Навигација

Генерални секретар

Мр Ђорђе Маркез, дипл. правник

Телефон +387 51 321 275
Е-пошта gensek@unibl.org

Генерални секретар Универзитета руководи административним службама, а за свој је рад одговоран ректору, Сенату и Управном одбору.

Генерални секретар је мр Ђорђе Маркез, дипл. правник, који обавља функцију од 2011. године.


Функцију генералног секретара Универзитета у Бањој Луци досада су обављали:

  • Душанка Драгић, дипл. правник (2006-2011)
  • Владимир Николић, дипл. правник (1992-2006)
  • Фуад Балић, професор (1988-1992)
  • Драго Тојчић, дипл. правник (1978-1988)
  • Рајко Кузмановић, дипл. правник (1975-1978)