Навигација

Контакт

# Факултета Име и презиме Контакт
1. Академија умјетности Милица Рожић studentska.sluzba@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
Јелена Божић jelena.bozic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет Јелена Ђукић jelena.djukic@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет Смиља Јовичић smilja.jovcic@etf.unibl.org
5. Машински факултет Вера Бабић
Бојана Новаковић
vera.babic@mf.unibl.org
bojana.novakovic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет Милош Милетић milos.miletic@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет Младенка Пајић mladenka.pajic@agro.unibl.org
8. Правни факултет Драгана Миловановић dragana.milovanovic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
Милош Новаковић milos.novakovic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет Вања Бањац vanja.banjac@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет Славица Савановић slavica.savanovic@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука Радослав Иваниш radoslav.ivanis@fbn.unibl.org
13. Факултет политичких наука Биљана Миловановић biljana.milovanovic@fpn.unibl.org
14. Факултет физичког васпитања
и спорта
Вера Барош-Штрбац vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org
15. Филозофски факултет Зоран Санковић zoran.sankovic@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет Жељка Башић
Драган Петровић
zeljka.basic@flf.unibl.org dragan.petrovic@flf.unibl.org
17. Шумарски факултет Јелена Чучковић jelena.cuckovic@sf.unibl.org