Навигација

Лиценцирани студијски програми на трећем циклусу студија

Ред.бр. ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Усмјерење
1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Економија  
2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Информационо-комуникационе технологије  
3 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Биомедицинске науке  
4 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Пољопривредне науке  
5 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Педагогија  
Методика разредне наставе  
6 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Наука о језику  
Наука о књижевности  
7 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство  
8 Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву Биоинжењеринг и медицинска информатика  
9 Архитектонско-грађевинско-геодетски, Електртехнички, Машински и Технолошки факултет Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство  
10 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Студиј друштвених наука  
11 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Математика и информатика  
12 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Докторске студије право