.

42.

Жељко Барош

Економски факултет

Моделирање организационе структуре индустријских комбината засноване на критеријуму економске ефикасности

22.12.1989.

43.

Јово Јовановић

Економски факултет

Прилог иновацији модела развоја организационог система у металопрерађивачкој индустрији

28.12.1989.

44.

Милован Милановић Медицниски факултет Астмптоматска исхемична болест срца и аритмије у субмакстмалним тестовима оптерећења 02.02.1990.

45.

Милијан Калушевић Медицниски факултет Различити клинички степени ексенцијалне артеријске хипертензије и анестезија 09.02.1990.

46.

Аида Пјанић Медицниски факултет Појачање антиблокадне активности серума као нови тренд имунотерапије малигних тумора 19.04.1990.

47.

Јасмин Комић Економски факултет Моделирање мултиваријабилне селекције обиљежја статистичких купова у циљу добијања сигнификантне информације 24.04.1990.

48.

Селман Мартиновић

Медицниски факултет

Прилог проучавању хепатореналног синдрома код различитих ступњева експерименталне ендотоксемије ендотоксинског шока

21.05.1990.

49.

Младен Гороња Медицниски факултет Значај одређивања ацидобазне равнотеже и централног венског притиска при утврђивању ширења акутног инфаркта миокарда задњег зида лијеве коморе на десну комору 25.05.1990.

50.

Ђорђо Стојичић Медицниски факултет Утицај интравенозне примене фибринолитичке терапије на рани и позни морталитет болесника са акутним инфарктом миокарда 25.05.1990.

51.

Ибрахим Главовић Машински факултет Теоријско-експериментално истраживање профилних решетки обртног кола Капланове турбине за пропелерне струјне услове ван оптимума 27.06.1990.

52.

Милан Скробић Медицински факултет Тиреоглобулин у тиреоидним и нетиреоидним обољењима 02.07.1990.

53.

Јосип Бабић Електртехнички факултет Одређивање параметара система аутоматског управљања топлинским процесом екстрактора 23.10.1990.

54.

Видак Кривокапић Правни факултет Договори друштвено-политичких заједница 26.10.1990.

55.

Винко Павелић Машински факултет Утицај параметара режима обраде истосмјерног, хладног ротационог истискивања цилиндра на постојаност у условима примјене на повишеним температурама 01.11.1990.

56.

Сеад Перенда Машински факултет Истраживање понашања челичних материјала у условима обраде истосмјерним хладним ротационим истискивањем 02.11.1990.

57.

Мирко Шкоро Медицински факултет Улога сполних хормона у етиологији реуматоидног артритиса 14.12.1990.

58.

Цвјетан Реџић Економски факултет Динaмизација методе Prometxe 21.12.1990.

59.

Зећир Хаџиахметовић Економски факултет Резултати рада и стимулативна расподјела као фактор структурирања организације и развоја предузећа-истраживање на црној металургији 22.12.1990.

60.

Селма Мехмедагић-Аличелебић

Медицински факултет

Ултраструктурне стереометријске карак- теристике епителних и миоепителних станица хумане дојке

06.02.1991.

61.

Иван Мецановић Правни факултет Право на информирање као ново уставно право грађана 13.05.1991.

62.

Анте Мирковић Правни факултет Заједничка улагања особито у поморској привреди 24.06.1991.

63.

Зденка Кривокућа Медицински факултет Морфометријска и морфолошка анализа артеријског система тхаламуса човјека 04.10.1991.

64.

Рифат Табаковић

Технолошки факултет

Синтеза, реакција и електрохемијска својства моногених полимера на бази 4-винилпиридина

22.11.1991.

65.

Јасна Виндакијевић Технолошки факултет Гранична фаза - чврсто/текуће; чврста фаза са садржајем цинка - водена отопина електролита 14.12.1991.

66.

Мирослав Бобрек Машински факултет Истраживање основа и мјерила за вред- новање доприноса у раду организатора процеса у функцији квалитета организа- ције производног система 10.06.1992.

67.

Здравко Злокапа Правни факултет Савремена југословенска општина у теорији и пракси 11.06.1992.
68. Жељко Мирјанић Правни факултет Радни односи универзитетских наставника и научних истраживача 10.09.1992.

69.

Снежана Савић

Правни факултет

Појам права као нормативног поретка - прилог критици Келенове нормативне доктрине

25.06.1993.

70.

Перица Гојковић

Машински факултет

Технолошко организациони фактори раста продуктивности и ефикасности производних система

04.06.1994.

71.

Мирјана Рађеновић

Правни факултет

Нерјешавање у уговорним стварима

09.06.1994.

72.

Предраг Радовановић

Машински факултет

Прилог проучавању утицаја стварања наслага пепела на ефикасност рада грејних површина котла у циљу израде одговарајућег експертског система

08.07.1994.

73.

Љиљана Лакић Медицински факултет Функција штитне жлијезде у бубрежним обољењима 12.12.1994.

74.

Мирко Видић Технолошки факултет Испитивање могућности производње базних уља хидрокрековањем тешких нафтних фракција 23.12.1994.

75.

Вељко Ђукић Машински факултет Истраживање утицајних фактора на издржљивост материјала моноблок-точка 23.01.1995.

76.

Зоран Кукрић Технолошки факултет Секундарни деутеријски кинетички изотопни ефекат при солволизи фероценилметил бензоата у киселој средини 25.01.1995.

77.

Ристо Козомара Медицински факултет Допринос етиолошкој дијагностици и рационалној терапији акутних инфекција предњег сегмента ока дечијег доба 21.04.1995.

78.

Радислав Вукић Медицински факултет Клиничке вриједности примјене индуктора овулације у неплодних жена са синдромом полицистичних јајника и индикације за клинасту ресекцију 15.11.1996.

79.

Живка Цвикић Пољопривредни факултет Утицај интензивности производње на пословне резултате пољопривредних газдинстава 26.04.1997.

80.

Јелица Самарџић-Предојевић

Медицински факултет

Примјена хуманог рекомбинантног еритропротеина у терапији анемије прематуритета

19.05.1997.

81.

Перо Петровић Машински факултет Комплексна оцјена сложеног геотерманског топлификационог система 20.06.1997.

82.

Здравко Тодоровић Економски факултет Управљање економиком квалитета 16.07.1997.

83.

Иванка Марковић Правни факултет Право на живот и тјелесни интегритет као објекти кривичо-правне заштите 06.09.1997.

84.

Свјетлана Стоисављевић-Шатара Медицински факултет Фармаколошка контрола екскреције уринарног каликреина 26.12.1997.

85.

Бранко Латиновић Економски факултет Економски ефекти примјене експертних система у банкарству 27.12.1997.

86.

Миленко Станић

Економски факултет

Диференцирање производа као стратегија конкуренције

06.02.1998.

87.

Здравко Марић Медицински факултет Значај избора методе хируршког лечења за прогнозу и функционално стање ратних повреда јетре 20.02.1998.

88.

Никола Мркобрада Медицински факултет Поремећаји ритма срца у акутном инфаркту миокарда 22.03.1998.

89.

Радмило Кондић Економски факултет Објективизирање зарада као основа за усклађивање конфликтности интереса 19.06.1998.

90.

Радмила Вукић

Електротехнички факултет

Уградња неких просодијских параметара у синтетизованом говору српског језика

22.10.1998.

91.

Петар Марић Електротехнички факултет Прилог формирању алгоритама за идентификацију математичког модела робота 27.10.1998.

92.

Сандра Хотић-Лазаревић Медицински факултет Клиничка цитологија у дијагностици лимфома 16.11.1998.

93.

Звјездана Рајковача Медицински факултет Праћење тока упале штитне жлијезде ултразвуком 17.11.1998.

94.

Драгутин Дујић

Пољопривредни факултет

Утицај нивоа макро и микро елемената у земљишту и биљкама и њихов статус у организму оваца

04.12.1998.

95.

Ратко Дејановић Електротехнички факултет Софтверске метрике: прилог примјени на језике IV генерације 12.01.1999.

96.

Живана Гаврић Медицински факултет Мјесто и улога породичног љекара у систему здравствене заштите 12.05.1999.

97.

Чедомир Црногорац Природно-математички факултет Хидролошке-геоморфолошке карактеристике слива Велике Усоре 16.06.1999.

98.

Зденка Бабић Електротехнички факултет Прилог егзактним алгоритмима за дигиталну одбрану сигнала 30.07.1999.

99.

Миленко Шарић Технолошки факултет Контрола маститиса и хигијенске исправности млијека на бази броја и поријекла соматских ћелија 30.07.1999.

100.

Ђоко Слијепчевић Економски факултет Теоријске основе инфлације с освртом на новију југословенску стварност 03.08.1999.

101.

Брано Топић

Медицински факултет

Клинички, хистолошки и фенотипски профили инвазивних карцинома дојке - прогноза и избор методе лијечења

10.09.1999.

102.

Марија Бургић-Радмановић

Медицински факултет

Депресивност и психосоцијални стресори у адолесцената

03.12.1999.

103. Александар Лазаревић Медицински факултет Серијско ехокардиографско праћење кардиоваскуларних поремећаја у Mарфановом синдрому 13.12.1999.
104. Мирослав Петковић Медицински факултет Улога хуманог полиомавируса у етиопатогенези ендемске нефропатије 17.12.1999.
105. Милосав Ђурђевић Машински факултет Истраживање утицаја вијенца сложеног облика на расподјелу напона у зупцима зупчаника 20.12.1999.
106. Сњежана Поповић- Пејчић Медицински факултет Карактеристике аутономне неуропатије кардиоваскуларног систем у зависности од типа шећерне болести 27.12.1999.
107. Мирко Раковић Медицински факултет Хируршко лијечење неспуштених тестиса-која метода и када? 28.12.1999.
108. Миле Дмичић Правни факултет Правни аспекти изборног система у парламентарној демократији 29.12.1999.

109.

Славко Марић

Електротехички факултет

Динамично распоређивање задатака у вишепроцесорским системима

18.01.2000.

110. Родољуб Ољача Пољопривредни факултет Међусобни утицај подлоге и племке на садржај макро и микро елемената и синте- зу биомасе јабуке 03.02.2000.
111. Јово Мандић Технолошки факултет Електролитичко издвајање бакра из засићеног амонијачног раствора за нагризање и његова регенерација 10.03.2000.
112. Драган Костић Медицински факултет Избор оптималне оперативне процедуре за карциноме ампуле ректума 17.03.2000.
113. Богдан Зрнић Медицински факултет Клиничке и психолошке карактеристике болесника са вулгарном псоријазом и атопијским дерматитисом 07.04.2000.
114. Милан Стојаковић Медицински факултет Анализа и значај касних посљедица посттрауматског стресног поремећаја 05.05.2000.
115. Светозар Богојевић Филозофски факултет Идентификација, обиљежја и педагошко- дидактички ефекти стилова васпитања 29.08.2000.
116. Душко Вејновић Филозофски факултет Социолошки аспекти безбједности модерне државе 01.09.2000.

117.

Срђан Ђорђевић

Правни факултет

Теорија и пракса суверености јужносло- венских народа XX века

18.10.2000.

118. Милан Арбутина Медицински факултет Квалитет живота након можданог удара 27.12.2000.
119. Миливоје Марсенић Технолошки факултет Нове технологије третмана отпадних вода термоенергетских постројења на угаљ 29.12.2000.
120. Радослав Милошевић Природно-математички факултет Неке релације коеквиваленције на полугрупама са релацијама различитости 11.01.2001.
121. Милан Јелић Економски факултет Проблеми и модалитети организационо-управљачке трансформације предузећа у транзицији 17.02.2001.
122. Предраг Радић Економски факултет Операционализација адаптивног плани- рања у функцији унапређења управљања и ефикасности  пословања 24.03.2001.
123. Здравко Миловановић Машински факултет Модификована метода за процјену оптималне поузданости кондензационе термоелектране 27.04.2001.
124. Милорад Балабан Медицински факултет Нивои ризичних фактора водећих незаразних болести код одраслог становништва Бањалуке и стратегија њихове превенције и контроле 07.06.2001.
125. Весна Алексић Марић Економски факултет Управљање пословним системима са посебним освртом на управљање дионичарским друштвима 15.06.2001.
126. Васкрсије Готовац Медицински факултет Значај и мјесто високорезолутивне ултрасонографије у диференцијацији лезија слезине 20.07.2001.
127. Вукашин Лале Економски факултет Економско-организациони аспекти утврђивања модела оправданости улагања у ваздухопловне програме ремонта 21.09.2001.
128. Весна Ећим-Злојутро Медицински факултет Значај и предност мјерења протока кроз артерију церебри медију аорту и умбили- калну артерију колор доплер техником у односу на кардиотокографију код гестоза 07.11.2001.
129. Лејла Васић Филозофски факултет Школство у Босни и Херцеговини од 1918. до 1929. године 08.11.2001.
130. Остоја Ђукић Филозофски факултет Филозофске основе односа морала и права 08.11.2001.
131. Радивоје Керовић Филозофски факултет Становишта и спорови у савременој филозофској антропологији 16.11.2001.
132. Новак Кондић Економски факултет Монетарни систем с валутним одборима (с посебним освртом на БиХ) 15.02.2002.
133. Љубинко Митранић Природно-математички факултет Допринос методици изучавања физичких појмова у настави класичне механике 22.03.2002.
134. Снежана Улетиловић Природно-математички факултет Одређивање хроничне изложености и посљедице хроничне изложености радника парама угљен-дисулфида и туолена 16.05.2002.
135. Љиљана Мијовић Правни факултет Тенденције развоја међународноправног субјективитета 01.06.2002.
136. Предраг Милетић Технолошки факултет Синтеза кополимера на бази 4-виниг-пиридина и његова примјена за сорпцију злата из разблажених раствора 12.06.2002.
137. Весна Бољевић Технолошки факултет Изучавање могућности кориштења чистих култура бактерија млијечне киселине у производњи хљеба 20.06.2002.
138.

Светозар Радуловић

Mедицински факултет

Специфичности ратних повреда магистралних крвних судова екстремитета

20.06.2002.

139. Азра Бишчевић Медицински факултет Корелација исхране и физичке активности са морбидитетом интелектуалаца 11.07.2002.
140. Ферид Софтић Електротехнички факултет Нова рјешења електронских склопова за корекцију фреквентне карактеристике уха 11.07.2002.
141. Снежана Петковић Машински факултет Оптимизација издувног система мотора на нискотемпературским режимима рада 03.09.2002.
142. Мићо Гаћановић Електротехнички факултет Нове могућности пасивне елиминације статичког  електрицитета 21.09.2002.
143. Бранимир Куљанин Филозофски факултет Источно питање у руској филозофији 23.09.2002.
144. Славиша Крунић Електротехнички факултет Оптимална реконфигурација средњенапонских дистрибутивних мрежа 27.09.2002.
145. Чедо Волаш Филозофски факултет Синдикат и проблеми ослобађања рада 19.10.2002.
146. Невенка Павловић Природно-математички факултет Број врста и подврста по типовима биотопа лимнофауне Европе као мјера промјењивости таксона 19.10.2002.
147. Перо Видић Медицински факултет Евалуација савремене ултрасонографије и компјутеризоване томографије у дијагностици аденокарцинома бубрега у поређењу са оперативним налазом 15.11.2002.
148. Ђуро Микић Економски факултет Статистичко моделовање параметара пословног успјеха у области аграра 18.01.2003.
149. Сава Смиљић Пољопривредни факултет Системски приступ у примјени пословног менаџмента у пољопривреди 24.01.2003.
150. Тешо Ристић Природно-математички факултет Климатске основе биљне производње усорско- укринског краја Републике Српске 07.03.2003.
151. Добривоје Младеновић Филозофски факултет Интегрални приступ Драгана М. Јеремића литератури и естетици 22.04.2003.
152. Мирјана Влаисављевић Филозофски факултет Функција ономастичких јединица у романима Бранка Ћопића 09.05.2003.
153. Душан Илић Факултет физичког васпитања и спорта Логичка структура и динамичка усвајања наставних циклуса физичког васпитања ученика старијих разреда основне школе 22.08.2003.
154. Миладин Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Утицај морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних способности на резултатску ефикасност у вјежбању на справама и тлу 03.09.2003.
155. Бранко Вучијак Архитектонско-грађевински факултет Анализа стабилности рјешења вишекритеријумске оптимизације са примјеном у сектору вода 08.09.2003.
156. Славица Грујић Технолошки факултет Модел управљања квалитетом прехрамбених производа као основа за заштиту географске ознаке поријекла меда 07.11.2003.
157. Марко Зељковић Факултет физичког васпитања и спорта Диференцијација ученика средњих школа на основу усвојености техника атлетских дисциплина 14.11.2003.
158.

Осман Пајић

Правни факултет

Акумулација, инвестиције и економска политика у развоју Босне и Херцеговине

27.12.2003.

159. Снежана Бијелић Факултет физичког васпитања и спорта Балетска припрема у функцији развијања моторичких способности 29.12.2003.
160. Драго Тодић Природно-математички факултет Нови Град – центар развоја и фактор трансформације културног пејзажа 16.01.2004.
161. Рифат Ђогић Економски факултет Моделовање организационе структуре предузећа у функцији привредне транзиције 23.01.2004.
162. Бранко Пејовић Машински факултет Истраживање технолошких функција обрадљивости при процесу периодичне стругарске обраде код аутоматских алат- них машина 24.01.2004.
163. Ненад Лучић Медицински факултет Ензими антиоксидативе заштите у нормалном ткиву ендометријума, хиперпластичном и карциному ендрометријума 20.02.2004.
164. Зоран Арсовић Филозофски факултет Питање смисла и смисао питања – прологомена за једну могућу херменеутику почетка 27.02.2004.
165. Јован Ћулум Медицински факултет Избор оптималне реконструктивне процедуре у хируршком третману малигних тумора желуца 12.03.2004.
166. Љиљана Вукић Технолошки факултет Кондиционирање отпадних вода кожарске индустрије за биолошку обраду уз могућност рекуперације хрома 16.04.2004.
167. Драшко Маринковић Природно-математички факултет Избјеглиштво – специфичан вид миграција становништва Републике Српске у периоду 1991-2001. 30.04.2004.
168. Љубиша Прерадовић Електротехнички факултет Прилог методологији развоја клиничких информационих система 28.05.2004.
169. Сања Сибинчић Медицински факултет Утицај терапије на квалитет ендрометријума и имплантацију ембриона у поступку вантјелесне оплодње 02.06.2004.
170. Живко Бабић Машински факултет Деформабилност TAILORED BLANKS при дубоком извлачењу 24.06.2004.
171. Бошко Мишић Машински факултет Стабилност процеса сужавања израдака из челичних шавних цијеви 25.06.2004.
172. Недељко Радосављевић Филозофски факултет Црква у београдском пашалуку под упра- вом васељенске патријаршије 1766-1831. 12.07.2004.
173. Иво Арменко Економски факултет Модел стратешког управљања и реструктурирања хотелијерства Црне Горе 23.07.2004.
174. Александар Јаковљевић Медицински факултет Хронична коштана инфекција као компликација повреда изазваних ватреним оружјем 01.10.2004.
175. Митар Перушић Технолошки факултет Утицај структурних карактеристика боксита на кинетику лужења 26.10.2004.
176. Давор Милијевић Филозофски факултет Православна духовност савремене српске поезије 04.11.2004.
177. Гордана Глобочки-Лакић Машински факултет Идентификација триболошких процеса у зони резања групе тешкообрадивих материјала и алуминијумских легура 26.11.2004.
178. Мирослав Дринић Филозофски факултет Однос филозофије и науке у савременом добу 22.12.2004.
179. Радислав Тошић Природно-математички факултет Ерозија у сливу Укрине 28.01.2005.
180. Сања Шпирић Медицински факултет Клинички, цитолошки и микробиолошки аспекти хроничног секреторног отитиса код дјеце 18.02.2005.
181. Стаменко Шушак Медицински факултет Дугорочно преживљавање и квалитет живо- та после операције на отвореном срцу 05.03.2005.
182. Ранко Поповић Филозофски факултет Рат, историја и политика у српској поезији посљедње деценије 20. вијека 12.05.2005.
183. Милан Симатовић Медицински факултет Клиничка процјена предности лапароскопске холецистектомије у односу на стандардну  холецистектомију 13.05.2005.
184. Миланка Бабић Филозофски факултет Екскламативне реченице у српском језику 14.05.2005.
185. Нела Рашета Медицински факултет Метаболичка активност кости у завршној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције 14.05.2005.
186. Раденко Зрилић Машински факултет Истраживање зависности техно-економске и енергетске ефикасности од напонског стања при изради осносиметричних профила 20.05.2005.
187. Божо Кривокућа Медицински факултет Избор оптималне оперативне процедуре код обструкције ехстрахепатичних жучних путева узроковане билијарном калкулозом 20.05.2005.
188. Радивоје Братић Архитектонско-грађевински факултет Методе за подршку одлучивању при избору стратегије развоја водопривредне инфраструктуре 23.05.2005.
189. Владимир Ђокић Филозофски факултет Хајдегер и умјетност: Хајдегерова политика 06.06.2005.
190. Перо Дугић Технолошки факултет Интеракциони феномени између високомолекуларних компонената моторних уља 01.07.2005.
191. Драган Зечевић Медицински факултет Компарација примене метода стратификације ризика по PARSONNET-U и EUROSCORE у кардиохирургији 01.07.2005.
192. Мирјана Ратковић-Абрамовић Економски факултет Управљање улагањима капиталима у функцији унапређења тржишне позиције предузећа 02.07.2005.
193. Наталија Џинић Технолошки факултет Утицај ендогених и ензогених фактора на квалитет меса свиња 05.07.2005.
194. Живко Пејашиновић Машински факултет Прилог оптималном обликовању еластич- них елемената мјерних претварача силе у циљу побољшања метролошких карактеристика 16.09.2005.
195. Михајло Стојчић Машински факултет Практично праћење дигиталних система аутоматског управљања 16.09.2005.
196. Славица Васиљевић-Илић Филозофски факултет Српска средњовјековна књижевност и кул- тура у дјелу Владимира Ћоровића 24.10.2005.
197. Тиодор Росић Филозофски факултет Иронија у савременој српској поезији 29.10.2005.
198. Владимир Турјачанин Филозофски факултет Социјално-психолошки и демографски корелати етичких односа младих након рата 17.11.2005.
199. Славица Сладојевић Технолошки факултет Утицај хемијског састава зеолита на његову специфичну површину и каталитичка својства 25.11.2005.
200. Стевка Шмитран Филозофски факултет Пјесништво Јована Зивлака (Пјевање анти- утопије у свијету историје) 16.01.2006.
201. Љиљана Топалић-Тривуновић Природно-математички факултет Рудерална флора и вегетација подручја Бање Луке 30.01.2006.
202. Татјана Бућма Медицински факултет Проучавање васкуларизације и хистолошких елемената цистерналног сегмента вестибулокохлеарног живца и његових једара 24.02.2006.
203. Злако Павловић Филозофски факултет Циљне оријентације у учењу 16.03.2006.
204. Слађана Петровић Природно-математички факултет Рудерална флора и вегетација Пала 31.03.2006.
205. Милан Кулић Природно-математички факултет Испитивање генотоксичног потенцијала дициклохексиламина IN VIVO и IN VITRO 14.04.2006.
206. Саша Јанковић Електротехнички факултет Нови поступци пројектовања и примјене микроконтролера у аутомобилским апликацијама 15.04.2006.
207. Мирко Добрњац Машински факултет Истраживање локалног коефицијента преноса топлоте при струјању флуида између паралелних профилисаних плоча 05.05.2006.
208. Бранислава Јаковљевић Медицински факултет Алгоритам дијагностике и терапије код пацијената са фокалним промјенама у јетри 23.05.2006.
209. Раденко Ђурица Технолошки факултет Оптимизација метода за екстракцију и инструментално одређивање микотоксина у намирницама 26.05.2006.
210. Богољуб Антонић Технолошки факултет Упоредна испитивања промјена важнијих својстава током производње свињске пршуте у циљу стандардизације квалитета 08.06.2006.
211. Душанка Бундало Електротехнички факултет Архитектура и пројектовање дигиталних електронских кола и система који користе више логичких нивоа 09.06.2006.
212. Стоја Јотановић Пољопривредни факултет Примјена лутеолитичких препарата у синхронизацији прасења и регулацији репродуктивних функција крмача postpartum 14.07.2006.
213.

Божо Важић

Пољопривредни факултет

Морфометријска и генетска карактеризација сојева праменке средње Босне

15.07.2006.

214. Маринко Вучић Медицински факултет Улога аденозин деаминазе и туморских маркера у диференцијалној дијагностици плеуралних изљева туберкулозне и малигне етиологије 19.07.2006.
215. Младен Тодић Машински факултет Прилог истраживању положаја неутралних линија при профилисању вишеслојних материјала 31.08.2006.
216. Енвер Будимлић Медицински факултет Корелација између појаве хроничног глаукома отвореног угла код болесника обољелих од дијабетеса у односу на појаву глаукома отвореног угла код становништва Унско-санског кантона који не болују од дијабетеса 08.09.2006.
217. Данијела Мајсторовић Филозофски факултет Анализа дискурса канцеларије високог представника (ОХР-а) у Босни и Херцеговини енглески текст и локални контекст 09.09.2006.
218.

Предраг Лазић

 

Медицински факултет Прогностички значај c-erb B2(HER²/neu) код карцинома дојке у односу на статус естрогенских и прогестеронских рецептора и p 53 15.09.2006.
219. Бранко Брђанин Филозофски факултет Епски јунаци Вукових народних пјесама о косовском боју као ликови нове епске историјске драме 29.09.2006.
220. Менсура Кудумовић Економски факултет Менаџмент информациони системи у мрежном окружењу и реинжињеринг пословно-наставних процеса високошколских организација 27.10.2006.
221.

Милић Милићевић

Филозофски факултет

Албанска операција 1912-1913. године

06.11.2006.

222. Раденко Стијепић Факултет физичког васпитања и спорта Сензитивни периоди прецизности код дјеце основне школе 01.12.2006.
223. Пеђа Ковачевић Медицински факултет Утицај уремије и различитих дијализних поступака на физиологију дисања и активност вазоактивних ензима 02.12.2006.
224. Зоран Мастило Економски факултет Правци реформе пензијског и здравственог осигурања у функцији економско-социјалног развоја РС и БиХ 29.12.2006.
225. Жељко Каран Медицински факултет Основни принципи форензичко- антрополошке анализе скелетних остатака 12.01.2007.
226. Дмитар Травар Медицински факултет Значај избора хируршке технике у лијечењу хроничног гнојног оспилакса са холестеатомом 26.01.2007.
227. Радован Родић Економски факултет Преструктурирање електроенергетског сектора и привредни развој Републике Српске 30.01.2007.
228. Раде Дрча Електротехнички факултет Оптимално планирање уградње кондензаторских батерија у дистрибутивним мрежама са уважавањем кабловских водова 31.01.2007.
229. Фатима Карарић Филозофски факултет Дијалог и дијалектика као основне методе филозофске спознаје 02.02.2007.
230. Милена Пашић Филозофски факултет Повезаност интринстичке и екстринсичке мотивације са врстом награде и нивоом преференције  задатака 27.02.2007.
231. Зоран Лукић Економски факултет Развој, организација и трансформација сложених пословних система 02.03.2007.
232. Александар Саша Грандић Економски факултет Стара и јужна Србија у књижевном делу Анђелка М. Крстића 09.03.2007.
233. Александар Милашиновић Машински факултет Математичко моделовање и експериментално испитивање нелинеарних торзионих осцилација кољенастог вратила мотора СУС 23.03.2007.
234. Вукић Илинчић Филозофски факултет Политичке прилике у Црној Гори од 1905. до 1914. године 29.03.2007.
235. Мира Мандић Природно-математички факултет Бања Лука - савремена просторна и функционална трансформација града 20.04.2007.
236. Жељка Балабан-Марјановић Технолошки факултет Екстракција етеричних уља четинара (јела, смрча, бор, клека и дуглазија) и анализа њихове антимикробне активности 20.04.2007.
237. Јања Бојанић Медицински факултет Знање, ставови и пракса здравствених радника у односу на инфекције које се преносе путем крви 16.05.2007.
238.

Миодраг Ромић

Филозофски факултет

Противрјечности глобализације и постсоцијалистичка транзиција

09.06.2007.

239. Зоран Мавија Медицински факултет Компаративна анализа ефикасности исхода лијечења асцитеса примјеном абдоминалне пункције наспрам диуретика 27.06.2007.
240. Снежана Тепић-Петровић Медицински факултет Каликреин кинин система у процјени оштећења дисталних тубула бубрега код инфекције уринарног тракта 13.07.2007.
241. Мирјана Мађаревић Факултет физичког васпитања и спорта Примјена активног експеримента у простору психомоторике и антропометрије 16.07.2007.
242. Васиљ Жарковић Економски факултет Проватизациони процеси у централној и источној Европи са посебним освртом у Босну и Херцеговину 18.07.2007.
243. Душко Рачић Медицински факултет Предиктори васкуларне димензије 19.07.2007.
244. Татјана Бијелић Филозофски факултет Палимпсест другости: матрилинеарност у дјелима Маргарет Атвуд 27.08.2007.
245.

Петар Пенда

Филозофски факултет

Романи Вирџиније Вулф као етичка свијест о хаотичности живота

27.08.2007.

246. Татјана Неидхардт Филозофски факултет Дрво-еколошко прихватљив материјал човјекове средине са акцентом на стамбену архитектуру 31.08.2007.
247. Хусејн Мусић Филозофски факултет Однос између ученика и наставника у савременим дидактичким теоријама и наставничкој пракси основне школе 03.09.2007.
248. Биљана Бабић Филозофски факултет Језик Павла Соларића 28.09.2007.
249. Нада Летић Филозофски факултет Породица и прихопатолошка испољавања у адолесценцији 27.10.2007.
250. Слађана Анђелковић Филозофски факултет

Настава у основним школама код Срба у 19. вијеку

07.11.2007.
251. Славко Грбић Медицински факултет Утицај захваћености лимфних жлијезда медијастинума на оперативно лијечење карцинома плућа 08.11.2007.
252. Бранка Ковачевић Филозофски факултет Утицај интерактивне наставе на формирање моралне аутономије ученика завршних разреда основне школе 08.11.2007.
253. Мемнуна Хасаница Филозофски факултет Акционсарт у њемачком и српском језику – афиксални начин творбе 08.11.2007.
254. Синиша Стојановић Филозофски факултет Образовно-васпитни ефекти респонсибилне и интерактивне разредне наставе 28.11.2007.
255. Свјетлана Средић Природно-математички факултет Минерал монтморилонит допиран полиоксометалатима процесирање и карактеризација 14.12.2007.
256. Тамара Лукач Медицински факултет Поређење дјеловања пулсирајућег електро- магнетног поља и медикаментозне терапије на кост у експерименталној остеопорози 21.12.2007.
257. Александар Остојић Пољопривредни факултет Оптимална организација промета важнијих пољопривредних производа на подручју бањалучке регије 26.12.2007.

258.

Вида Тодоровић

Пољопривредни факултет

Морфолошке и биолошке карактеристике самониклог лука (Allium ursinum L.)

11.01.2008.

259. Жељко Вашко Економски факултет Економска ефикасност инвестиција у функцији трошкова као елемента улагања предузећа у пољопривреди 29.02.2008.
260. Брана Комљеновић Правни факултет Хуманитарне интервенције и међународно право 10.03.2008
261. Остоја Барашин Филозофски факултет Реклама између тржишне комуникације и манипулације 21.03.2008.
262. Златан Ковачевић Пољопривредни факултет Коровска флора и вегетација винограда Босне и Херцеговине 21.03.2008.
263. Сања Радановић Филозофски факултет Уџбеници њемачког језика у Босни и Хер- цеговини од 1878-1918. године 22.03.2008.
264. Горан Радивојац Економски факултет Управљање инвестицијама у финансијску имовину на савременим финансијским тржиштима 22.03.2008.
265. Душан Богичевић Филозофски факултет Дидактичке специфичности и ефикасност интерактивне универзитетске наставе 04.04.2008.
266. Јагода Балабан Медицински факултет Корелација преосјетљивости на инхала- торне алергене код особа са атопијским дерматитисом и респираторним облицима атопије у адолесцентној и адултној доби 21.04.2008.
267. Игор Вучковић Факултет физичког васпитања и спорта Морфолошке и социолошке карактеристике кошаркаша сениора 24.04.2008.
268. Жељка Бабић Филозофски факултет Актуелни квалификатив у енглеском и српском језику 09.05.2008.
269. Дарко Пламенац Архитектонско-грађевински факултет Примена хибридних метода грубих скупова у избору оптималне варијанте грађевинске механизације и услова под којима се изводе грађевински радови на одржавању 12.05.2008.
270. Бранко Блануша Електротехнички факултет Методе за минимизацију снаге губитака у електричним погонима са асинхроним мотором 31.05.2008.
271. Мићо Миловановић Економски факултет Организационо управљачко реструктурирање јавних предузећа Републике Српске као предуслов њихове успјешне транзиције 20.06.2008.
272. Ненад Понорац Медицински факултет Спорт као ризик за настанак поремећаја исхране менструалног циклуса и метаболизма кости 26.08.2008.
273. Љубан Бабић Филозофски факултет Хајдегерова критика антропологије 30.08.2008.
274. Сулејман Лисичић Филозофски факултет Имена Бошњака у БиХ која нису оријенталног поријекла 20.09.2008.
275. Бранислав Гашић Медицински факултет Секундарне болести бубрега и нефротски синдром 26.09.2008.
276. Крстан Боројевић Економски факултет Улога предузетничке инфраструктура у развоју микро и малих предузећа у Републици Српској и Босни и Херцеговини 27.09.2008.
277. Татјана Марјановић Филозофски факултет Структура, тематизација и кохерентност у вијестима на енглеском језику 27.09.2008.

278.

Здрава Стојановић

Правни факултет

Положај круне у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца у вријеме важења Видовданског устава

02.10.2008.

279. Драгана Башић Економски факултет Детерминанте и могућности замјене кредита обвезницама у условима недовољно развијене финансијске структуре 11.10.2008.
280. Зоран Ђурић Електротехнички факултет Развој новог протокола за сигурно плаћање путем интернета 11.10.2008.
281. Сњежана Мандић Технолошки факултет Интегрисани систем управљања ризиком микотоксина у прехрамбеној индустрији 14.10.2008.
282. Игор Зекановић Природно-математички факултет Етнодемографске основе политичко-географског положаја Републике Српске 23.10.2008.
283. Динка Антић Економски факултет Макроекономска стабилност и фискални федерализам у Босни и Херцеговини 01.11.2008.
284. Душан Јаничић Медицински факултет Плућна функција и радиолошки налаз као фактор избора хируршке методе лијечења тумора плућа 10.11.2008.
285. Миленко Живковић Природно-математички факултет Физиономско-функционална трансформација простора у гравитационој сфери Градишке 04.12.2008.
286. Слободан Бунић Технолошки факултет Спајање матала експлозијом, механизам спајања и природа везе 17.12.2008.
287. Гордана Гардашевић Електротехнички факултет Оптимизација апликационих протокола квалитета услуга универзалних мобилних телекомуникационих система 27.12.2008.
288. Драженко Јоргић Филозофски факултет Утицај интерактивног стручног усавршавања наставника и њихове професионалне компетенције 22.01.2009.
289. Милан Жигић Медицински факултет Процјена вриједности дијагностичких поступака за рано откривање карцинома простате 23.01.2009.
290. Јелена Пољашевић Економски факултет Реформа финансијског извјештавања државе као претпоставке контроле њене ефикасности 24.01.2009.
291. Снежана Митровић Архитектонско-грађевински факултет Оптимизација у пројектовању и извођењу објеката високоградње са аспекта материјализације 13.02.2009.
292. Светозар Чиплић Правни факултет Утицај парламентарних имунитета на карактер посланичког мандата на примерима европских земаља у транзицији 10.03.2009.
293. Бранка Родић-Грабовац Технолошки факултет Прилог проучавању хемијског модификовања влакана у циљу добијања медицинског текстила са терапеутским дјеловањем 18.03.2009.
294. Љиљана Амиџић Природно-математички факултет Ултраструктурне промјене митохондрија у апоптози ћелија инвазивних карцинома дојке у корелацији са стероидним рецепторима 20.03.2009.
295. Азра Бакрач-Бећирај Природно-математички факултет Физиологија исхране и прираста врсте Тhymallus, thymallus (LINNAEUS, 1758) у природним и експерименталним условима 21.03.2009.
296. Миленко Крајишник Економски факултет Јавне финансије као инструмент креирања економске политике 21.03.2009.
297. Славко Ракочевић Економски факултет Теоријско-методолошки аспекти контроле квалитета ревизорског рада-осврт на земље у окружењу 10.04.2009.
298. Раденко Добраш Факултет физичког васпитања и спорта Тестирање ефикасности програма мотивације ученика у настави физичког васпи- тања 21.04.2009.
299. Вахдета Ћатић Филозофски факултет Утицај програма step by step на развој когнитивних, емоционалних, социјалних и радно-акционих компетенција ученика 27.04.2009.
300. Весна Гајанин Медицински факултет Васкуларизација и ангиогенеза меланоцитних промјена коже-клинички значај 22.05.2009.
301. Љубица Васиљевић Природно-математички факултет Моделирање синтезе и карактеризација зеолита типа А у циљу побољшања његових особина 23.05.2009.
302. Драгана Лукић Филозофски факултет Развијање вештине говора у настави енглеског језика у основним и средњим школама 25.05.2009.
303. Милка Мавија Медицински факултет Утицај фактора ризика на настанак, ток и третман дијабетичке ретинопатије 03.07.2009.
304. Вуле Алексић Архитектонско-грађевински факултет Информационе процедуре у реализацији грађевинских процеса 09.07.2009.

305.

Тодор Микић

Шумарски факултет

Анализа морфолошких параметара листа дивље трешње (Prunus avium L.) у Босни и Херцеговини

10.07.2009.

306. Небојша Савић Пољопривредни факултет

Утицај различитих типова рибље хране на прираст дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss, Wal., 1972) у условима кавезног гајења

10.07.2009.
307. Љиљана Билић-Малеш Медицински факултет Ефекти стреса на здравље и радну способност љекара при раду 17.07.2009.
308. Александра Шиндић-Радић Филозофски факултет Васпитни стилови родитеља и развој компетенција за 21. вијек дјеце предшколског узраста 24.07.2009.
309. Рада Петровић Технолошки факултет Адсорпционе и каталитичке особине неких катјон модификованих зеолита 05.08.2009.
310. Хазим Селимовић Филозофски факултет Родитељска инструкција као помоћ дјеци у школском учењу 20.08.2009.
311. Сања Филиповић Академија умјетности Предшколска педагогија и методика васпитно- образовног рада са дјецом предшколског узраста (методика ликовног васпитања) 16.09.2009.
312. Игор Јокановић Архитектонско- грађевински факултет Прилог истраживању модела управљања путном мрежом 18.09.2009.
313. Боро Бронза Филозофски факултет Хабсбуршка политика према Босни и Херцеговини 1716 – 1780. 25.09.2009.
314. Тања Станковић-Јанковић Филозофски факултет Учење учења и емоције у настави 25.09.2009.
315. Милена Карапетровић Филозофски факултет Филозофске основе идеје Европе и европског идентитета 28.09.2009.
316. Синиша Каран Правни факултет Законодавна власт у Босни и Херцеговини 09.10.2009.
317. Милорад Ћупурдија Правни факултет Уставно-правни аспекти функционисања правне државе 10.10.2009.
318. Амир Суљичић Филозофски факултет Интерактивно учење у настави математике 19.10.2009.
319. Недељко Кајиш Филолошки факултет Одјеци народне књижевности у романима Бранка Ћопића 23.10.2009.
320. Игор Милинковић Правни факултет Механизми заштите владавине права на локалном нивоу са посебним освртом на Босну и Херцеговину 30.10.2009.
321. Синиша Вученовић Природно-математички факултет Диелектричне и оптичке особине слојевитих молекулских наноструктура 31.10.2009.
322. Љиљана Дошеновић Пољопривредни факултет Мјесто и функција објеката пејзажне архитектуре у процесу урбанизације и развоја градова у Републици Српској 06.11.2009.
323. Борко Петровић Факултет физичког васпитања и спорта Вриједности силе и снаге мускулатуре ногу остварене при различитим условима извођења покрета 04.12.2009.
324. Љубомир Радош Пољопривредни факултет Генотипске специфичности органогенезе родног дрвета крушке 04.12.2009.
325. Боривоје Крушковић Економски факултет Монетарне стратегије и оптималан ниво девизних резерви 17.12.2009.
326. Душко Певуља Филолошки факултет Тихомир Остојић као историчар српске књижевности 22.12.2009.
327. Роберто Гашић Природно-математички факултет Српски и албански ентитет као реална опција разрешења косовског питања 28.12.2009.
328. Данијела Кондић Пољопривредни факултет Анатомско-морфолошка и хистолошка евалуација продуктивности тритикалеа (Х Triticosecale Wittmack) 05.01.2010.
329. Бранкица Милојевић Архитектонско- грађевински факултет Утицајни фактори на урбану трансформа- цију – примјер неких градова БиХ у новијој историји (1945 – 2005) 18.01.2010.
330. Саша Шмуља Филолошки факултет Антун Густав Матош и српска књижевност 26.01.2010.
331. Георги Генов Економски факултет Управљање развојем туристичке дестинације 19.02.2010.
332. Миленко Војводић Факултет физичког васпитања и спорта Метријске карактеристике примарних антропомоторичких тестова 01.03.2010.
333. Здравко Божичковић Машински факултет Аластично-пластичне деформације полигоналних цијеви промјенљивог попречног пресјека при подужном заваривању 05.03.2010.
334. Миљан Цветковић Пољопривредни факултет Моделирање помотехнике јабуке у реконструкцији узгојне форме 08.03.2010.
335. Ђорђе Чича Машински факултет Моделирање динамичког понашања система главно вретено – држач алата – алат 10.03.2010.
336. Гордана Тица Машински факултет Прилог изучавању међусобног дјеловања хлађеног објекта и његове околине 19.03.2010.
337. Ивана Зечевић Филозофски факултет Активно учење и његов утицај на метакогницију и образовно постигнуће 20.03.2010.
338. Адриана Лукић Факултет физичког васпитања и спорта Ефекти проприоцептивног тренинга на развијање равнотеже и побољшање технике извођења у спортском плесу 09.04.2010.
339. Сања Радетић-Ловрић Филозофски факултет Социјално-психолошки конструкти понашања и емоционална регулација младих са искуством и без искуства са дрогама 14.04.2010.
340. Зора Леви Технолошки факултет Понашање неких алумосиликата и њихових катјон-модификованих форми при адсорпцији фенола из водене средине 15.04.2010.
341. Валентина Голубовић-Бугарски Машински факултет Модели корелације структурних оштећења са динамичким одговором механичког система 23.04.2010.
342. Ирена Медар-Тањга Природно-математички факултет Етнодемографски развој Срба у Словенији након Другог свјетског рата 18.05.2010.
343. Љубо Петровић Факултет физичког васпитања и спорта Евалуација и имплементација ситуационих модела за селекцију у фудбалу 02.06.2010.
344. Раде Симовић Филолошки факултет Драмско стваралаштво у Босни и Херцеговини посљедње деценије двадесетог вијека – питање културног и националног идентитета 03.06.2010.
345. Татјана Михајловић Филозофски факултет Оспособљеност ученика старијег основно- школског узраста за самостално учење и њихова образовно-васпитна постигнућа 06.06.2010.

346.

Мирјана Ђурђевић

Архитектонско-грађевински факултет

Истраживање могућности примене вишекритеријумске евалуације у изради стратешких програма развоја комуналне инфраструктуре

10.06.2010.

347. Мирјана Арежина Филолошки факултет Пасторала и пасторалност у дубровачкој драми 16. вијека 29.06.2010.
348. Дејан Јаковљевић Факултет физичког васпитања и спорта Модел за повећање аеробне способности деце селекционисане за атлетику 30.06.2010.
349. Саша Зељковић Природно-математички факултет Синтеза, намјенско моделирање и карактеризација одабраних мјешовитих оксида типа перовскита као материјала у горивим ћелијама са чврстим оксидом 01.07.2010.
350. Иван Јоксић Правни факултет Васпитне препоруке као нове мере у кривичном праву 02.07.2010.
351. Саша Петковић Економски факултет Мала и средња предузећа у функцији успјешности привређивања (пројектовано на Републику Српску 23.07.2010.
352. Радослав Декић Природно-математички факултет Циркануална истраживања хематолошког статуса Barbus peloponnesius у функцији станишта 31.07.2010.
353. Есад Карић Филозофски факултет Вредновање  еманципаторског  васпитања као детерминанта квалитетног педагошког рада школе 23.08.2010.
354. Бране Микановић Филозофски факултет Теоријске основе истраживачког рада ученика 27.08.2010.
355. Петар Рајчевић Филозофски факултет Дидактичке основе промјене наставних планова и програма за основне школе у Србији од 1838. до 1992. године 02.09.2010.
356. Мирјана Жабић Технолошки факултет Утицај фероцена и његових деривата на активност протеолитичких ензима 08.09.2010.
357. Никодије Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Ефекти плиометријске методе тренинга на темпо скакања код одбојкаша 13.09.2010.
358. Драгица Милошевић-Ђурђевић Технолошки факултет Утицај различитих хемијских контаминената на технолошки квалитет воћа и поврћа 28.09.2010.
359. Мирјана Ландика Економски факултет Квантитативни модели у функцији усклађивања управљачке визије и реалности 01.10.2010.
360. Бојан Гузина Факултет физичког васпитања и спорта Утицај силе снаге и локалног замора на ефикасност извођења ватерполо шута 04.11.2010.
361. Славица Ковачевић Економски факултет Утицај глобализације на развој свјетске трговине 06.11.2010.
362. Весна Борка Јовановић Природно-математички факултет Структура и маса скаларних тетракваркова који садрже c-кварк на основу Ферми-Брајтове и Глозман-Рискине хиперфине интеракције 16.11.2010.

363.

Адмир Хаџикадунић

Факултет физичког васпитања и спорта

Трансформација антрополошког статуса адолесцената у току једне школске године

03.12.2010.

364. Борис Пашалић Пољопривредни факултет Проучавање ароматског комплекса у климактеријумској фази сазријевања плодова јабуке 14.12.2010.
365. Миливоје Урошевић Пољопривредни факултет Испитивање ефикасности синхронизације еструса на производне показатеље женки кунића у интензивном узгоју 21.12.2010.
366. Зорана Танасић Машински факултет Истраживање модела за дизајн/редизајн социо-техничких система 17.01.2011.
367. Весна Рајчевић Природно- математички факултет Слив ријеке Врбање – потамолошка студија 22.01.2011.
368. Биљана Давидовић-Плавшић Природно- математички факултет Ензими, рани биомаркери, нефротоксичности гентамицина 29.01.2011.
369. Мидхат Спахић Филозофски факултет Краљ Стјепан Томаш и његово доба 14.02.2011.
370. Никола Гаврић Факултет политичких наука Друштвена мисао Ивана А. Иљина 21.02.2011.
371. Ђорђе Чекрлија Филозофски факултет Типолошки приступ опису личности у латентном простору димензија алтернативног петофакторског модела и самопоимања 21.02.2011.
372. Стево Пуцар Економски факултет Утицај побољшања квалитета људских ресурса на повећање извоза са освртом на Републику Српску и Босну и Херцеговину 23.02.2011.

373.

Александра Хаџић-Крнетић

Филозофски факултет

Афективна везаност и религиозност код адолесцената и одраслих особа

24.02.2011.

374. Драган Ашковић Академија умјетности Паралитургијске песме код Срба 04.03.2011.
375. Војислав Шкрбић Економски факултет Актуелни проблеми и специфичности функционисања тржишта нафте са освртом на економска кретања у Републици Српској и Босни и Херцеговини 04.03.2011.
376. Мира Ћук Факултет политичких наука Управљање системом социјалне заштите у Босни и Херцеговини у процесима реформе 04.03.2011.
377. Селма Поробић Филозофски факултет Мотивација и креативност ученика основне школе у настави музичке културе 04.03.2011.
378. Нада Бањац Медицински факултет Упоредна анализа ефеката различитих инхибитора фосфодиестеразе 5 (ПДЕ5) на коронарну циркулацију 14.03.2011.
379. Горан Граховац Факултет физичког васпитања и спорта Ефекти различитих модела тренинга снаге усмјерени на брзину пливања 17.03.2011.
380. Синиша Куртеш Економски факултет Конкурентност Босне и Херцеговине на свјетском тржишту 19.03.2011.
381. Катарина Јевтић-Новаковић Архитектонско-грађевински факултет Предграђе Београда и његова трансформација током XX века 04.04.2011.
382. Дарко Радић Правни факултет Законски брачни имовински режим 05.04.2011.
383. Предраг Шпирић Медицински факултет Модификације тоталне ларингектомије и непосредног постоперативног третмана код пацијената са малигним тумором ларинкса 15.04.2011.
384. Војислав Дукић Шумарски факултет Крoшњe кao фaктoр oптимaлнe изгрaђeнoсти jeднoдoбних сaстojинa хрaстa китњaкa 15.04.2011.
385. Лејла Чалкић Медицински факултет Алтернативни путеви преноса хепатитиса ц 21.04.2011.

386.

Јагода Петровић

Факултет политичких наука

Улога социјалног рада у друштвеном укључивању сиромашних

27.04.2011.

387. Власта Сучевић Филозофски факултет Педагошко-дидактички ресурси квалитетног основног образовања 03.05.2011.
388. Срђан Амиџић Економски факултет Институционални капацитети и политикe запошљавања на тржишту рада у Босни и Херцеговини 10.05.2011.
389. Наташа Вилић Филозофски факултет Филозофија и противрјечја савремене културе 13.05.2011.
390. Далибор Кесић Филилошки факултет Интертекстуални приступ тумачењу импли- цитног и експлицитног значења језичког знака 14.05.2011.
391. Нина Јањић Природно- математички факултет Морфолошке и анатомско-хистолошке карактеристике врста Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. и Datura starmonium L. заражених вирусом мозаика краставца 19.05.2011.
392. Даворин Бајић Природно- математички факултет Улога саобраћајног система у функцији развоја привреде бањалучке регије 25.05.2011.
393. Драгана Вилић Факултет политичких наука Трансформација породице – друштвени, економски и демографски утицаји на породичну трансформацију 25.05.2011.
394. Мирјана Реметић Медицински факултет Ризични и протективни фактори у генези поремећаја менталног здравља дјеце предшколске доби 30.05.2011.
395. Јасмина Недељковић Остојић Архитектонско-грађевински факултет Анализа методе премера грађевинских објеката 3D ласерским скенерима 11.06.2011.
396. Игор Тодоровић Економски факултет Корпоративно управљање као фактор стратегијског менаџмента - Анализа предузећа са Бањалучке и Бечке берзе 17.06.2011.
397. Спахија Козлић Филозофски факултет Истраживање значења феномена слободе у доба технике – прилог анализи деконструкције хуманума 25.06.2011.

398.

Биљана Милошевић

Факултет политичких наука

Друштвене детерминанте девијантног понашања у мултиетничком друштву

30.06.2011.

399. Предраг Гајић Економски факултет Могућности рачуноводствене информационе подршке управљању кључним факторима тржишног успјеха – стратегијски приступ 16.07.2011.
400. Тања Чолић Филозофски факултет Припрема ученика редовне школе за прихватање дјеце са посебним потребама 05.09.2011.
401. Весна Шућур-Јањетовић Факултет политичких наука Социјални рад у интеграцији жртава трговине људима у Босни и Херцеговини 09.09.2011.
402. Витомир Слијепчевић Економски факултет Предузетнички принципи пословања савремене банке 26.10.2011.
403. Живорад Миленовић Филозофски факултет Положај, функције и стил рада наставника у традиционалној и инклузивној настави 09.11.2011.
404. Благоје Шупић Економски факултет Стварање и финансијски ефекти електроенергетског тржишта Југоисточне Европе 11.11.2011.
405. Гордана Ђокић Економски факултет Еволуција регулације приватизованог монополског јавног сектора у ЕУ: од златне дионице до РЕГРЕФ-а 18.11.2011.
406. Зоран Величковић Електротехнички факултет Оптимизација алгоритама протокола преплетених слојева 03.12.2011.
407. Сања Јосифовић-Елезовић Филолошки факултет Вредновање језичких вештина у настави енглеског језика као страног 10.12.2011.
408. Дарко Паспаљ Факултет физичког васпитања и спорта Морфолошке карактеристике и психомоторичке способности студената Високе школе унутрашњих послова у функцији рјешавања проблемских ситуација 12.12.2011.
409. Радомир Зрнић Факултет физичког васпитања и спорта Нивои трансформационих промјена антрополошких димензија жена под утицајем различитих модела спортско-рекреативних активности 14.12.2011.
410. Синиша Митрић Пољопривредни факултет Проучавање биолошке активности, перзистентности и мобилности имазетапира у земљишту 22.12.2011.
411. Љиљана Аћимовић Филолошки факултет Историја српске германистике 23.12.2011.
412. Милица Пецељ Природно-математички факултет Биоклиматска анализа бањских мјеста у Републици Српској у функцији развоја туризма 23.12.2011.

413.

Ранко Вулић

Правни факултет

Економска интересна групација француског права

24.12.2011.

414. Дарко Бродић Елетротехнички факултет Оптимизација алгоритама за екстракцију референтне линије и нагиба текста 27.12.2011.
415. Лејла Муратовић Филозофски факултет Мотивација постигнућа и стратегије учења средњошколаца 04.01.2012.
416. Тамара Прерадовић Ковачевић Медицински факултет Значај ехокардиографије за процјену функције десног срца код пацијената на хемодијализи 23.01.2012.
417. Косана Станетић Медицински факултет Заступљеност синдрома сагоријевања на послу љекара породичне медицине у Републици Српској 24.01.2012.
418. Милорад Вукановић Филозофски факултет Српска православна црквена општина у Дубровнику (1790–1918) 31.01.2012.
419. Драгиша Васић Филозофски факултет Теслић и околина између феудализма и капитализма (1878-1941) 31.01.2012.
420. Златан Стојановић Медицински факултет Клиничко-анатомска анализа цереброваскуларних лезија и интензитет психопатолошких феномена код болесника са инзултом 03.02.2012.
421. Саша Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Ефекти тренажних програма обуке на извођење плесова ученика млађег школског узраста 06.02.2012.
422. Славиша Јењић Филозофски факултет Идентификација узрока и начини разрјешавања конфликата међу ученицима 10.02.2012.
423. Антонија Верхаз Медицински факултет Епидемиолошке, клиничко-биохемијске и патохистолошке карактеристике хроничних ц хепатитиса код болесника лијечених у Клиници за инфективне болести у Бањој Луци 17.02.2012.
424. Јеленко Бојић Филозофски факултет Педагошко-историјске вриједности Школског вјесника у развоју просвјете у Босни и Херцеговини 23.02.2012.
425. Татјана Ботић Технолошки факултет Хемијско-технолошка и еколошка истраживања ре-рафинације кориштеног моторног уља 16.03.2012.
426. Горан Јањић Машински факултет Истраживање и развој система холистичког управљања енергентима региона 23.03.2012.
427. Велимир Каравелић Академија умјетности Методички приступ уџбеничкој и приручничкој литератури ликовне културе кроз историју српске просвете 27.03.2012.
428. Маја Хрвановић Академија умјетности Визуелна комуникација у настави ликовне културе 24.04.2012.
429. Драгослав Добраш Машински факултет Истраживање утицаја попречног нагиба горионика код савремених метода МАГ заваривања 27.04.2012.
430. Раденко Јотановић Правни факултет Право на физички интегритет личности у грађанском праву 27.04.2012.
431. Марија Летић Филолошки факултет Англосаксонска култура у дјелима Борислава Пекића 28.04.2012.
432. Жељко Стјепановић Економски факултет Утицај информационих технологија на савремено  рачуноводство 21.05.2012.
433. Бошко Мандић Економски факултет Утицај квантитативне структуре улагања и трошења капитала на квалитет економије привређивања 11.06.2012.
434. Саша Вученовић Економски факултет Ефикасност управљања предузетничким пројектима 20.06.2012.
435. Новак Дамјановић Технолошки факултет Истраживање утицаја састава полазних сировина и додатака адитива на нискотемпературне  карактеристике  биодизела (МЕМК) 27.06.2012.
436. Душан Ранђеловић Филозофски факултет Стилови учења и моделирање процеса учења 09.07.2012.
437. Владимир Јаковљевић Факултет физичког васпитања и спорта Ефекти примјене новог модела тренинга трчања на 1500 метара 10.07.2012.
438. Славица Самарџић Пољопривредни факултет Типични херцеговачки производ сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцеговине 12.07.2012.
439. Ката Сењак Правни факултет Правни статус нотара 13.07.2012.
440. Сретенка Марковић Пољопривредни факултет Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима лимитираних климатских података 21.09.2012.
441. Драгана Шћеповић Факултет политичких наука Утицај поремећених породичних односа на психосоцијални развој и понашање дјеце 21.09.2012.
442. Бесим Салкић Пољопривредни факултет Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у БиХ 27.09.2012.
443. Гордана Роквић Пољопривредни факултет Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине кореспондентног са политиком руралног развоја Европске уније 05.10.2012.
444. Љиљана Милић Марковић Архитектонско-грађевински факултет Управљање пројектовањем реконструкције железничких пруга са вредновањем варијантних  решења 09.11.2012.
445. Оливера Долић Медицински факултет Aнализа повезаности каријес ризика трудница са каријес ризиком њихове дјеце 15.11.2012.
446. Небојша Мацановић Филозофски факултет Криминогена инфицираност, њена обиљежја и могућност превенције и ресоцијализације ученика и малољетних делинквената у основној и средњој школи 06.12.2012.
447. Бранко Барош Економски факултет Могућности повећања организационе ефикасности јавних предузећа водоснабдјевања увођењем интерног предузетништва 25.12.2012.
448. Мирјана Гњатић Медицински факултет Улога ризичног капитала у развоју иновативног бизниса 15.01.2013.
449. Зоран Петровић Технолошки факултет Проучавање структуре адсорбованих хемијских једињења из базних уља на киселином активираним природним адсорбентима 16.01.2013.
450. Лана Нежић Медицински факултет Улога симвастатина у апоптози имуних ћелија у ендотоксичном шоку 23.01.2013.
451. Зоран Васиљевић Правни факултет Привредноправни аспекти кредита-уговор о кредиту 07.02.2013.
452. Милорад Грујичић Медицински факултет Утицај добре регулације крвног притиска на прогресију хроничне бубрежне болести 08.02.2013.
453. Игор Крчмар Електротехнички факултет Једна класа адаптивних алгоритама за идентификацију и управљање нелинеарним процесима 08.02.2013.
454. Драгица Панић-Кашански Академија умјетности Архаично и савремено у традиционалној музици данас на примјеру „изворњака” вокално-инструменталних састава сјевероисточне Босне и Посавине 16.02.2013.
455. Ранка Перић Ромић Факултет политичких наука Простор града, сиромаштво и социјална искљученост 27.02.2013.
456. Азем Пољић Факултет политичких наука Социјални рад са дисфункционалним породицама 05.03.2013.
457. Милорад Живковић Медицински факултет Фертилни капацитет адолесцената Републике Српске 18.03.2013.
458. Горан Достић Економски факултет Улога ризичног капитала у развоју иновативног бизниса 22.03.2013.
459. Аранђел Смиљанић Филозофски факултет Дипломатија обласних господара у Босни 11.04.2013.
460. Татјана Јовановић-Цветковић Пољопривредни факултет Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ 12.04.2013.
461. Дијана Тица Филолошки факултет Трагичне јунакиње у енглеском роману деветнаестог  вијека 11.05.2013.
462. Александар Кукрић Факултет физичког васпитања и спорта Релације тјелесних димензија и мишићне снаге при извођењу брзих покрета 14.05.2013.
463. Ненад Танасковић Медицински факултет Процена резултата реконструкције прелома орбите аутогеним и нересорптивним материјалима 16.05.2013.
464. Маја Трифуновић Филозофски факултет Однос мотивационих и емоционалних стилова ученика 22.05.2013.
465. Љубо Лепир Факултет политичких наука Социјална заштита старих у Републици Српској 24.05.2013.
466. Емина Беговић Филозофски факултет Арт-терапија и социјализација дјеце са проблемима у понашању 25.05.2013.
467. Санда Додик Академија умјетности Веза архаичног и савременог звука у циклусу „Музика октоиха” Љубице Марић 07.06.2013.
468. Свјетлана Лолић Природно-математички факултет Микробиолошка анализа стања и квалитета воде рибњака Бардача 13.06.2013.
469. Немања Ђукић Факултет политичких наука Инструменти социјалне контроле појединаца друштвених група и јавног мњења у савременом друштву 14.06.2013.
470. Биљана Лубарда Природно-математички факултет Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине 19.06.2013.
471. Недим Солаковић Медицински факултет

Примјена изотоне, хипертоне и хипертоно – хиперонкотске интравенске прехидра- ције у превенцији хипотензије у спиналној анестезији

27.06.2013.
472. Јосип Билић Природно-математички факултет Геоморфологија Рилића и Вргорачке загоре 03.07.2013.
473. Игор Милуновић Природно-математички факултет Lumbricus terrestris и Lumbricus rubellus (Oligochaeta, Annelida) kao тест организми за екотоксиколошко процјењивање квалитета (пољопривредног) земљишта контаминираног хербицидима Stomp 330 E и Radazin T-50 04.07.2013.
474. Драгомир Козомара Филолошки факултет Српски посавски говор између Врбаса и Укрине 05.09.2013.
475. Светлана Боројевић Филозофски факултет Визуелна пажња и опажање илузорних контура 16.09.2013.
476. Саид Хасанбеговић Факултет физичког васпитања и спорта Утицај експерименталног програма наставе на развој мотивације ученика средње школе према физичком васпитању 26.09.2013.
477. Горана Тешановић Факултет физичког васпитања и спорта

Примјене садржаја корективног садржаја вјежбања у настави физичког васпитања и његов утицај на промјене постуралног става средњошколске омладине

30.09.2013.
478. Дражен Брђанин Електротехнички факултет Аутоматизовано пројектовање концептуалног модела базе података на основу пословног модела 05.10.2013.
479. Јасмин Софтић Медицински факултет Разлике у квалитету апстиненције и особинама хероинских овисника на метадонском програму и послије детоксификације 18.10.2013.
480. Маргарета Скопљак Филозофски факултет Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне комуникације и васпитно-образовне  исходе 22.10.2013.
481. Алексеј Милошевић Природно-математички факултет

Офиолитски меланж сјеверне Козаре и сјајни шкриљци Просаре (геологија и минерагенија)

30.10.2013.
482. Суада Селимовић Факултет политичких наука Развој партнерских модела социјалних услуга у Босни и Херцеговини 14.11.2013.
483. Југослав Брујић Шумарски факултет Шумска вегетација Чемернице 15.11.2013.
484. Сања Гргић Медицински факултет Значај интратекалног олигоклоналног имуноглобулина Г у дијагнози и прогнози мултипле склерозе 22.11.2013.
485. Фикрет Миџић Филозофски факултет Тврђаве-градови Поуња у османском и аустроугарском  раздобљу 06.12.2013.
486. Александра Грбић Медицински факултет Утицај краткотрајне моноинсулинске и комбиноване терапије на инсулиносекреторну функцију у болесника са дијабетес мелитусом тип 2 и секундарним неуспје- хом оралне терапије 13.12.2013.
487. Ванда Марковић-Пековић Медицински факултет Употреба лијекова у геријатријској популацији Републике Српске – структура, полифармација и потенцијалне интеракције 13.12.2013.
488. Милијана Окиљ Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Цркве са прислоњеним луковима- поријекло облика, типологија и распрострањеност на Балканском полуострву 13.12.2013.
489. Жељко Рачић Економски факултет Вишеатрибутивно одлучивање – методе, примјена, очекивани правци развоја 20.12.2013.
490. Јелена Јањић Филолошки факултет Књижевна и издавачка дјелатност Симеона Милутиновића Сарајлије (текстолошки и библиографски аспекти) 23.12.2013.
491. Душко Трнинић Факултет политичких наука Културно-идеолошки аспекти глобализације 25.12.2013.
492. Биљана Пећанац Технолошки факултет Утицај избора омотача на квалитет традиционалних ферментисаних кобасица 26.12.2013.
493. Смиљана Параш Природно-математички факултет Морфолошке и ултраструктурне промене ендокриног панкреаса пацова Wistar соја под утицајем високофреквентних електро-магнетних поља 21.01.2014.
494. Деан Ђирото Медицински факултет Улога декомпресијске краниектомије у лијечењу тешке озљеде мозга праћене унутарлубањским крварењем 24.01.2014.
495. Горан Мирјанић Пољопривредни факултет Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле 24.01.2014.
496. Владимир Рисојевић Електротехнички факултет Класификација слика добијених техникама даљинске детекције 08.02.2014.
497. Тања Мишлицки-Томић Природно-математички факултет Поткозарје, регионално-географски проблеми развоја 26.02.2014.
498. Милица Дробац Филозофски факултет

Психолошки ефекти вјежбе и трансфера у развоју креативности код интелектуално даровитих ученика виших разреда основне школе

27.02.2014.
499. Славко Шајић Електротехнички факултет Прилог синхронизацији радио- комуникационих система у условима велике вјероватноће грешке у радио-каналу 01.03.2014.
500. Владан Мирјанић Медицински факултет Наноструктура ортодонских адхезива и глеђи зуба након њеног нагризања у циљу фиксирања бравица 18.03.2014.
501. Маја Травар Медицински факултет Интерферон ламбда у имунском одговору на Mycobacterium tuberculosis 21.03.2014.
502. Димитрије Марковић Пољопривредни факултет

Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу

04.04.2014.
503. Саша Папуга Технолошки факултет Назив докторске дисертације: Копиролиза отпадне пластике и биомасе 14.04.2014.
504. Александар Савић Технолошки факултет Назив докторске дисертације: Утицај ензиматских пектолитичких третмана на производњу и антиоксидативне особине воћног вина од јабуке 15.04.2014.
505. Миро Стипић Економски факултет Продајни канали у функцији развоја тржишта осигурања у Републици Хрватској 16.04.2014.
506. Бранко Ђурић Пољопривредни факултет Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (Mentha piperita L.) при органском и конвенционалном моделу фертилизације 17.04.2014.
507. Сабина Шехић Економски факултет Развој модела побољшања пословних процеса у функцији успјешности пословања 25.04.2014.
508. Мијана Кубурић-Мацура Филолошки факултет Систем синтаксичких концесивних јединица у савременом српском језику 10.05.2014.
509. Нихад Омеровић Рударски факултет Оптимизација уситњавања еруптивних агрегата примјеном савремених рачунарских технологија 13.05.2014.
510. Нера Зивлак Радуловић Медицински факултет Карактеристике личности као предиктор криминогеног понашања зависника од алкохола 23.05.2014.
511. Николина Гердијан Факултет физичког васпитања и спорта Акутни ефекти статичких и динамичких истезања на испољавање силе и снаге мишића  наткољенице 26.05.2014.
512. Семир Фејзић Рударски факултет Напонска анализа подграђивања подзем- них просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем 27.05.2014.
513. Жељко Савановић Филозофски факултет Мостови и мостоградња у Врбаској бановини за вријеме Бана Милосављевића (1929-1934) 29.05.2014.
514. Бошко Бранковић Филозофски факултет Спољни аспект покрета за вјерску аутономију у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. године 29.05.2014.
515. Весна Зарковић Филозофски факултет Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века 30.05.2014.
516. Југослав Вук Тепић Филозофски факултет Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартра – противурјечја и паралеле 30.05.2014.
517. Славица Тутњевић Филозофски факултет Способност категоризације предмета код дјеце од 14 до 20 мјесеци старости 07.06.2014.
518. Борислав Малиновић Технолошки факултет Примјена анодне оксидације при пречишћавању отпадних вода и рециклирања раствора у галванотехници 13.06.2014.
519. Весна Мрдаљ Пољопривредни факултет Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ 21.06.2014.
520. Сања Гњато Медицински факултет Квалитет живота пацијената санираних фиксним и мобилним стоматопротетичким радовима 03.07.2014.
521. Весна Петковић Медицински факултет Јавноздравствени значај контроле контаминаната и резидуа у храни 04.07.2014.
522. Перица Рајчевић Економски факултет Ограничења и могућности монетарне политике у кризним периодима развоја 07.07.2014.
523. Ладислав Василишин Технолошки факултет Задовољење РДА вриједности минералних материја воћа у исхрани 11.07.2014.
524. Боривоје Милошевић Филозофски факултет Српско православно свештенство у Босни и Херцеговини у аустроугарском раздобљу 1878–1918. 18.07.2014.
525. Кенела Зуко Филозофски факултет Стратегија управљања развојним промјенама у савременој школи 19.07.2014.
526. Весна Рудић Грујић Медицински факултет Учесталост и чиниоци ризика за појаву гестацијског дијабетеса 28.08.2014.
527. Александра Доминовић-Ковачевић Медицински факултет Евалуација дијагностичког алгоритма код амиотрофичне латералне склерозе 29.08.2014.
528. Саша Вујновић Медицински факултет Евалуација магнетно резонантне холангиопанкреатографије у предикцији тежине извођења елективне лапароскопске холецистектомије 02.09.2014.
529. Милутин Матић Факултет политичких наука Обнова и развој села – један од националних приоритета у Републици Србији на почетку XXI века, 2010-2025. 02.09.2014.
530. Драгица Драгановић Медицински факултет Корелација маркера оксидативног стреса са морфолошком анализом постељице код хипертензије у трудноћи 05.09.2014.
531. Амра Имширагић Филозофски факултет Вршњачко насиље и његове посљедице по дјецу са посебним потребама 25.09.2014.
532. Јулија Алексић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Савремени модели мобилних префабрикованих објеката у кризним подручјима 11.10.2014.
533. Драган Мацановић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Оптимални модел евиденције непокретности 13.10.2014.
534. Тања Максимовић Природно- математички факултет Карактеризација антиоксидативног метаболизма водених макрофита: Phragmites communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) и Salvinia natans (L.) All. 15.10.2014.
535. Александар Борковић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Геометријски нелинеарна анализа призматичних љуски примјеном метода коначних трака 17.10.2014.
536. Александра Ђери Медицински факултет Ефекти минерал триоксид агрегата и калцијум хидроксида на пулпу зуба пацова са експериментално изазваним diabetes melltis- ом типа 1 17.10.2014.
537. Саша Чворо Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Истраживање образаца за унапређење ваздушног комфора простора у циљу енергетске ефикасности зграда 20.10.2014.
538. Далиборка Тадић Медицински факултет Преваленција васкуларних коморбидитета у мултиплој склерози; повезаност са онеспособљеношћу  болесника 10.11.2014.
539. Јадранка Ђурановић-Миличић Медицински факултет Значај вагиналног ултразвука у дијагностици узрока крварења у перименопаузи и постменопаузи 14.11.2014.
540. Игор Сладојевић Медицински факултет Квантитативна анализа менискуса и синовијалне мембране зглоба кољена човјека 14.11.2014.
541. Бранка Чанчаревић Ђајић Медицински факултет Улога доплер параметара у предикцији перинаталног исхода код интраутерусног застоја у расту плода 14.11.2014.
542. Дијана Симоновић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Истраживање могућности обнове и унапређења урбаног идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације 20.11.2014.
543. Тамара Стојановић-Ђорђевић Филозофски факултет Школа – фактор остваривања националних и глобалних вриједности 05.12.2014.
544. Синиша Лакић Филозофски факултет Мултиметодна валидација психометријски дефинисаног конструкта савјесности 13.12.2014.
545. Наташа Кнежевић Медицински факултет Клиничка и експериментална испитивања ефеката различитих средстава за бијељење зуба и квалитета везе композитних материјала за избијељене зубе 26.12.2014.
546. Мирјана Зељковић Правни факултет Правни аспекти одговорности извођача грађевинских радова у упоредном праву 26.12.2014.
547. Марко Шантић Економски факултет Утицај интегриране маркетиншке комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији 27.12.2014.
548. Драгица Ристић Правни факултет Уговор о факторингу са посебним освртом на факторинг као инструмент финансирања пословних субјеката 27.12.2014.
549. Наташа Тртић Медицински факултет Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета терапије обољелих од агресивне  пародонтопатије 22.01.2015.
550. Андреа Пухалић Факултет политичких наука Вриједносне и етичке основе социјалног рада са дјецом и породицом у Босни и Херцеговини 22.01.2015.
551. Валентина Веселиновић Медицински факултет Утицај старења трајних и условно трајних цемената на ретенцију имплантно ношених фиксних зубних надокнада 29.01.2015.
552. Сања Љубишић Филолошки факултет Филолошке и методичке вриједности уџбе- ника латинског језика у Босни и Херцеговини од 1918. до 1941. године 04.02.2015.
553. Матеј Савић Правни факултет Проблеми државноправног субјективитета у савременим изазовима међународног права 07.02.2015.
554. Сања Вукадиновић Стојановић Медицински факултет Дејство антидепресивних лијекова на дужину QТ интервала код депресивних пацијената са алкохолном зависношћу 07.03.2015.
555. Радмила Арбутина Медицински факултет Утицај ксеростомије као нуспојаве примјене антихипертензива на појаву и развој ерозивних промјена на зубима 20.03.2015.
556. Славојка Баштић-Бронза Филозофски факултет Уједињење Њемачке и југословенско јавно мњење 14.04.2015.
557. Горан Вучић Технолошки факултет Утицај технолошких поступака на боју и квалитет саламурених производа од меса 16.04.2015.
558. Јелена Граховац Правни факултет Правни аспекти несаобразности робе у праву међународне трговине 17.04.2015.
559. Далибор Пејаковић Правни факултет Правни аспекти накнаде штете из осигурања у међународном превозу робе 24.04.2015.
560. Жељко Секулић Факултет физичког васпитања и спорта Промјене индикатора анаеробног метабо- лизма током интермитентног рада макси- малног интензитета код фудбалера 24.04.2015.
561. Драган Шућур Филозофски факултет Српска православна црква у Босни и Хер- цеговини (1945–1958) 30.04.2015.
562. Бранка Топић Павковић Економски факултет Процес монетарног интегрисања у условима кризе 08.05.2015.
563. Екрем Хаџић Факултет физичког васпитања и спорта Утицај специфичног програма физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година 21.05.2015.
564. Жељко Ковачевић Факултет физичког васпитања и спорта Здравствена и антрополошка обиљежја различито кинезиолошки ангажованих студентица 27.05.2015.
565. Татјана Ножица Радуловић Медицински факултет Квалитет живота пацијената након имплантације тоталне ендопротезе кољена и медицинске рехабилитације 05.06.2015.
566. Драган Ђузулан Филозофски факултет Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији 05.06.2015.
567. Фуад Џанковић Медицински факултет Значај процјене степена трауматских лезија синдезмозе на коначну функцију скочног зглоба 12.06.2015.
568. Ђорђе Раковић Правни факултет Посебне врсте легата (испоруке) 27.06.2015.
569. Ђука Нинковић Барош Медицински факултет Значај аутологног серум кожног теста у разликовању хроничне аутоимуне и хроничне идиопатске уртикарије 30.06.2015.
570. Мирослав Ђурић Филозофски факултет Социјално-психолошки аспекти реаговања адолесцената на вршњачко насиље 03.07.2015.
571. Ирина Ковачевић Факултет политичких наука Глобално ризично друштво и одрживи развој 09.07.2015.
572. Игор Симановић Филолошки факултет Развој српске компаратистике до 1925. године 09.07.2015.
573. Малина Чворо Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Трансформација приобаља у функцији унапређења идентитета градова Републике Српске и БиХ 17.07.2015.

574.

Фејзо Беговић

Пољопривредни факултет

Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro

23.07.2015.

575. Небојша Кнежевић Технолошки факултет Утицај структуре и фазе деградације комуналног отпада на састав процједних вода са депонија и избор поступака пречишћавања 03.09.2015.
576. Саша Мићин Технолошки факултет Корозионе карактеристике електрохемијских превлака тројних легура цинка 18.09.2015.
577. Семир Шејтанић Филозофски факултет Комуникација учесника васпитно-образовног процеса у дидактичким теоријама и наставној пракси 18.09.2015.
578. Татјана Богојевић Филолошки факултет Културна и просветна делатност Адама Драгосављевића 23.09.2015.
579. Драган Живаљевић Факултет политичких наука Обележја и социјална заштита популације бескућника у Републици Српској и Србији 28.09.2015.
580. Жељко Ивановић Електротехнички факултет Оптимизација ефикасности DC/DC претварача у обновљивим изворима електричне енергије 08.10.2015.
581. Горан Гојковић Филозофски факултет Хајдегерово Dasein zum Tode као аутентична егзистенција. Онтолошки аспекти истрчавања ка смрти 14.10.2015.
582. Ненад Малић Пољопривредни факултет Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травноегуминозних смјеса 05.11.2015.
583. Борис Бабић Филозофски факултет Византија у дјелима српских средњовјековних писаца 11.11.2015.
584. Марија Обрадовић Медицински факултет Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лакова на почетне кариозне лезије 20.11.2015.
585. Авдо Шакушић Медицински факултет Промјене у породичним компетенцијама и породичној кохезији зависника о алкохолу послије успостављене апстиненције 20.11.2015.
586. Јелена Дамјановић Правни факултет Уговор о лиценци као основ за промет права индустријске својине 26.11.2015.
587. Татјана Марић Филозофски факултет Родитељски стилови васпитања, стидљивост и укљученост ученика у наставу 02.12.2015.
588. Млађен Трифуновић Природно- математички факултет Анализа структурних компонената просторног мишљења у средњошколској географској уџбеничкој литератури у Републици Српској 09.12.2015.
589. Миодраг Лукић Економски факултет Предузетништво у функцији развоја руралних подручја у Босни и Херцеговини 29.12.2015.
590. Кристина Бобрек Мацановић Економски факултет Употреба глобалних друштвених медија у функцији ефикасности интегрисаних маркетиншких комуникација 25.01.2016.
591. Илија Стојановић Економски факултет Парадигма доброг управљања у функцији одрживог економског развоја 28.01.2016.
592. Александра Лончар Раичевић Филолошки факултет Прозодија речи у говору ужичког краја 12.02.2016.
593. Тијана Ковачевић Медицински факултет Индивидуализација дозе ванкомицина код пацијената обољелих од сепсе 11.04.2016.
594. Предраг Јовановић Медицински факултет Предиктивни скорови за терапеутску ендоскопску ретроградну холангиопанкреатографију у пацијената са сумњом на холедохолитијазу 15.04.2016.
595. Верица Петровић Медицински факултет Карактеристике метаболичког синдрома код одраслог становништва регистрованог у ЈЗУ „Дом здравља” Бања Лука
 
19.04.2016.
596. Драган Глигорић Економски факултет Утицај примјене режима чврстог фиксног девизног курса на равнотежу текућег биланса 22.04.2016.
597. Зоран Маличевић Пољопривредни факултет Утицај функционалности орошивача на квалитет заштите засада јабуке у зависности од норме третирања 27.05.2016.
598. Бранка Золак Пољашевић Економски факултет Квалитет менаџмента људских ресурса у функцији успјешности пословања 31.05.2016.
599. Драган Миловановић Економски факултет Пословна предвиђања у функцији пословног реструктурирања предузећа 03.06.2016.
600. Сузана Савић Медицински факултет Ефекти примjeнe клиничкoг вoдичa у лиjeчeњу пaциjeнaтa сa диjaбeтeс мeлитусoм тип 2 06.06.2016.
601. Душанка Данојевић Медицински факултет Утицај физичке активности на ментално здравље одраслог становништва у Републици Српској 08.06.2016.
602. Бојан Ћудић Економски факултет Улога и значај фондова ризичног капитала на раст и развој малих и средњих предузећа 10.06.2016.
603. Марина Антић Пољопривредни факултет Самоникле воћке парк шуме Старчевица 15.06.2016.
604. Јелена Круљ Драшковић Филозофски факултет Могућности и домети усвајања мултикултурних вриједности у васпитању и образовању 21.06.2016.
605. Раденко Јанковић Правни факултет Поступак за издавање казненог налога у кривичнопроцесном законодавству Босне и Херцеговине 24.06.2016.
606. Зора Чоловић Шарић Пољопривредни факултет Ергостерол као маркер присуства микотоксина у храни за животиње 05.07.2016.
607. Горан Пашић Факултет физичког васпитања и спорта Релације морфолошких карактеристика кајакаша и кануиста са резултатима у дисциплинама спуста 07.07.2016.
608. Драган Чомић Шумарски факултет Економско моделирање генерисања карбон кредита у засадима топола 14.07.2016.
609. Ивана Грубешић Правни факултет Савремене тенденције у развоју права запосленика на партиципацију 23.08.2016.
610. Горан Стојановић Филозофски факултет Утемељење моралног суђења у биоетици 27.08.2016.
611. Тајана Сердар Раковић Економски факултет Избор модела процјене вриједности предузећа у условима кризе и неактивног тржишта капитала 29.08.2016.
612. Џенан Куловић Економски факултет Утицај компетенција менаџера на пословну изврсност предузећа 29.08.2016.
613. Дарко Томаш Економски факултет Моделирање процеса у интерној ревизији у циљу отклањања превара у пословању 30.08.2016.
614. Александар Јанковић Факултет политичких наука Промјене вриједносних оријентација младих у Републици Српској 01.09.2016.
615. Алма Авдић Филозофски факултет Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста 08.09.2016.
616. Маја Манојловић Природно-математички факултет Екотоксиколошка истраживања интоксикације олово-ацетатом и алоксаном Wistar пацова инфицираних ешерихијом (Escherichia coli 15.09.2016.
617. Весна Палексић Медицински факултет Утицај професионалног стреса и синдрома сагоријевања на квалитет живота и радну способност полиције казнено-поправних установа 16.09.2016.
618. Гордана Броћета Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Утицај врсте агрегата на трајност конструкција од самозбијајућег бетона 27.09.2016.
619. Клементина Нук Вуковић Филозофски факултет Повезаност стресора, стилова суочавања са стресом и анксиозних поремећаја 30.09.2016.
620. Драган Јевтић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Могућности и правци осавремењавања српског православног црквеног градитељства на примјеру Епархије зворничко- тузланске 06.10.2016.
621. Слава Сукара Медицински факултет Утицај ксилитола на ниво стрептококус мутанса у дјеце са смањеном концентрацијом витамина Д у серуму 27.10.2016.
622. Снежана Самарџић Филозофски факултет Карактеристике породичне динамике код психотичних и непсихотичних починилаца кривичних дјела 29.10.2016.
623. Жељко Вукић Факултет физичког васпитања и спорта Релације различитих модела хода уз нагиб са функционалним способностима и морфолошким карактеристикама 17.11.2016.
624. Душко Лепир Факултет физичког васпитања и спорта Емоционална интелигенција као предиктор спортског успјеха и задовољства бављења спортом 18.11.2016.
625. Огњен Ерић Економски факултет Утицај инвестиција Европске уније на развој Западног Балкана 19.11.2016.
626. Саша Лакета Филозофски факултет Хјум и трансцендентална филозофија 30.11.2016.
627. Мелиса Ахмедбеговић-Пјано Медицински факултет Видна оштрина и резидуална рефракција након имплантације ирис- фиксирајућих факичних сочива код миопије 08.12.2016.
628. Анђелка Крстановић-Јанковић Филолошки факултет

„PETER HANDKES NARRATIVE VERFAHREN“ (Наративни поступци Петера Хандкеа)

09.12.2016.
629. Радмила Пејић Факултет политичких наука Спорови око болоњског концепта универзитета 13.12.2016.
630. Милан Пилиповић Правни факултет Извршна власт у државама насталим распадом Југославије 22.12.2016.
631. Младен Ђуровић Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Урбоморфолошка и типолошка структура градских централних језгара и њихова улога у развоју и формирању приморских градова и насеља Црне Горе 24.12.2016.
632. Милица Чизмовић Правни факултет Заштита права жига у домаћем и праву Европске уније 24.12.2016.
633. Ирена Касагић-Вујановић Медицински факултет Хемометријска анализа хроматографског понашања амлодипин- бесилата и бисопролол-фумарата у течној хроматографији хидрофилних интеракција 27.12.2016.
634. Павле Драгичевић Филозофски факултет Градски кнезови у средњовјековној Србији, Босни и приморју 07.02.2017.
635. Жељана Јовичић Економски факултет Јавно-приватно партнерство као нефискални инструмент финансирања јавних потреба 15.02.2017.
636. Гордана Лубурић Филолошки факултет Настава и учење граматике италијанског као страног језика у формалном образовању 15.02.2017.
637. Цвијета Брајичић Филолошки факултет Лексика италијанског поријекла у заоставштини Петра I Петровића, Петра II Петровића и Стефана Митрова Љубише 15.02.2017.
638. Слободан Станић Медицински факултет Фактори ризика за настанак инфекција оперативног мјеста на хируршким клиникама Универзитетско- клиничког центра Републике Српске 24.02.2017.
639. Александра Костадиновић-Рачић Филозофски факултет Живот и научно дјело Владимира Ћоровића 22.03.2017.
640. Един Салихбашић Пољопривредни факултет Економичност производње пилећег меса у зависности од хибрида и дужине това пилића 24.03.2017.
641. Дијана Михајловић Природно-математички факултет Специјација и екстракција тешких метала из земљишта сјеверозапада Републике Српске различитим хемијским методама 29.03.2017.
642. Дино Косић Електротехнички факултет Адаптивно-предиктивни контролер на бази неуралних мрежа 31.03.2017.
643. Бојана Гријић Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Моделирање физичко-механичких својстава бетона ојачаног влакнима са примјеном у конструкцијама 08.04.2017.8.04.2017.
644. Мара Шовљков Филозофски факултет Политичке и културне везе Срба Карловачке митрополије и Босне и Херцеговине 28.04.2017.
645. Младен Кнежић Електротехнички факултет Оптимизација времена одзива индустријских комуникационих мрежа 13.05.2017.
646. Ђорђе Милтеновић Машински факултет Истраживање термичке стабилности и хабања пужних преносника 25.05.2017.
647. Адриана Арбутина Медицински факултет Испитивање површине глеђи након уклањања фиксних ортодонтских апарата 03.06.2017.
648. Зоран Вукојевић Медицински факултет Процјена квалитета живота код болесника са централним, периферним и мјешовитим типом хроничног неуропатског бола 15.06.2017.
649. Жељка Којић Медицински факултет Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијума након уградње ендоосеалних имплантата са двије различите везе код особа са хроничном пародонтопатијом 16.06.2017.
650. Ирена Кузмановић Радман Медицински факултет Утицај олова на дистрибуцију медијатора одонтогенезе у дијабетесом измијењеној пулпи зуба 29.06.2017.
651. Наташа Стојаковић Медицински факултет Утицај пробиотика на метаболизам сулфасалазина у обољелих од инфламаторне болести цријева 30.06.2017.
652. Амер Омановић Економски факултет Креирање модела раног откривања кризе у функцији успјешности пословања производних предузећа 03.07.2017.
653. Ђорђе Мирјанић Медицински факултет Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од газираних напитака 03.07.2017.
654. Перица Иванек Филозофски факултет Стручно усавршавање наставника и образовно-васпитна постигнућа ученика средње школе 05.07.2017.
655. Амер Ћаро Филозофски факултет Дидактичка утемељеност мисаоних активности ученика и функције наставника у припремању и извођењу средњошколске наставе 05.07.2017.
656. Љиљана Мијановић Лосиус Филолошки факултет Сусрети култура у прози Хенрија Џејмса и Едварда Моргана Форстера 13.07.2017.
657. Бошко Мекињић Економски факултет Моделирање интерног система кредитног рејтинга као детерминанте успјешности пословања банака 14.07.2017.
658. Дејан Дмитровић Природно-математички факултет Макрозообентос одабраних кренона слива ријеке Цврцке 14.07.2017.
659. Мирослав Дрљача Академија умјетности Конструктивистичка парадигма у методици ликовног васпитања 28.08.2017.
660. Рената Салиховић Филозофски факултет Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања 28.08.2017.
661. Нина Родић-Вукмир Медицински факултет Инциденција тешких акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипи у Републици Српској 08.09.2017.
662. Миодраг Бајић Правни факултет Посебне радње доказивања и организовани криминал 16.09.2017.
663. Никола Жарковић Економски факултет Генеза формирања и перспектива развоја Европске уније и евра 18.09.2017.
664. Огњен Јолџић Електротехнички факултет Адаптивни систем за детекцију DDoS напада у рачунарским мрежама 23.09.2017.
665. Весна Богићевић Економски факултет Утицај ревизије пословања на одрживост јавног сектора 12.10.2017.
666. Ирина Миловац Природно-математички факултет Идентификација и карактеризација генетичких полиморфизама асоцираних са синдромом иритабилног колона 13.10.2017.
667. Недељко Милаковић Правни факултет Права и обавезе осигураника у здравственој заштити 17.10.2017.
668. Дамјан Даниловић Правни факултет Специфичности  корпоративног  управљања у банкарском сектору - правни аспекти 19.10.2017.
669. Горан Шукало Природно-математички факултет Популационо-еколошке одлике и морфо- лошка варијабилност бјелоушке (Natrix natrix) и рибарице (Natrix tessellata) на подручју сјеверозападног дијела Републике Српске 21.10.2017.
670. Љубомир Ожеговић Правни факултет Уставно судство у Босни и Херцеговини – нормативно и стварно 27.10.2017.
671. Сања Партало Филозофски факултет Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном  васпитању 03.11.2017.
672. Драженко Бјелић Технолошки факултет Развој оптималног модела управљања комуналним отпадом за Бањалуку примјеном процјене животног циклуса 03.11.2017.
673. Ратко Кнежевић Филолошки факултет Ирски национални идентитет у поетском стваралаштву Вилијама Батлера Јејтса 09.11.2017.
674. Бранимир Њежић Пољопривредни факултет

Control of Plum Sawflies (Hoplocampa flava L. and Hoplocampa minuta Christ) with entomopathogenic  nematodes

14.11.2017.
675. Дијана Зрнић Филолошки факултет Мотив правде у америчкој књижевности од XVII до XX вијека 18.12.2017.
676. Маринко Домузин Медицински факултет Лијечење псеудоартроза поткољенице отвореном или затвореном компресионо - дистракционом методом по Илизарову 20.12.2017.

677.

Сандра Новкинић

Филолошки факултет

The Concept Womanism in works of Alice Walker, Zora Neale Hurston and Terry McMillan (Концепт WOMANISM у дјелима Алис Вокер, Зоре Нил Херстон и Тери Макмилан)

18.01.2018.

678. Селма Чалук Медицински факултет

Утицај перкутане коронарне интервенције и кардиохируршке реваскуларизације миокарда на појаву синдрома нетиреоидне болести

19.01.2018.
679. Нада Завишић Пољопривредни факултет

Генетички диверзитет дивље крушке (Pyrus communis L) на подручју бањалучке регије

16.02.2018.
680. Маја Јоцков Акедемија умјетности Улога нових медија у настави ликовне културе у гимназији 03.03.2018.
681. Бојан Башкот Економски факултет Енергетско-еколошки инпут-аутпут модели у функцији управљања катастрофалним ризицима на националном нивоу 09.03.2018.
682. Андреја Фигурек Медицински факултет Улога фибробластног фактора раста 23 у раној дијагностици поремећаја метаболизма минерала и коштане масе у хроничној бубрежној болести 21.03.2018.
683. Слађана Цукут Филолошки факултет Српски говори околине Шипова 29.03.2018.
684. Јадран Бандић Медицински факултет Поузданост дермоскопије у диференцијацији пигментних кожних промена 04.04.2018.
685. Шефкија Балић Медицински факултет Утицај хемоглобина ХбА1ц и фактора ризика на развој оклузивне болести артерија доњих екстремитета код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2 31.05.2018.
686. Кристина Пантић Бабић Факултет физичког васпитања и спорта Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године 01.06.2018.
687. Мариана Лукић Тановић Природно-математички факултет Демогеографски процеси на простору Града Источно Сарајево 14.06.2018.
688. Бранислав Средановић Машински факултет Моделирање функција обрадивости у микро-глодањ 30.06.2018.
689. Милован Котур Машински факултет Математички модел за одређивање вектора брзине за сонде са четири сензора hot- wire анемометра константне температуре 02.07.2018.
690. Љиљана Јерковић Филозофски факултет Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе 09.07.2018.
691. Перо Саиловић Природно-математички факултет Утицај хемијске структуре антибиотика и аналгетика на добијање биолошки активних влакана на бази целулозе 09.07.2018.
692. Димшо Милошевић Рударски факултет Модел управљања радом дисконтинуалних система експлоатације на површинским коповима 13.07.2018.
693. Зоран Боровић Економски факултет Државне политике подстицања ефикасности у условима економске неједнакости 19.07.2018.
694. Сенад Муртић Пољопривредни факултет Ефикасност примјене стимулатора раста у регулацији продуктивности шери парадајза (Lycopersicon esculentum Mill. ‘’Sakura’’) 24.08.2018.
695. Фарук Нишић Медицински факултет Утицај вриједности васкуларних ендотелијалних фактора раста у стакластом тијелу на компликације парс плана витректомије код пролиферативне дијабетичке ретинопатије 28.08.2018.
696. Дејан Бранковић Машински факултет Оптимизација поузданости рада производног система за производњу хигијенског папира коришћењем концепција одржавања према стању 20.10.2018.
697. Огњенка Јанковић Медицински факултет Биокомпатибилност наноструктурних биоматеријала на бази 22.10.2018.
698. Данијела Петровић Шумарски факултет Својства дрвета оморике (Picea omorika (Pančić) Purkyně) из природних састојина и култура на подручју Републике Српске 24.10.2018.
699. Ивона Рисовић Медицински факултет Значај лептина у предвиђању синдрома малнутриције и инфламације код болесника на хроничној хемодијализи 29.10.2018.
700. Вања Даничић Шумарски факултет Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Мill.) у Босни и Херцеговини 30.11.2018.
701. Марина Николић Топаловић Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Оквир за моделовање информација неопходних за архитектонско пројектовање засновано на концептима животног циклуса објекта 13.12.2018.
702. Ана Зечевић Академија умјетности Драмско и музичко у делу Лазе Костића 13.12.2018.
703. Биљана Лолић Пољопривредни факултет Улога комплекса Phytophthora spp. у сушењу и пропадању малине у Републици Српској 22.12.2018.
704. Ненад Рађевић Факултет физичког васпитања и спорта Промјене параметара мишићних способности руку и раменог појаса под утицајем тренинга са отпором на стабилној и нестабилној подлози код нетренираних особа 26.12.2018.
705. Јована Глушац Природно-математички факултет Биохемијска карактеризација пероксидаза и тирозиназа из кукуруза и пасуља и механизми умрежавања протеина катализовани пероксидазама и тирозиназама 11.01.2019.
706. Далибор Савић Факултет политичких наука Методолошке перспективе биографских истраживања 05.02.2019.
707. Аид Булић Филозофски факултет Утицај родитељских стилова рјешавања конфликата на просоцијално и агресивно понашање предшколаца 11.02.2019.
708. Јадранка Петровић Економски факултет Утицај политика подршке јавног сектора на развој предузетништва и малих и средњих предузећа 15.02.2019.
709. Енес Османовић Медицински факултет Фармаколошка профилакса атријалне фибрилације након хируршке реваскуларизације миокарда 22.03.2019.
710. Борис Спасојевић Економски факултет Примјена факторске анализе и вишеструког линеарног регресионог модела у валоризацији заједничке пољопривредне политике Европске уније 04.04.2019.
711. Саудин Терзић Економски факултет Модел детерминације субјективних и објективних 18.04.2019.
712. Маријана Араповић-Савић Медицински факултет Примјена фотограметрије за анализу ортодонтских модела 20.04.2019.
713. Мирко Шербез Шумарски факултет Структура и начини природног обнављања шума букве и јеле са смрчом (Piceo-Abieti- Fagetum) на подручју западног дијела Републике Српске 10.05.2019.
714. Гордана Гузијан Медицински факултет Молекуларна дијагностика варијанти слабијег облика антигена D у популацији давалаца крви Републике Српске 27.05.2019.
715. Саша Павловић Академија умјетности Могућности примене информационо- комуникационе технологије у настави музичког описмењавања 12.06.2019.
716. Драгана Благојевић Природно-математички факултет Карактеризација различитих типова боксита рендгенском флуоресцентном спектрометријом 25.06.2019.
717. Елвиса Хоџић Природно-математички факултет

Квалитативно и квантитативно одређивање мелатонина и могућих функција у присуству тешких метала у биљним органима Melissa officinalis L. и Valeriana officinalis L.

05.07.2019.
718. Суљо Кунић Медицински факултет Одбрамбени механизми, мнестичке и емоционалне карактеристике пацијената са епилепсијом 13.07.2019.
719. Аземина Дурнић Филозофски факултет Педагошка димензија универзитетске наставе и циљне оријентације студената 18.07.2019.
720. Александар Животић Пољопривредни факултет Родни потенцијал малине (Rubus ideaus L.) као основа моделирања интензивних технологија гајења 02.09.2019.
721. Нина Лојовић Милинић Академија умјетности Архитектура, живопис и иконопис источне Херцеговине у XVI и XVII вијеку 09.09.2019.
722. Зорица Ђурић Пољопривредни факултет Биоеколошка проучавања мољца па- радајза – Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) на подручју Републике Српске 19.09.2019.
723. Александар Голијанин Рударски факултет Утицај инжењерскогеолошких својстава дурмиторског флиша на геотехничке услове изградње објеката 18.10.2019.
724. Саша Марин Медицински факултет Утицај хијалуронске киселине на зарастање постекстракционих рана код особа обољелих од diabetes mellitusa тип 2 21.11.2019.
725. Саша Јунгић Медицински факултет Значај примјене инхибитора ангиогенезе у лијечењу метастатског колоректалног карцинома 29.11.2019.
726. Дијана Ђурић Филозофски факултет Специфичности психичког функционисања особа са тјелесним оштећењем/ инвалидитетом 05.12.2019.
727. Весна Трифуновић-Драгишић Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Материјализација фасада нискоенергетских објеката 09.12.2019.
728. Мирела Кајкут Зељковић Пољопривредни факултет

Карактеризација гермплазме крушке (Pirus communis L.) у Босни и Херцеговини

12.12.2019.
729. Тијана Шоја Економски факултет Стратегија управљања девизним резервама мале и отворене економије у условима кризе 23.12.2019.
730. Биљана Ковачевић Факултет политичких наука Улога социјалног капитала у изградњи савремених друштвених мрежа 21.01.2020.
731. Бранислав Теиновић Филозофски факултет Национално–политички развој Босне и Херцеговине у посљедњем вијеку турске владавине (1800–1878) 24.01.2020.
732. Дијана Дрљача Технолошки факултет Карактеризација и примјена летећег пепе- ла у грађевинарству и за синтезу зеолита за адсорпцију амонијум јона воде 24.01.2020.
733. Рузмир Авдић Рударски факултет Моделирање гравитацијске концентрације угља примјеном Fuzzy логике 14.02.2020.
734. Спасенија Мирковић Економски факултет Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја земље домаћина 14.02.2020.
735. Љиљана Танасић Економски факултет Трансферне цијене као детерминанта финансијског и пореског положаја повезаних правних лица 14.02.2020.
736. Мирослав Драгић Машински факултет Повећање флексибилности малих и средњих предузећа оптимизацијом ланаца снабдијевања 21.02.2020.
737. Милош Грујић Економски факултет Улагање у кредитне деривате с циљем смањења кредитног ризика на тржишту у развоју 21.02.2020.
738. Мустафа Џафић Филозофски факултет

Рецепција инклузивности основне школе и  оспособљеност ученика за цјеложивотно учење

06.03.2020.
739. Љубиша Лукић Економски факултет Интерна ревизија као фактор унапређења квалитета корпоративног управљања 05.06.2020.
740. Амела Мустафић Економски факултет Реорганизација пословних система у функцији побољшања пословања јавних предузећа 06.06.2020.
741. Драган Партало Филозофски факултет Педагошке и методолошке вриједности студије случаја у истраживању квалитета универзитетске наставе 08.06.2020.
742. Владимир Лекић Електротехнички факултет Обрада сигнала сензора аутономних возила коришћењем вјештачких неуронских мрежа 08.06.2020.
743. Михајло Савић Електротехнички факултет Систем за надзор рачунарске инфраструктуре као сервиса 08.06.2020.
744. Игор Шево Електротехнички факултет Специјализована неуронска мрежа за класификацију и сегментацију аеро-снимака 16.06.2020.
745. Желимир Драгић Филозофски факултет Образовно-васпитни ефекти рецепције књижевног текста у развијајућој настави на млађем школском узрасту ученика 19.06.2020.
746. Предраг Ђурић Економски факултет Креирање кредитне политике банака у функцији финансијске стабилности при- вреде Републике Српске 19.06.2020.
747. Стојана Петровић Правни факултет Дејудицијализација судске праксе у грађанском извршном поступку 23.06.2020.
748. Милош Црномарковић Филозофски факултет Далматинска епархија Српске православне цркве (1945–1991) 24.06.2020.
749. Рената Јосиповић Медицински факултет Физичка својства новосинтетисаних нано- материјала калцијум-алуминатних система 29.06.2020.
750. Биљана Климента Природно-математички факултет Биохемијско-хематолошки и молекуларни параметри у дијагностици реуматоидног артритиса 29.06.2020.
751. Гордана Прерадовић Правни факултет Међународноправни аспекти климатских промјена 01.07.2020.
752. Биљана Келечевић Пољопривредни факултет Биолошке карактеристике и сузбијање врста рода Xanthium на територији Босне и Херцеговине 02.07.2020.
753. Драшко Гајић Факултет политичких наука Незапосленост и политика запошљавања у Републици Српској 07.07.2020.
754. Кемал Грбић Медицински факултет Постресекциони хистолошки статус као прогностички фактор релапса болести код инвазивног аденокарцинома плућа 16.07.2020.
755. Биљана Врањеш Машински факултет Оптимизација модела управљања системом безбједности на раду у производном систему 20.07.2020.
756. Јелена Никитовић Пољопривредни факултет Фенотипска и генотипска карактеризација босанског оштродлаког гонича-барака 20.07.2020.

757.

Мира Лакетић

Филозофски факултет

Васпитно-образовни ефекти анализе књижевног лика у индивидуалзованој разредној настави књижевности

20.08.2020.

758. Милош Тркуља Економски факултет Утицај дигиталне глобализације на маркетинг мега догађаја 31.08.2020.
759. Бранислава Наранчић Јовељић Економски факултет Ефекти промјене економског раста на секор туризма 08.09.2020.
760. Нермина Мујчиновић Филозофски факултет Профили личности, склоност према самохендикепирању и перцепција социјалне подршке зависника о хероину као предиктори истрајности у лијечењу 09.09.2020.
761. Живорад Гајанин Медицински факултет Прогностички значај морфолошких карактеристика и експресије рецептора фактора раста у карциному грлића материце 25.09.2020.
762. Мелиха Повлаковић Хаџиефендић Филозофски факултет Мотивација глухих и тешко наглухих ученика за учење и академска постигнућа 25.09.2020.
763. Владо Вујанић Економски факултет Политика и ефекти девизног курса у транзиционим земљама 29.09.2020.
764. Андреја Марић Филолошки факултет Књижевнотеоријска и критичка мисао Николе Кољевића 02.10.2020.
765. Милош Шипрагић Економски факултет Маркетинг дестинације у функцији стратегије брендирања општина и градова 12.10.2020.
766. Горан Јовић Шумарски факултет Прираст јеле (Abies alba Mill.) на планини Борја 14.10.2020.
767. Саша Милинковић Природно-математички факултет Туристичка валоризација развојних потенцијала бање Слатине 30.10.2020.
768. Лора Новаковић Лацковић Медицински факултет Прогностички значај ћелијске инфилтрације CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитима у епителној и стромалној компоненти немикро- целуларног карцинома плућа 19.11.2020.
769. Сњежана Кевић Зрнић Филозофски факултет Утицај метода учења на мотивацију постигнућа ученика и њихово вредновање наставе 20.11.2020.
770. Невена Вучен Папић Филолошки факултет Значењски потенцијал сложених придјева у енглеском језику 26.11.2020.
771. Синиша Рајковић Економски факултет Утицај креативног рачуноводства на квалитет финансијског извјештавања привредних друштава у Републици Српској 04.12.2020.
772. Тијана Адамовић Медицински факултет Наочестице злата у саставу полиметил- метакрилатних протеза као превентивна мјера од настанка оралних инфекција 21.12.2020.
773. Алмина Алагић Филозофски факултет Образовно-васпитни ефекти истраживачког рада ученика у настави Моје околине 15.01.2021.
774. Србислав Павлов Филозофски факултет Родитељски приступ васпитању и процена стидљивости предшколског детета 18.01.2021.
775. Далибор Врањеш Медицински факултет Значај експресије медијатора инфламације код холестеатома средњег уха 26.01.2021.
776. Драгана Драгичевић-Цвјетковић Медицински факултет Ефекат изокинетичког вјежбања на функционални статус пацијената након лигаментопластике предњег укрштеног лигамента 27.01.2021.
777. Игор Ђукић Медицински факултет Испитивање термичког дејства машинских ротирајућих инструмената на кост 29.01.2021.
778. Мирјана Умићевић-Давидовић Медицински факултет Испитивање различитих  механизама затварања постекстракционог простора у току терапије фиксним ортодонтским апаратима 29.01.2021.
779. Тијана Михић Пијетловић Филолошки факултет Средства за изражавање коријенске модалности у енглеском језику и њихови преводни еквиваленти у српском језику 19.02.2021.
780. Мирјана Драгољић Природно-математички факултет Праћење хемијских и физичких парамета- ра биљке Cannabis sativa L. и њених препарата значајних за форензичку анализу 26.02.2021.
781. Изудин Клокић Пољопривредни факултет

Утицај биостимулатора на компоненте приноса и квалитет плода парадајза (Lycopersicon esculentum Mill.) произведеног у заштићеном простору

19.03.2021.
782. Слађенко Галић Економски факултет Моделирање интегралног информационог система подршке менаџменту предузећа 26.03.2021.
783. Димитрије Чвокић Природно-математички факултет Постојање Штаклбергових еквилибријума у проблему (r|p) хабцентроида са цјеновним надметањем и алгоритми за њихово пропроналажење 26.03.2021.
784. Селма Видимлић Економски факултет Избор финансијских показатеља у функцији раног упозорења на финансијске неприлике предузећа 05.04.2021.
785. Александар Гузијан Медицински факултет Значај биолошког типа карцинома дојке у процени одабира оптималне хируршке технике 14.05.2021.
786. Дејан Маринковић Пољопривредни факултет Генотипске специфичности у органогенези репродуктивних органа трешње Prunus avium L 20.05.2021.
787. Санда Станивуковић Пољопривредни факултет Квалитет плода крушке гајене на оброначном псеудоглеју на подлози дуње и сијанцу дивље крушке 21.05.2021.
788. Габријела Малешевић Медицински факултет Значај маркера хроничне инфламације ниског степена у детекцији субклиничке атеросклерозе код обољелих од дијабетес мелитуса типа 2 21.05.2021.
789. Љиљана Стевић Факултет политичких наука Кинеска јавна дипломатија и концепт меке моћи: студија случаја Босне и Херцеговине 27.05.2021.
790. Алма Халилчевић-Терзић Медицински факултет Процјена кардиоваскуларног ризика у болесника са трансплантираним бубрегом 28.05.2021.
791. Драган Пауновић Правни факултет Правна заблуда 01.06.2021.
792. Јасна Гузијан Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет Обрасци урбане регенерације у функцији очувања идентитета историјског језгра - студија случаја Требиње 07.06.2021.
793. Бојан Козомара Медицински факултет Сферне аберације вишег реда код бифокалних и триофокалних дифрактивних интраокуларних сочива мјерених помоћу двије независне методе 09.06.2021.
794. Горан Коларевић Медицински факултет Дозиметријска верификација клиничког система за планирање радиотерапије 11.06.2021.
795. Оливера Пилиповић-Спасојевић Медицински факултет Hиво физичке активности и тјелесна композиција као фактори ризика настанка поремећаја исхране, депресије, анксиозности и стреса код студентица Универзитета у Бањој Луци 14.06.2021.
796. Марко Попадић Филозофски факултет Утицај вербалних, аудитивних и визуелних подстицаја на когнитивна и естетска постигнућа у настави ликовне културе 14.06.2021.
797. Амела Пиралић Економски факултет Модел процјене квалитета финансијских извјештаја и анализа досљедности примјене рачуноводствених политика 22.06.2021.
798. Мухамед Лишић Правни факултет Правна природа права грађана 29.06.2021.
799. Наира Јусуфовић Филозофски факултет Социо-комуникацијске компетенције у професионалном развоју васпитача дјеце предшколског узраста 08.07.2021.
800. Рефик Трумић Филозофски факултет Ангажованост ученика и наставника у настави и интерперсонални односи 08.07.2021.
801. Аниса Градашчевић Медицински факултет Форензички аспекти стријелне ране нанесене дјеловањем пројектила испаљеним из ручног ватреног оружја 08.07.2021.
802. Славица Башић Економски факултет Развој женског предузетништва у функцији развоја привреде у транзиционим земљама 30.08.2021.
803. Мирко Бошњак Економски факултет Развој модела раног упозорења као предуслов ефикасне стечајне реорганизације 13.09.2021.
804. Арнела Церић Банићевић Медицински факултет Корелација квалитативног алфа-1 микроглобулина, вриједности интерлеукина 6, те цервикометрије и цервикалне инфекције код трудница са симптомима пријевременог порода 28.09.2021.
805. Мерима Торомановић Технолошки факултет Оптимизација рада пилот биљног уређаја код обраде отпадних вода различитог степена биоразградивости 8.10.2021.
806. Јелена Ковачевић-Прстојевић Медицински факултет Утицај екстракорпоралне и ендокорпоралне литотрипсије каменаца проксималне трећине уретера на оштећење функције бубрега 22.10.2021.
807. Дијана Мирковић Филолошки факултет Концепт карактеризације у прози Кетрин Ен Портер 22.10.2021.
808. Бојана Маркић Медицински факултет Утицај операције катаракте на интраокуларни притисак и биометријске параметре ока код обољелих од глаукома 29.10.2021.
809. Александра Алексић Медицински факултет Значај локалне продукције имуноглобулина Е на ентеротоксин Staphylococcus aureus-a у патофизиологији хроничног риносинузитиса с носносинусном полипозом 21.11.2021.
810. Милан Јакшић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Учинак инфилтрације на промјену квантитета и квалитета сирове воде код система управљаног прихрањивања аквифера 4.12.2021.
811. Јелена Триван Рударски факултет Комплексно изучавање отпора копања за примјену БТО система у условима чврстих стијена на површинским коповима 7.12.2021.
812. Мирела Болобан Филолошки факултет Иронија у дјелима Giuseppea Barettija 8.12.2021.
813. Јасмин Адровић Природно-математички факултет Цитогенетичка анализа утицаја концентрације активности радона у води на меристемске ћелије лука (Allium cepa L.) 21.12.2021.
814. Амела Бајрић Медицински факултет Биокомпатибилност титанијумских ДС клипсева и стварање атхезија након лапароскопске апендектомије на анималном моделу 26.1.2022.
815. Валентина Солдат-Станковић Медицински факултет Утицај терапије инсулинским сензитајзерима на метаболички и хормонски профил жена са синдромом полицистичних јајника 27.1.2022.
816. Синиша Станковић Медицински факултет Значај перфузионе сцинтиграфије миокарда са 99mTc-mibi у прогнози коронарне болести код болесника са diabetes mellitusom тип 2 27.1.2022.
817. Едина Балта Медицински факултет Значај неоадjувантне терапије антрациклинима и таксанима у регресији узнапредовалог карцинома дојке 28.1.2022.
818. Дражен Марјанац Економски факултет Утицај слободних зона на економски раст земаља у развоју 11.2.2022.
819. Тибор Данелишен Медицински факултет Степен раширености и релевантни предиктори присуства дрога у популацији адолесцената у Републици Српској 11.2.2022.
820. Александра Радуловић Медицински факултет Дистрибуција оптерећења у моделима имплантатно ношених акрилатних надокнада 11.2.2022.
821. Блаженко Вуковић Медицински факултет Утицај терапије инсулинском пумпом на појаву и карактеристике хипогликемијских епизода у пацијената са типом 1 дијабетеса: анализа одговора контрарегулаторних хормона 15.2.2022.
822. Далибор Томаш Економски факултет Микроекономска оптимизација интертемпоралног избора пензијског осигурања 16.2.2022.
823. Светлана Митић Филолошки факултет Утицај идентитета ега на усвајање енглеског као страног језика при примени комуникацијског приступа у настави са старијим адолесцентима 25.2.2022.
824. Олег Солдат Филозофски факултет Докази постојања Бога у средњовековној философији религије 11.3.2022.
825. Маријана Маран Филозофски факултет Ефикасност педагошке превенције вршњачког насиља у школи примјеном акционих истраживања 18.3.2022.
826. Милица Богдановић Филолошки факултет Компаративна анализа метафора у економском дискурсу српских и британских новинских чланака 22.3.2022.
827. Небојша Ђурић Природно-математички факултет Инверзни спектрални проблеми Штурм-Лиувиловог типа са константним кашњењем 4.4.2022.
828. Стеван Тривковић Пољопривредни факултет Моделирње параметара продуктивности у функцији високоинтезивне производње пшенице (Triticum aestivum L.) у Семберији 15.4.2022.
829. Драган Петровић Економски факултет Монетарна конвергенција и фискална стабилност Европске уније 10.5.2022.
830. Биљана Срдић Гојковић Економски факултет Регионалне економске интеграције и фискална стабилност земаља чланица 10.5.2022.
831. Лидија Митрашевић Економски факултет Претпоставке и ефекти примјене концепта међународне предузетничке оријентације у малим и средњим предузећима земаља у транзицији 13.5.2022.
832. Јасна Јуришић Рољић Филолошки факултет Реализација глаголских префикса с просторним и временским значењем у енглеском и српском језику 20.5.2022.
833. Дијана Лаштро Медицински факултет Утицај ношења школске торбе на спациотемпоралне параметре хода дјеце различитог нивоа физичке активности 27.5.2022.
834. Никола Матијашевић Економски факултет Модел управљања групама у функцији унапређења перформанси организације јавног сектора у Босни и Херцеговини 9.6.2022.
835. Драгана Рогановић Медицински факултет Поузданост скраћеног протокола магнетне
резонанце у дијагностици лезија у дојци
10.6.2022.
836. Рената Агостини Академија умјетности Сценски покрет ̶ историјат и улога у образовању глумца 10.6.2022.
837. Исмета Мемелџија Демир Економски факултет Утицај примјене електронске управе на локални економски развој у Босни и Херцеговини 13.6.2022.
838. Ана Велемир Технолошки факултет Утицај додатка биљног екстракта на својства природног омотача и одрживост домаће ферментисане кобасице 13.6.2022.
839. Наташа Лакић Каралић Технолошки факултет Утицај технолошких поступака мљевења пшенице на својства и квалитет типских и намјенских брашна 13.6.2022.
840. Љубица Фигун Рударски факултет Моделирање осциловања стијенске масе при минирању у функцији заштите објеката 17.6.2022.
841. Дарко Ратковић Филозофски факултет Васпитно-образовна ефикасност интегративног модела наставе музичке културе у млађим разредима основне школе 20.6.2022.
842. Љиљана Танкосић Рударски факултет Механизам флокулације лимонита дјеловањем површински активних једињења, натријум олеата и полиакриламида 23.6.2022.
843. Бојан Стојнић Филозофски факултет Историја здравства у Босанској Крајини (1918–1941) 24.6.2022.
844. Зоран Пејашиновић Филозофски факултет Бањалучка друштва и клубови (1918–1941) 24.6.2022.
845. Татјана Рогановић Медицински факултет Значај ELISA, IMMUNOBLOT теста, хемокина CXCL13 и Real-time PCR у дијагностици лајмске неуроборелиозе 5.7.2022.
846. Озрен Тришић Економски факултет Стратешка улога универзитета у развоју економије знања са освртом на Босну и Херцеговину 19.7.2022.
847. Вања Кењић Економски факултет Систем управљања квалитетом у функцији стратешког менаџмента: нови синергетско-холистички модел 19.7.2022.
848. Игор Божић Факултет физичког васпитања и спорта Евалуација програма обучавања алпског скијања на основу антрополошких карактеристика 22.7.2022.
849. Лариса Мехић Ђогић Медицински факултет Антиагрегацијска и антикоагулацијска терапија тромбофилија у трудноћи 22.8.2022.
850. Нина Марић Медицински факултет Улога матрикс металопротеиназа 2 и 9 и ткивних инхибитора матрикс металопротеиназа 1 и 2 код дјеце са вентрикуларним септалним дефектом 26.8.2022.
851. Милкица Грабеж Медицински факултет Утицај полифенола из екстракта коре нара на кардиометаболичке параметре код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2 29.8.2022.
852. Милијана Сладојевић Малеш Филозофски факултет Слобода и правда у Хобсовом заснивању модерне мисли о друштву 1.9.2022.
853. Владан Вуклиш Филозофски факултет Југословени, Шпански грађански рат и ратна емиграција 2.9.2022.
854. Југослав Ђери Медицински факултет Предиктивни значај васкуларног ендотелног фактора раста и матрикс металопротеиназа у развоју дехисценције ниских колоректалних анастомоза код болесника лијечених неоадјувантном радиотерапијом 2.9.2022.
855. Наташа Поповић-Милетић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Оптимизација динамичких планова грађевинских пројеката примјеном методе фази-активног критичног ланца 6.9.2022.
856. Лејла Мухамедагић Медицински факултет Значај микропулсне ласер трабекулопластике у лијечењу примарног глаукома отвореног угла 7.9.2022.
857. Ранка Кнежевић Медицински факултет Упоредна процјена дејства денталних лакова на реминерализацију почетних кариозних лезија глеђи сталних зуба 8.9.2022.
858. Татјана Кнежевић Пољопривредни факултет Бактерије као патогени стрних жита у Србији 12.9.2022.
859. Вера Чолаковић Филолошки факултет Палеографске и језичке особине Силоановог четворојеванђеља (14. вијек) 15.9.2022.
860. Семко Лозић Филозофски факултет Програм превенције вербалног насиља над и међу ученицима – експериментална провјера 19.9.2022.
861. Влатка Спасојевић Филозофски факултет Образовно-васпитни ефекти контекстуалног учења у настави 21.9.2022.
862. Срђан Кондић Економски факултет Управљање ликвидношћу као примарна детерминанта бонитета банке 21.9.2022.
863. Алма Пртина Медицнински факултет Утицај витамина Д на вриједности интерлеукина 6 и интерлеукина 10 код болесника са псоријазом 22.9.2022.
864. Анто Домић Медицински факултет Утицај интензивне едукације на прекид пушења пацијената подвргнутих планираном хируршком захвату 22.9.2022.
865. Динаида Тахировић Природно-математички факултет Одређивање специја арсена у морским плодовима методом ЕТААС уз употребу различитих матрикс модификатора 23.9.2022.
866. Драган Милошевић Медицински факултет Утицај хемодинамских параметара на церебралну оксиметрију код каротидних ендартеректомија 23.9.2022.
867. Захида Бинакај Медицински факултет Улога магистра фармације у ефикасности фармакотерапије код пацијената са депресијом: оснаживање пацијената са депресијом кроз примјену фармацеутске његе 26.9.2022.
868. Данијела Мандић Медицински факултет Значај експресије ABC протеина, сурвивина и Bcl-2 код дифузног В крупноћелијског не-Хочкин лимфома у настанку резистенције на хемиотерапију 26.9.2022.
869. Александар Мајсторовић Машински факултет Безбједност изолационих апарата при експанзији компримованог медицинског ваздуха 26.9.2022.
870. Дарко Бодрожа Природно-математички факултет Карактеризација туфова са локалитета Републике Српске и могућност њихове апликације 26.9.2022.
871. Божана Бојић Економски факултет Стохастичко-актуарски приступ реформи и оптимизацији пензионог система међугенерацијске солидарности 27.9.2022.
872. Татјана Ерцег Рукавина Медицински факултет Утицај физикалне и балнеотерапије сулфатно-сулфидне минералне воде на метаболички и функционални статус пацијената са гонартрозом 27.9.2022.
873. Драгана Петровић Електротехнички факултет Нови приступ повећању енергетске ефикасности система напајања 27.9.2022.
874. Аднан Мушановић Медицински факултет Прогностичка вриједност артеријског крвног притиска у предикцији хипертрофије лијеве коморе миокарда код пацијената на хемодијализи 27.9.2022.
875. Љубинка Лазић Факултет политичких наука Теоријско-методска обиљежја социјалног рада са малољетним преступницима 27.9.2022.
876. Харис Мешић Шумарски факултет Утјецај бијеле имеле (Viscum album ssp. abietis) на здравствено стање обичне јеле (Abies alba Mill.) на Грмечу 27.9.2022.
877. Милица Видовић Економски факултет Моделирање политика опорезивања малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини у функцији привлачења директних страних инвестиција 28.9.2022.
878. Маја Ибрахимбеговић Економски факултет Утицај спољнотрговинске размјене на економски раст Босне и Херцеговине 28.9.2022.
879. Даниела Телебак Медицински факултет Утицај базичних особина личности и хормонске стимулације на исход вантјелесне оплодње 29.9.2022.
880. Ђорђе Војиновић Технолошки факултет Развој сценарија одрживог развоја процесне индустрије у смислу одговора на климатске промјене на примјеру Босне и Херцеговине 29.9.2022.
881. Елвира Ћатић Кајтазовић Економски факултет Повећање продуктивности рада на основу побољшања пословне етике предузећа 30.9.2022.
882. Светлана Кисић Зајченко Економски факултет Моделирање предузетничког образовања у функцији раста запослености с фокусом на средњошколско образовање у Републици Србији 30.9.2022.
883. Андреа Ракановић Радоњић Факултет политичких наука Карактеристике и развој хранитељства у Републици Српској 30.9.2022.
884. Амир Асотић Медицински факултет Улога оксидативног стреса у настанку цервикалне интраепителне неоплазије и карцинома грлића материце 30.9.2022.
885. Сабина Халиловић Природно-математички факултет Исхрана, кондиција и хематолошки статус неких алохтоних врста риба слива ријеке Саве 30.9.2022.
886. Сеад Љубијанкић Природно-математички факултет Формирање и инхибиција комплекса амилоид бета пептида са бакром у условима оксидативног стреса – механистичке студије 30.9.2022.
887. Дражан Јарош Медицински факултет Радиотерапија карцинома лијеве дојке у дубоком удисају након поштедне операције: редукција дозе на органе од ризика 21.10.2022.
888. Амер Сунулапашић Пољопривредни факултет Сорпција и деградација никосулфурона у земљишту 17.11.2022.
889. Анђела Пепић Факултет политичких наука Приватизација и радничке борбе на европској периферији: примјер индустријских гиганата у Босни и Херцеговини 1989–2020. 20.12.2022.
890. Биљана Злојутро Медицински факултет Анализа параметара коагулационе каскаде код критично обољелих од COVID-19 03.2.2023.
891. Јово Перић Пољопривредни факултет Обогаћивање конзумних јаја омега-3 масним киселинама коришћењем ланеног зрна, ланене погаче и ланеног уља у исхрани кокоши носиља 13.4.2023.
892. Душка Јовић Медицински факултет Детерминанте ненамјерних повреда дјеце и адолесцената у Републици Српској 19.4.2023.
893. Зорислава Бајић Медицински факултет Ефекти лираглутида на функционалне и биохемијске промјене срца у експерименталном моделу оштећења миокарда изазваног изопреналином 21.4.2023.
894. Хелена Крнетић Факултет политичких наука Савремени сецесионистички покрети у Европи
– пет студија случаја
28.4.2023.
895. Дарија Кнежевић Медицински факултет Утицај увођења протокола едукације медицинских сестара на учесталост инфекција узрокованих Clostridium difficile у болничкој средини 23.8.2023.
896. Драган Калинић Медицински факултет Анализа употребе кардиоваскуларних лијекова у Републици Српској и усаглашеност њихове употребе са клиничким смјерницама 23.8.2023.

 

 

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/39/naslovna-doktori-nauka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka_unibl.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka_1.jpg