Навигација

Продекани за научно-истраживачки/умјетнички рад

Редни број Назив Факултета Продекан Контакт
1. Академија умјетности др Горан В. Јанковић, ванр. проф. goran.jankovic@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
др Маја Милић Алексић, доц. maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Горан Поповић, ред. проф. goran.popovic@ef.unibl.org
4 Електротехнички факултет др Владимир Рисојевић, доц. vladimir.risojevic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Александар Милашиновић, ванр. проф. aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Зоран Вујковић, ванр. проф. zoran.vujkovic@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет

др Жељко Вашко, ванр. проф.

zeljko.vasko@agro.unibl.org
8. Правни факултет др Игор Милинковић, ванр. проф. igor.milinkovic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
др Душко Јојић, ванр. проф. dusko.jojic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет

др Свјетлана Средић, доцент

svjetlana.sredic@rf.unibl.org

11. Технолошки факултет др Горан Вучић, доц. goran.vucic@tf.unibl.org
12. Факултет политичких наука др Немања Ђукић, именовано лице одговрно за обављање функције nemanja.djukic@fpn.unibl.org
13. Факултет физичког васпитања
и спорта
др Жељко Секулић, доц. zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org
14. Филозофски факултет др Синиша Лакић, доц. sinisa.lakic@ff.unibl.org
15. Филолошки факултет др Саша Шмуља, ванр. проф. sasa.smulja@flf.unibl.org
16. Шумарски факултет др Маријана Каповић-Соломун, доц. marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org
17. Институт за генетичке ресурсе Мирела Кајкут Зељковић mirela.kajkut@igr.unibl.org
18.