Навигација

Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци је студентско представничко тијело основано у априлу 2008. године, а чине га по један представник са сваке организационе јединице (факултета / Академије умјетности), изузев Економског и Правног факултета, који имају по два, те Медицинског факултета, који има три представника. Мандат чланова Студентског парламента је годину дана, а студенти се бирају непосредним и тајним гласањем на својим факултетима, односно Академији умјетности. Студентски парламент бира своје представнике у Сенат Универзитета (шест студената) и Управни одбор (један студент).

У саставу Студентског парламента дјелује дванаест комисија: Комисија за наставни процес, Комисија за информисање и међународну сарадњу, Комисија за научноистраживачки рад, Комисија за право, Комисија за пројектни менаџмент, Комисија за културу, Комисија за спорт, Комисија за маркетинг, Комисија за неформално образовање, Комисија за хуманитарни рад, Комисија за антикоруптивно дјеловање и Комисија за болоњски процес.

Комисија за међународну сарадњу остварује сарадњу са страним студентским организацијама, ради на изради базе података студената нашег универзитета, студентских организација, те одржава сарадњу са универзитетима у окружењу.
Комисија за маркетинг промовише студентске дјелатности посредством новина и радија, сарађује са разним медијским кућама и задужена је за односе са јавношћу.

Комисија за наставни процес ради на изради студентског водича Универзитета у Бањој Луци, организује студентску праксу, спроводи кампању запошљавања најбољих студената и учествује у раду Комитета за осигурање квалитета.
Комисија за културу остварује сарадњу са културним институцијама, промовише књиге, музичко, ликовно и драмско стваралаштво, сарађује са Студентским позориштем и ради на оснивању Студентског културног центра.
Комисија за научни рад бави се формирањем научноистраживачких секција на свим факултетима и Академији умјетности, организацијом научно-стручног скупа студената са међународним учешћем „Студенти у сусрету науци” (Students encountering science – StES) и оснивањем Студентског научноистраживачког центра (СНИЦ).

Комисија за спорт бави се организацијом „Студентских спортских игара” у оквиру пројекта „Дани студената”, као и меморијалног турнира „Студентска бригада”, а такође организује одлазак на спортске игре на универзитетима у окружењу. Комисија за неформално образовање организује курсеве за студенте из оних области које су слабо или уопште нису заступљене у редовној настави на организационим јединицама Универзитета. У посљедњих неколико година успјешно су реализовани курсеви страних језика и информатике. Комисија за антикоруптивно дјеловање има за циљ превенцију потенцијалних неправилности и борбу против корупције на Универзитету. Комисија за право бави се правним питањима у вези са функционисањем Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци. Комисија за Болоњски процес испитује да ли се студирање на Универзитету у Бањој Луци спроводи по свим правилима и прописима студирања у складу са Болоњском декларацијом. Комисија за пројектни менаџмент задужена је за то да се сви пројекти који се реализују у оквиру Студентског парламента спроводе на најбољи могући начин, како би се задовољиле потребе свих учесника, а највише студената нашег универзитета. Комисија за хуманитарни рад посљедњих је година имала веома значајне активности, а посебно треба издвојити помоћ подручјима у Републици Српској која су од 15. до 25. маја 2014. године била захваћена поплавама. У овој акцији учествовало је више од 2000 студената, организованих у Студентску бригаду. Због свог марљивог рада и одговорности с којом су приступили задацима на терену, добили су велике похвале. Своју хуманост студенти су посебно показали тиме што су и на терену одвајали сопствени новац и куповали прехрамбене артикле и воду становништву угроженом поплавама.

Телефон +387 51 321 188
Факс +387 51 315 694
Веб-сајт www.studentskiparlementbl.com
Е-пошта studentski.parlament@unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Предсједник Никола Шобот

Слике

  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-03.jpeg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-04.jpg