Навигација

Управа и стручне службе

Од 2007. године, Универзитет у Бањој Луци је интегрисан, са факултетима као организационим јединицама.

Радом Универзитета управљају Управни одбор, Сенат и ректор.

На Универзитету постоје проректор за наставу и студентска питања, проректор за научно-истраживачки рад и развој, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу и проректор за људске и материјалне ресурсе.

Универзитет има генералног секретара и финансијског директора.

Сједиште свих управних и административних служби Универзитета је у Ректорату.