Навигација

Ректорат

Ректорат Универзитета у Бањој Луци се налази у Универзитетском граду и сједиште је свих управних и административних служби Универзитета.
Организационо га чине: кабинет ректора, канцеларија проректора за наставу и студентска питања, канцеларија проректора за научноистраживачки рад и развој, канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе, секретаријат Универзитета са службама и сектор материјално-финансијских послова са службама.
У оквиру Ректората дјелују Универзитетски рачунарски центар (УРЦ), Центар за предузетништво и трансфер технологија и Универзитетски центар за помоћ студентима са посебним потребама те Конфучијев институт.
Ректорат запошљава 98 радника на мјестима административног особља.
Стратегија развоја Универзитета у Бањој Луци за период од 2017. до 2025. године утврђује стратешке циљеве у областима научноистраживачког рада, наставног процеса, међународне сарадње, трансфера знања и технологија у привреду и финансијске самоодрживости.

Телефон +387 51 321 171
+387 51 321 174
Факс +387 51 315 694
Веб-сајт www.unibl.org
Е-пошта info@unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука