Навигација

Координатори за међународну сарадњу

Чланица Име и презиме Контакт
Академија умјетности

Давид Мастикоса, ма

erasmus@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Драгана Ступар erasmus@aggf.unibl.org
Економски факултет Владана Ритан erasmus@ef.unibl.org
Електротехнички факултет Јовица Буловић erasmus@etf.unibl.org
Машински факултет Проф. др Стево Боројевић erasmus@mf.unibl.org
Медицински факултет Љиљана Божић erasmus@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Петар Николић, ма erasmus@agro.unibl.org
Правни факултет Милица Ристић, ма erasmus@pf.unibl.org
Природно-математички факултет Жељка Остојић erasmus@pmf.unibl.org
Рударски факултет Вања Бањац erasmus@rf.unibl.org
Технолошки факултет Проф. др Божана Оџаковић erasmus@tf.unibl.org
Факултет безбједносних наука Радослав Иваниш erasmus@fbn.unibl.org
Факултет политичких наука Бранко Црногорац

erasmus@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања и спорта Мр Саша Марковић erasmus@ffvs.unibl.org
Филозофски факултет Милана Дамјенић, ма erasmus@ff.unibl.org 
Филолошки факултет Милица Јошић Милиновић, ма erasmus@flf.unibl.org
Шумарски факултет

Мишел Бувач

erasmus@sf.unibl.org
Институт за генетичке ресурсе

Соња Умићевић, ма

erasmus@igr.unibl.org

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студената и особља Универзитета у Бањој Луци Координатор за међународну сарадњу (енг. Coordinator for International Cooperation) – је лице које именује научно-наставно/умјетничко-научно-наставно вијеће чланице ради обављања надлежности из члана 37. Правилника 

Члан 37.

Координатор за међународну сарадњу бира се из реда академског или административног особља на период од двије (2) године, са могућношћу још једног именовања на период од двије (2) године.

Координатор за међународну сарадњу пружа стручну, административну и техничку подршку одлазећим и долазећим студентима и особљу.

Надлежности координатора за међународну сарадњу подразумијевају, али нису ограничене на: информисање студената и особља о могућностима у области међународне сарадње, посебно пружање информација које се односе на размјену студената и особља, те пружање подршке у вези са административним питањима, укључујући помоћ при организацији смјештаја, прибављању визе, боравишне дозволе, здравственог осигурања и др.