Навигација

Филолошки факултет

Филолошки факултет основан је 2009. године, а настао је издвајањем филолошких студијских програма из окриља Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Сталним унапређивањем наставног и научног рада, као и организацијом на највишем научном и академском нивоу, Факултет штити и проучава националне језичке, књижевне и културне вриједности. Осим тога, студијама најзначајнијих свјетских језика, књижевности и култура Факултет научно и образовно учествује у најширем међународном контексту. Филологија на Универзитету у Бањој Луци има значајне и видљиве резултате. Они се, прије свега, огледају у успостављању наставно-научног процеса на сва три циклуса студија (основне, мастер и докторске студије), стварању квалитетног амбијента и предуслова за научноистраживачки рад (библиотека, научне публикације и базе, научне конференције), као и у остваривању међународне и међууниверзитетске сарадње. Најзначајнији резултат наставно-научног рада на Филолошком факултету представљају генерације студената српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности. Резултати су видљиви и у бројним научним конференцијама које се редовно одржавају на Факултету, у самосталној и разгранатој издавачкој дјелатности, као и у сарадњи са бројним европским универзитетима.

У оквиру регионалних и европских пројеката за студенте, наставнике и сараднике Филолошког факултета, остварена је могућност стипендирања, размјене, студијских боравака и усавршавања на партнерским универзитетима и факултетима. Ова могућност је Факултету веома значајна, али и приступачна, прије свега захваљујући познавању и изучавању свјетских језика, књижевности и култура. Алумнисти и алумнисткиње Филолошког факултета по свом излазном образовном профилу првенствено су професори српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности, али је спектар њихових занимања изузетно широк. У Републици Српској и Босни и Херцеговини они данас обављају важне и одговорне друштвене задатке, од просвјетних и културних, преко научних и истраживачких, до руководилачких и политичких.

У оквиру Филолошког факултета постоји и Галерија „Ђура Јакшић”, с редовним изложбама и богатим умјетничким садржајем. Факултет има разгранату издавачку дјелатност, а једна од његових најзначајнијих публикација јесте „Филолог, часопис за језик, књижевност и културуˮ. На факултету се редовно организују научне конференције „Philologia Serbicaˮ (из области србистике), „CELLS – Conference on English language and literary studiesˮ (из области англистике), као и друге научне конференције. Библиотека Филолошког факултета основана је 2016. године и налази се у склопу Павиљона 4 Студентског центра „Никола Тесла”. Фонд библиотеке Филолошког факултета у овом тренутку чини преко 20.000 књига (научне монографије, часописи, приручници, уџбеници, рјечници, лексикони, стара и ријетка књига, домаћа и страна књижевност, као и књижевне студије).

У склопу Филолошког факултета постоји и Центар за језике, а Факултет нуди и курсеве страних језика, који су доступни не само студентима већ и свим заинтересованима. На Факултету се редовно организују и предавања по позиву, књижевни и лингвистички семинари, књижевне трибине и други научни, али и умјетнички садржаји. 

Филолошки факултет тежи ка томе да и даље развија успостављене наставно-научне и научноистраживачке капацитете, како би наредним генерацијама оставио квалитетан и функционалан, национално одговоран, а међународно признат и умрежен систем изучавања филолошких студија.

Телефон +387 51 340 120
Факс +387 51 340 145 
Веб-сајт www.flf.unibl.org
Е-пошта info@flf.unibl.org
Адреса

Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

Декан Др Биљана Бабић, редовни професор
Продекан за наставу Др Ања Правуљац, доцент
Продекан за научностраживачки рад и међународну сарадњу Др Зорана Ковачевић, ванредни професор
   

Слике

  • /uploads/attachment/strana/87/filoloski-fakultet-glavni-ulaz.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/filoloski-fakultet-studenti-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/Andric-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/Biblioteka.jpg