Навигација

Ријеч ректора

Универзитет у Бањој Луци представља водећу високошколску научно-образовну институцију у Републици Српској, са убједљиво најдужом традицијом у образовању академског кадра. Организован је по болоњским принципима, а у складу са декларацијом и законским одредбама, уз поштовање свих норматива и стандарда који се односе на област високог образовања. Универзитет је постигао значајан степен развоја и у свом саставу има осамнаест чланица, на којима се изводе студијски програми сва три циклуса студија. Постоји широка лепеза студијских програма, чијим завршетком студенти стичу адекватна знања из одговарајућих области. Нашим средњошколцима - матурантима се нуди значајан спектар студијских програма, будућих занимања која могу успјешно завршити на нашем Универзитету. 

Универзитет располаже квалитетним кадром, који осим што успјешно образује будуће стручњаке из различитих дисциплина, ради и на унапређењу болоњског процеса и интеграције у оквиру европског образовног простора. Успјешно се реализују обавезе које су преузете у оквиру укључења у заједнички европски простор високог образовања, осигурање изврсности у истраживању и запошљавању. Универзитет је члан међународних асоцијација универзитета преко којих учествује у процесу едукације и размјене научних информација.

Свима је јасно да су студенти есенцијални дио Универзитета и да у њима видимо своју будућност. Студенти су укључени у све нивое одлучивања на Универзитету. Своје активности студенти остварују преко Студентског парламента Универзитета и организација студената у оквиру чланица Универзитета.

Поред наставника и сарадника запослених на Универзитету, у извођењу наставног процеса учествују и наставници других универзитета из земаља региона и свијета, чиме се обезбјеђује квалитетно образовање. Универзитет учествује у програмима размјене студената, наставника, сарадника и особља. Кроз овакве програме наши студенти имају могућност да дио наставе слушају на другим универзитетима, али и да упознају колеге које долазе на наш Универзитет из земаља широм свијета.

Студенти Универзитета стичу широко формално образовање (теоријско и практично) из одговарајуће области, али имају и могућности усвајања и других, неформалних знања, зависно од њиховог интересовања. Тако на нашем Универзитету студенти имају могућност усвајања и усавршавања вјештина из информационих технологија, научно-истраживачког рада, предузетништва, реторичких способности. Такође, за студенте Универзитета омогућено је и изучавање више страних језика. Студентима је омогућено и опште образовање, читање књига кроз богат књижни фонд Универзитета, учешће у различитим спортским секцијама, културно-умјетничким манифестацијама и сл. Нашим студентима се пружа могућност стицања практичних знања у компанијама у Републици Српској, али и иностраним компанијама и универзитетима са којима имамо уговоре о пословно-техничкој сарадњи.

Ректорски тим подржава програмске активности студената које су планиране на годишњем нивоу и које доприносе бољем стандарду и статусу студената, односно угледу Универзитета, а чија реализација је реална и спроводљива у пракси.

Нашим садашњим и будућим студентима желим да постану амбасадори знања – дипломци нашег Универзитета, који ће у свакој прилици поносно наглашавати да су студирали на Универзитету у Бањој Луци.

Универзитет у значајној мјери утиче на друштвени, економски, социјални, политички и културни развој Републике Српске. За 44 године постојања Универзитета образовали смо стручњаке из готово свих области. Академски грађани који су дипломирали на факултетима нашег Универзитета су успјешни и признати у свом послу, те су неријетко лидери у својим областима, не само у Републици Српској, већ и ван њених граница. Наведено нам је осигурало несебичну подршку институција Републике Српске, те значајну репутацију у регионалној и европској академској заједници. Универзитет као такав има велики углед у Републици Српској и регији, те представља мјесто првог избора за стицање високошколске дипломе сва три циклуса студија.

Наставници, сарадници и студенти практикују и инсистирају на тимском раду. Само заједничким напорима можемо допринијети развоју и одржавању академског нивоа нашег Универзитета, не само на овом простору, већ и у европским и свјетским оквирима. Без обзира на изазове са којима се суочава високо образовање, Универзитет ће остати репрезентативна, друштвено одговорна високошколска институција која је спремна преузети све своје обавезе у систему високог образовања и осигурања напретка Републике Српске.

Најсигурнији начин да ће Универзитет испунити своју мисију коју од нас очекује друштво јесте постизање изврсности у свим функцијама Универзитета. Изврсност на институционалном нивоу, нивоу чланица Универзитета, али и индивидуална, сваког појединца у академској заједници, представља одговор на све изазове са којима се сусрећемо. Желим да истакнем да ћемо максимално и у будућности подстицати квалитет на свим пољима рада Универзитета. Основни критеријуми треба да буду знање, успјех, професионалност, стручност, одговорност, компетентност и европски стандарди при предлагању најбољих у избору чланова академске заједнице.

Радићемо непрестано и неуморно и учинити све да Универзитет расте у сваком погледу. Свим члановима академске заједнице желим успјех у реализацији преузетих научно-наставних задатака, који ће уз додатни ангажман и високу мотивацију обезбиједити да Универзитет у Бањој Луци постане још боље мјесто за студирање и припремање студената за будућа занимања.

 

С уважавањем,                                                                               

Ректор
Универзитета у Бањој Луци
Проф. др Радослав Гајанин