Навигација

Пријемни испит

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10.

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.

На Универзитет у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/353/prijemni-AGGF.JPG
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI-ETF.jpg
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI_ETF__15_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI_ETF__1_.jpg