Навигација

Програм рада и преглед активности

Програм рада за 2024. годину

Преглед реализације активности у 2023. години


Програм рада за 2023. годину

Преглед реализације активности у 2022. години


Програм рада за 2022. годину

Преглед реализације активности у 2021. години


Програм рада за 2021. годину

Преглед реализације активности у 2020. години


Програм рада за 2020. годину

Преглед реализације активности у 2019. години


Програм рада за 2019. годину

Преглед реализације активности у 2018. години


Програм рада за 2018. годину

Преглед реализације активности у 2017. години


Архива прегледа активности за период 2008-2016. година


Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Бањој Луци, за период 2008-2016. године, сачинила је анализе постојећег стања, успоставила основне процедуре, одредило стратешке циљеве и развила мрежу међууниверзитетских, међудржавних и међународних контаката, који представљају основ будућег интернационалног развоја Универзитета.

Преглед активности за наведени период само је сажетак неких од најважнијих реализованих планова.


Слике

  • /uploads/attachment/strana/392/program-rada-1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/392/Program-rada-i-pregled-aktivnosti.JPG
  • /uploads/attachment/strana/392/program-rada-2.JPG
  • /uploads/attachment/strana/392/program-rada-4.JPG