Навигација

Сенат

Највише академско тијело Универзитета је Сенат. Сенат Универзитета у Бањој Луци чини 29 чланова и то: по један представник академског особља из сваке организационе јединице, шест представника студената, ректор и четири проректора.


Чланови Сената Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Радослав Гајанин, ректор;
 • Проф. др Страин Посављак, проректор за наставу и студентска питања:
 • Проф. др Биљана Антуновић, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу;
 • Проф. др Горан Латиновић, проректор за научноистраживачки рад и развој;
 • Проф. др Далибор Кесић, проректор за људске и материјалне ресурсе;    
 • Драгана Пурковић-Мацан, ма - Академија умјетности;
 • Проф. др Саша Чворо - Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет;
 • Проф. др Миленко Крајишник - Економски факултет;
 • Проф. др Зоран Ђурић - Електротехнички факултет;
 • Проф. др Александар Милашиновић - Машински факултет;
 • Проф. др Ранко Шкрбић - Медицински факултет;
 • Проф. др Златан Ковачевић - Пољопривредни факултет;
 • Проф. др Жељко Мирјанић- Правни факултет;
 • Проф. др Горан Трбић - Природно-математички факултет;
 • Проф. др Владимир Малбашић - Рударски факултет;
 • Проф. др Борислав Малиновић - Технолошки факултет;
 • Проф. др Борко Петровић - Факултет физичког васпитања и спорта;
 • Проф. др Ранка Перић-Ромић - Факултет политичких наука;
 • Проф. др Срђан Душанић - Филозофски факултет;
 • Проф. др Биљана Бабић, редовни професор - Филолошки факултет;
 • Проф. др Маријана Каповић Соломун - Шумарски факултет;
 • Доц. др Марина Антић - Институт за генетичке ресурсе;
 • Доц. др Предраг Ћеранић - Факултет безбједносних наука;
 • Немања Бабић, студент;
 • Ангелина Дулић, студент;
 • Радован Јалић, студент;
 • Никола Буловић, студент;
 • Лена Лукић, студент;
 • Лана Самарџија, студент.