Навигација

Продекани за међународну сарадњу

Продекани за међународну сарадњу

Организациона јединица Продекан Контакт

Медицински факултет

Проф. др Лана Нежић

lana.nezic@med.unibl.org

Филолошки факултет

Проф. др Жељка Бабић

zeljka.babic@flf.unibl.org


Продекани за научноистраживачки рад/умјетност и међународну сарадњу

Организациона јединица Продекан Контакт

Академија умјетности

Проф. др Горан Јанковић

goran.jankovic@au.unibl.org

Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет

Доц. др Гордана Броћета

gordana.broceta@aggf.unibl.org

Економски факултет

Проф. др Горан Поповић

goran.popovic@ef.unibl.org

Електротехнички факултет

Проф. др Владимир Рисојевић

vladimir.risojevic@etf.unibl.org

Машински факултет

Проф. др Александар Милашиновић

aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org

Пољопривредни факултет

Проф. др Жељко Вашко

zeljko.vasko@agro.unibl.org

Правни факултет

Проф. др Игор Милинковић

igor.milinkovic@pf.unibl.org

Природно-математички
факултет

Проф. др Душко Јојић

dusko.jojic@pmf.unibl.org

Рударски факултет

Проф. др Свјетлана Средић

svjetlana.sredic@rf.unibl.org

Технолошки факултет

Доц. др Горан Вучић

goran.vucic@tf.unibl.org

Факултет безбједносних наука

Доц. др Дарко Паспаљ

darko.paspalj@fbn.unibl.org

Факултет политичких наука

Доц. др Далибор Савић 

dalibor.savic@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања
и спорта

Доц. др Жељко Секулић

zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org

Филозофски факултет

Проф. др Синиша Лакић

sinisa.lakic@ff.unibl.org

Шумарски факултет

Проф. др Маријана Каповић-Соломун

marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org

Институт за генетичке ресурсе

Др Мирела Кајкут Зељковић

mirela.kajkut@igr.unibl.org