Навигација

Међународни образовни пројекти

Универзитет у Бањој Луци учествује у међународним образовним пројектима. Највећи број реализованих међународних образовних пројеката на нашем Универзитету су TEMPUS пројекти. Од 1996. године, Универзитет у Бањој Луци је учествовао у 89 TEMPUS пројеката, које је финансирала Европска комисија.

ТEMPUS - Транс-Eвропска шема размјене универзитетских студија (Trans-European mobility scheme for university studies) финансирала је пројекте између сектора високог образовања Европске уније и њених 27 партнер земаља у сврху олакшавања модернизације универзитета, узајамног учења између регија и људи, као и у сврху разумијевања међу културама. Партнер регије ТEMPUS-а су били Западни Балкан, Источна Европа и Централна Азија, Сјеверна Африка и Блиски Исток. Први циклус ТEMPUS програма почео је 1990. године, након пада Берлинског зида.

Више информација о ТEMPUS програму можете пронаћи на страници: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/  

ТEMPUS програм један је од седам програма Европске комисије који је инкорпориран у нови програм Erasmus+.

Erasmus+ програм има за циљ да подржи активности у области образовања, обуке,омладине и спорта за период од 2014. до 2020. године. 

Erasmus+ подржава транснационална партнерства између образовних, омладинских и институција и организација које се баве обуком, која подстичу сарадњу и премошћавају области образовања и рада, с циљем рјешавања уочених размимоилажења у погледу вјештина. 

Такође, овај програм подржава националне напоре за унапређење образовних, омладинских и система обуке. 

Erasmus+ обезбјеђује бесповратна средства за широк спектар акција и активности у области образовања, обуке, омладине и спорта. Програм даје могућности за студенте, приправнике, запослене и волонтере да проведу један период у иностранству како би повећали своје вјештине и могућност запошљавања.

Више информација о Erasmus+ програму можете пронаћи на страници: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Слике

  • /uploads/attachment/strana/42/medjunarodni-obrazovni-projekti-01.JPG
  • /uploads/attachment/strana/42/medjunarodni-obrazovni-projekti-02.JPG
  • /uploads/attachment/strana/42/medjunarodni-obrazovni-projekti-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/42/medjunarodni-obrazovni-projekti-05.jpg