Навигација

Листа Erasmus+ пројеката, 2014-2020.

Кључна акција 2 - изградња капацитета (Capacity Building)

 

Ред. бр.

Назив пројекта

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

 

Одобрени пројекат у 2020. години

 

 1.  

Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina (IQPharm)

https://erasmus-iqpharm.com/

Универзитет у Сарајеву, БиХ

Медицински факултет

Доц. др Жарко Гагић

 

Одобрени пројекти у 2019. години

 

 1.  

Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning – VIRAL
http://viralerasmus.org/

Универзитет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет

Проф. др Миљан Цветковић

 1.  

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)
https://www.ecobiaserasmus.com/

Универзитет у Новом Саду, Србија

Природно-математички факултет

Проф. др Свјетлана Лолић

 1.  

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics - GEOBIZ
http://geobiz.eu/

Универзитет у Загребу, Хрватска

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Младен Амовић, ма

 

 

Одобрени пројекат у 2018. години

 

 1.  

Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries/SETOF
https://www.setof.org

 

Универзитет у Београду, Србија

Шумарски факултет

Проф. др Маријана Каповић-Соломун

Одобрени пројекти у 2017. години

 1.  

Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs / BENEFIT

https://www.project-benefit.eu/

Алпе-Адриа Универзитет у Клагенфурту, Аустрија

Електротехнички факултет

Проф. др Зденка Бабић

 1.  

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries (HEPMP)

http://hepmp.med.bg.ac.rs/

Универзитет у Београду, Србија

Медицински факултет

Проф. др Татјана Бућма

 1.  

Next Destination Balkans: Agritourism Landscapes Development (LANDS)

http://www.landsproject.net/

Висока пољопривредно-прехрамбена школа у Прокупљу, Србија

Пољопривредни факултет

Проф. др Миљан Цветковић

 

Одобрени пројекти у 2016. години

 

 1.  

Knowledge FOr Resilient soCiEty, K-FORCE

http://kforce.uns.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Гордана Броћета

 1.  

Western Balkan Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures - BESTSDI

http://bestsdi.eu/

Универзитет у Загребу, Хрватска

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Младен Амовић, ма

 1.  

CULTURWB-Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism

https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду, Србија

Економски факултет

Доц. др Бранка Золак Пољашевић

 1.  

Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan Countries (NatRisk WeB)

http://natrisk.ni.ac.rs/

Универзитет у Нишу, Србија

Факултет безбједносних наука

Доц. др Дарко Паспаљ

 

Одобрени пројекти у 2015. години

 

 1.  

Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education (STINT)

http://stint-project.net/

КУ Лувен, Белгија

Ректорат

Проф. др Биљана Антуновић

 1.  

Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) [DBBT-MS]

https://dbbt.pr.ac.rs/ 

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Електротехнички факултет

Доц. др Игор Крчмар

 1.  

School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2Work)

http://trans2work.eu/

Универзитет Македонија, Грчка

Филозофски факултет

Проф. др Драженко Јоргић

 1.  

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments - KLABS

http://www.klabs.pr.ac.rs/

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Невена Новаковић